مشاهده / بستن موضوعات

بررسی امكان بكارگيری سيستم هزينه‌يابی برمبنای فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم

دسته بندی: حسابداری
1684 بازدید

چكيده:
سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت يكي از سيستم‌هاي نوين بهاي تمام شده محصولات و خدمات مي‌باشد كه اطلاعات مورد نياز مديران را بهتر و دقيق‌تر فراهم مي‌كند و استفاده كنندگان را در امر تصميم‌گيري صحيح و مناسب ياري مي‌نمايد. اين پژوهش جزء تحقيقات علمي و كاربردي است كه در كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم انجام گرفته است كه پس از بررسي و تجزيه و تحليل روش موجود بهاي تمام شده آن كارخانه و تشخيص نقاط ضعف و قوت آن به تبيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت در كارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سيستم ABC شناسايي گرديده است.
همانطور كه از موضوع تحقيق برمي‌آيد، محقق بدنبال تعيين اهميت سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت كارخانجات توليدي نورد آلومينيوم اراك بوده و براي اينكار در قلمرو زماني سال مالي 83-84 شركت مذكور، صورتهاي مالي و اطلاعات مالي مربوط به آن دوره را مورد بررسي قرار داده و پس از شناخت سيستم حاكم بر شركت و نحوه گردش عمليات حسابداري آن و شناسايي مراكز فعاليت عمده و تلفيق منطقي اين فعاليتها، نهايتاً 13 فعاليت را بعنوان زيربناي سيستم ABC شناسايي كرده و محركهاي هزينه هركدام از اين فعاليتها را انتخاب كرده است.
نتيجه مطالعات و تحقيقات انجام شده چنين نشان داد، كه استفاده از سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت نه تنها باعث تخصيص هرچه دقيق‌تر هزينه‌هاي سربار مي‌شود بلكه باعث مي‌گردد كه مديران داخلي شركتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ريزي و كنترل توليد تصميمات بهتري را اتخاذ نموده و شركت را در كسب سود ياري نمايند.

 

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 14500 تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی پارامترهای طراحی ترانسفورماتورهای قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب برای طراحی بهينه آن با استفاده از نرم افزار MATLAB

1818 بازدید

در ميان مباحث مختلف علوم بحث طراحي يكي از مهمترين موضوعاتي است كه در مورد آن بايد تحقيقات وسيعي انجام شود. در مورد دستگاهها و وسايل الكتريكي نيز موضوع طراحي جايگاه ويژه اي دارد.
شايد پركاربردترين وسيله اي كه در اغلب دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي بصورت مستقيم يا غيرمستقيم و در اندازه هاي كوچك و بزرگ استفاده مي شود، ترانسفورماتور مي باشد.
ترانسفورماتورها از نظر كاربرد انواع مختلفي دارند: ترانسفورماتورهاي ولتاژ (VT) ، ترانسفورماتورهاي جريان (CT) ، ترانسفورماتورهاي قدرت (PT) ، ترانسفورماتورهاي امپدانس، ترانسفورماتورهاي ايزولاسيون و اتوترانسفورمرها . هر كدام از اين نوع ترانسفورماتورها كاربرد و تعريف خاص خود را دارند.
در روند طراحي ترانسها مسايل مختلفي مطرح مي شود، و مراحل متعددي بايد طي شود تا يك طراحي بصورت پايدار و مناسب ، قاب ساخت و استفاده بصورت عملي باشد.

 

144صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 7800 تومان 

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی: حقوق
807 بازدید

افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران

 چکیده  

دسته اي از جرایم که از فقه اسلام وارد حقوق موضوعه ایران شده است حدود می باشد. محاربه و افساد فی الارض یکی از اقسام حدود می باشند. محارب اسم فاعل از باب مفاعله می باشد که ریشه آن حرب است و حرب در لغت به معنای جنگجو و پیکارگر است. افساد نیز از ریشه فسد به معنای تباهی،  فتنه،  نابودی و ... آمده است. عده ای افساد فی الارض و محاربه را دو جرم مستقل می.دانند و عده ای مخالف این عقیده هستند.در این رابطه چنین به نظر می رسد که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران افساد فی الارض را جرمی مستقل از محاربه می داند. چراکه در قوانین مختلف از قبیل: قانون اخلالگران اقتصادی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون عبوردهندگان ازمرزها و...به این موارد اشاره نموده است.

کلمات کلیدی: افساد فی الارض،محاربه،

 

27صفحه فایل ورد منابع فارسی  دارد فرمت: مقاله قیمت:4000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


بازتاب سلسله تيموری در نقاشيهای ديواری

دسته بندی: هنر
2410 بازدید

بازتاب سلسله تيموری درنقاشيهای ديواری اوايل اين دوره

 

واضح است که نقاشي و طراحي ايراني را ديگر نمي توان به عنوان پديده اي يکپارچه بصري و يا عقلاني به حساب آورد. مطالعاتي که اخيراَ انجام شده اند به نوبه خود باعث ارتقاي سطح کيفي تحقيقات در اين زمينه شده اند و حتي از محدوديتهايي که نسبت بر مينياتور تحميل مي کند فراتر رفته و باعث گرايش محققين به باز بيني عميقتر در ذات و هدف نقاشي ايراني در اشکال و انواع گوناگون آن شده اند . يکي از انواع راههاي موجود در جهت آشکارسازي نقش نقاشي در محيطي اسلامي -  ايراني ظهور نقاشي ديواري است که معمولاَ جايگاهي برابر با تصاوير نسخ خطي براي آن قائل مي شوند . آثار باقيمانده اينگونه نقاشي ها بسيار کمياب بوده و در اين ميان...

 

18صفحه فونت 14 فایل ورد منابع دارد  قیمت:4000تومان

 

پس از پرداخت (از قسمت تبلیغات روش پرداخت را ببینید) میتوانید دانلود کنید

اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید یا تماس با ما کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 


مشکلات امنیت فرهنگی توریسم در شهر اصفهان و تاثیر نیروی انتظامی در این زمینه

1904 بازدید

موانع و مشکلات امنیت فرهنگی توریسم در شهر اصفهان و تاثیر نیروی انتظامی در این زمینه

 چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي موانع و مشكلات امنیت فرهنگي توريسم در شهر اصفهان انجام گرفته است و بدين منظور نقش  وتاثیرابعاد پنج گانه :باورها و اعتقادات مذهبي مردم، آداب و رسوم رايج در بين مردم، اطلاع رساني و تبليغات، سرمايه گذاري هاي اقتصادي در بخش توريسم، نيروي انساني مجرب و ماهر برامنیت توريسم در شهر اصفهان مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بود. جامعه آماري تحقيق را كليه راهنمايان تور عضو انجمن راهنمايان به تعداد 120 نفر تشكيل داد كه به دليل محدوديت جامعه آماري، كل آن به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد. ابزار گردآوري اطلاعات پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش بود. بخش اول ويژگي هاي جمعيت شناختي آزمودنيها شامل (سن، جنس،تاهل، تحصيلات، سابقه خدمت) و بخش دوم شامل 50 سوال بسته در مورد متغيرهاي اصلي تحقيق بود كه اعتبار آن براساس آلفاي كرونباخ 91/0 بدست آمد. تجزيه و تحليل نتايج تحقيق با استفاده از آمار توصيفي در سطح (جداول، فراواني، انحراف معيار و ميانگين) نشان داد كه تعصب درباورهاو اعتقادات مذهبي مردم (با ميانگين22/3)، آداب رسوم رايج در بين مردم(با ميانگين 66/3)، ضعف اطلاع رساني و تبليغات (با ميانگين 81/3) و ضعف سرمايه گذاري هاي اقتصادي( با ميانگين 64/3) و ضعف نيروي انساني(با ميانگين 52/3) بيش از سطح متوسط در بروز مشكلات و موانع امنیت فرهنگی توريسم موثر بودند.

 

كليد واژه : توريسم، آداب و رسوم، اطلاع رساني، تبليغات، نيروي انساني

 16صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:3500تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

ید


نقش و مداخلات مددکاری اجتماعی در مواجه با پدیده تکدی گری در کلان شهرها

1940 بازدید

نقش و مداخلات مددکاری اجتماعی در مواجه با پدیده تکدی گری در کلان شهرها

چکیده

تکدی گری به عنوان یکی از چالشها و اسیبهای اجتماعی  کلان شهر ها مطرح می باشد. تکدی گری بیش از انچه که به عنوان یک معضل فردی و مشکل شخصی مطرح باشد به عنوان یک مسئله اجتماعی قلمداد می باشد. تکدی گری سبب گسترش و افزایش حجم اسیبهای اجتماعی دیگر همچون  اعتیاد ، فرار از منزل و نظایر ان می گردد. علاوه بر این تکدی گری سبب زشت شدن چهره کلان شهرها گردیده و لازم است تا از منظری علمی و هدفمند به ان نگریسته شود.

در این میان مددکاران اجتماعی به عنوان کارشناسان اجتماعی ، می توانند در سازماندهی این گروه نقش موثری داشته باشند. در این مقاله سعی بر ان است تا به این نقشها پرداخته شود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مروری بوده و یافته های ان نشان می دهد که سازماندهی علمی و منطقی تکدی گری می تواند پیامدهای منفی این مسئله اجتماعی را به حداقل برساند.

کلید واژه ها: تکدی گری ، مددکاری اجتماعی ، اسیبهای اجتماعی ، مدیریت شهری

 

 28صفحه فایل ورد منابع  دارد قیمت:5000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 

 


ارتداد در حقوق ایران

دسته بندی: حقوق
1444 بازدید

ارتداد در حقوق ایران

ارتدادچيست  :ارتداد كه ازواژه «رد»» گرفته شده است درلغت به معناي بازگشت است و گاهي به معناي صيرورت يعني شدن است درفرهنگ ديني بازگشت به كفر ارتداد و رده ناميده مي شود . [1] دراصطلاح ارتداد يعني حالت جديد اعتقادي كه درمسلماني با انكار يكي از اصول سه گانه دين يا نفي اصلي ازاصول ضروري دين رخ دهد به طوري كه موجب انكار اصول سه گانه دين شود درمفهوم قرآني  ، ارتداد درصورتهاي هم چون بازگشت ازايمان به كفر ، برگشت ازدين به كفر و نيز بازگشت به گذشته به كاررفته است . البته مسأله ارتداد و احكام جزايي مترتب برآن به اسلام اختصاص ندارد دربرخي اديان و مذاهب بزرگ نيز هركسي ازدين برگزيده و منتخب روي گر داند كافر به شمار مي آيد و بدان سبب كه ازدين سابق برگشته مرتد خوانده مي شود.

مجازات مرتد درفرهنگ اسلامي ازآن جهت است كه دين حقيقي درنزد خداوند اسلام است [2] هركس خداي متعال يا وحدانيت وي ، حيات پس از مرگ (معاد) شريعت اسلامي يا نبوت حضرت محمد (ص) را باور نداشته باشد كافر قلمداد مي شود. البته جوهره همه اديان الهي واحد است گرچه به مقتضاي شرايط اجتماعي شرايع نيز تفاوت مي يابند درهرعصري تنها يك شريعت برحق است ساير شرايع به دليل تفاوت شرايط قبلي يا وقوع تحريف نسخ مي شود

 

 46 صفحه فونت 14 فایل ورد منابع و پاورقی دارد قیمت: 6000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


ماهیت حقوقی وصیت تملیکی

دسته بندی: حقوق
1367 بازدید

ماهیت حقوقی وصیت تملیکی

چکیده:
موضوع مقاله حاضر بررسی ماهیت حقوقی وصیت تملیکی است. نظریات موجود در این زمینه چیست و کدام یک با حقوق ایران مطابقت دارد؟ درخصوص ماهيت حقوقي وصيت تمليكي در نوشته‌هاي فقهي و خصوصي دو نظریه عمده دیده می شود: 1) وصیت تملیکی عقد است، 2) وصيت تمليكي ايقاع است.
البته برخی قائل به ماهیت برزخی وصیت تملیکی بین عقد و ایقاع هستند که این نظریه آنچنان مورد توجه واقع نشده است. نظریه ایقاع بودن وصیت تملیکی با مواد قانون مدنی و همچنین برخی نظریات فقهی سازگار می باشد. عده‌ای از فقهایی که طرفدار عقد بودن این عمل حقوقی‌اند تاکیدشان بر لزوم قبول است. در حالی که لزوم قبول در وصیت تملیکی حاکی از عقد بودن آن نیست. شرایط اساسی عقد در وصیت تملیکی موجود نیست. از این رو وصیت تملیکی را عقد می‌دانیم. با پذیرش این نظریه، هیچ تخلفی از قواعد عمومی قراردادها در زمینه شرایط عقود رخ نمیدهد و موادقانون مدنی در مبحث وصیت بخوبی توجیه می گردد

69صفحه فایل ورد  قیمت:5000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


حقوق قضائی در اسلام

دسته بندی: حقوق
913 بازدید

حقوق قضائی در اسلام

اسلام دین قانون است، چنانکه در صدر اسلام، دولت اسلامی بر اساس قوانینی تأسیس شد که منشأ آن، وحی الهی بوده و به منظور حفظ امنیت افراد و جلوگیری از بی نظمی در فضای جامعه و ایجاد عدالتی که همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند، ایجاد گردیده است.

خداوند انسان را به عنوان احسن الخالقین آفریده (صافات، 125 و م<منون، 14) و هر چند که تکالیفی بر عهده او نهاده، حقوقی به وی عطا نموده و در برابر این حقوق همه انسانها را به دور از هر گونه نژاد و مذهب و جنسیت یکسان دانسته است، بنابراین انسان مؤضوع حقوق شهروندی در اسلام، انسان خاصی نیست و اختلاف رنگ و نژاد و لغت و زاد و بوم، وجه تمایز انسانها نمی باشد، بلکه همه افراد بشر به طور یکسان و از حیث انسان بودن از حقوق انسانی و مساوی بهره مند هستند،

 

76صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:5000تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید


شبیه سازی آنتن ماکرواستریپ

10284 بازدید

شبیه سازی آنتن ماکرواستریپ

در این قسمت یک آنتن Patch را مورد بررسی قرار می­دهیم. در ابتدا مدل را در نرم­افزار ADS می­سازیم.

در ابتدا یک مستطیل را ایجاد می­نمائیم. شکل زیر این مستطیل را نشان می­دهد.....

 

 


شبیه سازی آنتن با نرم افزار ADSهمراه با توضیحات و فایل وردقیمت: 17000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

 
تماس با ما
کد تماس با ما