مشاهده / بستن موضوعات

بررسی مسئوليت قراردادی در حقوق تجارت الكترونيک

دسته بندی: حقوق
1839 بازدید

تجارت الکترونیکی، مبادله ی الکترونیکی داده هاست. در بيان روشن تر می توان گفت مبادله الکترونیکی داده ها عبارت از نوآوری، پردازش، کاربرد و داده پردازي اطلاعات و اسناد به شیوه های الکترونیکی و خودکار بین دستگاههاي پردازش رايانه اي و بر پایه زمينه زبان مشترک و معيارهای روشن و با کمترین دخالت نيروي انسانی است . شايان توجه اينست كه تجارت الکترونیک زمينه اي به مراتب گسترده تر از مبادله الکترونیکی داده ها دارد.
درتجارت الکترونیک نیز مانند سایر شاخه های بازرگانی برای بکارگیری و بهره برداری از زمینه های مختلف هم پيوند با آن ، قراردادهای مختلفی بین واگذارکنندگان و واگذارگیرندگان تنظیم می گردد همچون قراردادهای سازماندهی تارنما يا " وب سایت " ، قرارداد دروازه ، قرارداد بازیابی ، قرارداد انتقال نام دامنه، قرارداد ارائه گواهی ، قرارداد فروش الکترونیک ، قرارداد همزیستی و....
همانگونه که درسازماندهی قراردادهای مدنی یا تجاری برابر مقررات قانونی مسئولیتهایی برای طرفین قرارداد پیش بینی گردیده است، چنین مسئولیتهایی در پیوند با قراردادهای تجارت الکترونیک نیز مورد پیش بینی است. همچون اینکه درنقض تعهدات قراردادی از سوي یکی از طرفین و ورود زيان چگونه باید وارد آورنده زيان را شناسایی و وادار به جبران نمود و همچنین اینکه شيوه انتساب و شيوه ارزیابی و جبران زیان چگونه خواهد بود. موضوع این پایان نامه بررسی مسئولیت قراردادی درحقوق تجارت الکترونیک است. موضوعات هم پیوند با حقوق تجارت الکترونیک بسیار گسترده است و خود میتواند موضوع چندین جلد کتاب پر حجم قرار گیرد. در هر حال دراین پایان نامه یکی از موضوعات هم پيوند با حقوق تجارت الکترونیک یعنی مسئولیت قراردادی در تجارت الكترونيك را برگزيده و به کاوش در آن پرداخته ایم. در زمینه تجارت الکترونیک همیشه بهره برداری از زمینه های ياد شده از طريق تشکیل قراردادهای متفاوت صورت می پذیرد و از این دیدگاه تفاوتی درمواد قانونی با سایرقراردادهای مدنی یا تجاری ندارند یعنی در یک قرارداد فروش با وجود فروشنده و خریدار و تعهد فروشنده در ارائه كالا و تعهد خریدار در پرداخت بهاء و همچنین تعهد طرفین در سالم بودن كالا و.... نسبت به كالا و بهاي آن و سایر تعهدات قانونی و قراردادی بين آنها چنانچه یکی از طرفین یا هردو در زمینه هر یک ازتعهدات خود كوتاهي نمایند زيان وارده از چه كسي قابل دریافت خواهد بود و چه کسی بايد زيان را جبران نمايد

 

205صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین با استفاده از مدل SCOR

دسته بندی: صنایع
2166 بازدید

چکیده
گسترش بازارها و محصولات، رقابتها را از سطح فيمابین شرکتها به سطح مابین زنجیره های تامین کشانده و بهبود عملکرد این زنجیره ها، تنها مسیر دستیابی به مزایای رقابتی در بازار امروز است. عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و بویژه سودآوری آن دارد. در این راستا شناسايي كامل ساختار زنجيره تامين موجود و استقرار سیستم ارزیابی عملکرد زنجیره تامین برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود مستمر آن لازم به نظر می رسد. پس از فاز شناخت نیز نیازمند ابزاری قوی و کامل براي تجزیه‌ و تحلیل تفضیلی کلیه فعالیتها و عملیات زنجیره تامین خواهيم بود.
مدلهاي مختلفي براي ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين موجود مي باشد. در اين تحقيق با توجه به جامعيت مدل SCOR از اين مدل براي ارزيابي عملكرد مديريت زنجيره تامين شرکت شاسی ساز ایران استفاده گرديده است. مدل SCOR يك مدل مرجع عمليات مي باشد كه در آن از مفاهيم مهندسي مجدد، بهينه كاوي و تجربيات برتر استفاده گرديده است. مدل داراي 4 سطح مي باشد كه فرآيندهاي اصلي آن عبارتند از: برنامه ريزي، تامين، ساخت، تحويل و ارجاع. مدل داراي 5 ويژگي عملكردي قابليت اطمينان، پاسخگويي، چابكي، هزينه و مديريت دارايي مي باشد كه در هر سطح داراي شاخصهایي جهت سنجش عملكرد مي باشد.
هدف از این تحقیق ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره تامین شاسی ساز با استفاده از مدل SCOR و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود آن بوده و فرضيه مناسب بودن عملکرد مدیریت زنجیره تامین شاسی ساز با استفاده از مدل SCOR مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور از روش پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه هايي با مشورت اساتید دانشگاه و خبرگان مطابق با مدل SCOR براي تامين كنندگان (35 سوال)، سازمان (53 سوال) و مشتريان (29 سوال) تهیه گردیده، پس از آشنا نمودن پرسش شوندگان (35 نفر)، پرسشنامه ها توزیع و در نهایت پرسشنامه ها جمع آوری (نرخ بازگشت 14/97%) و نتایج تحلیل شده است. مقدار آزمون آلفاي كرونباخ 0.82 می باشد که تائيد كننده روايي پرسشنامه ها مي باشد. با توجه به اينكه آزمون كولموگروف اسميرنوف نشانگر نرمال بودن جامعه آماري بوده و تعداد پرسشنامه ها كوچكتر از 30 عدد است، در نرم افزار SPSS از آزمون t براي آزمون فرضيه صفر مبني بر مناسب بودن عملكرد شاخص (بزرگتر-مساوي بودن از ميانگين) و فرضيه مخالف مبني بر نامناسب بودن عملكرد شاخص (كوچكتر از ميانگين بودن) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشانگر این موضوع است که شرکت شاسی ساز ایران در زمینه های قابلیت اطمینان، پاسخگویی، چابکی، هزینه ها عملکرد مناسبی دارد ولی در زمینه مدیریت دارایی ها دارای نقاط قابل بهبود است. با توجه به این نتایج و با استفاده از تکنیکهای برتر مدل پیشنهاداتی برای بهبود ارائه گردیده است.

 

 

220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 36000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه صنایع در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


ارزيابی عملکرد زنجيره تامين (مطالعه موردی شرکت ايران خودرو)

دسته بندی: صنایع
1463 بازدید

چكيده
امروزه با در نظر گرفتن وضعيت رقابتي در بنگاههاي اقتصادي، وضعيت عملكردي زنجيره تامين نقش مهمي را در توليد و ارسال محصول ارزان و با كيفيت در زمان تعيين شده به مشتري ايفا مي كند.در واقع شناسايي و ارزيابي وضعيت شاخصهاي عملكردي زنجيره تامين به شركتها كمك نموده تا نقاط قوت و ضعف خود را پيدا نموده و درصدد رفع گلوگاهها برآيند.در واقع ارزيابي و بهينه سازي به عنوان يك مزيت كليدي در فعاليتهاي مديريتي به شمار مي رود و بيشتر سازمانها از اين دو عامل به عنوان كليدي جهت كنترل و برنامه ريزي طرحها و سيستمهاي مديريتي خود استفاده مي نمايند.
در اين تحقيق در ابتدا سعي شده است كه به مفاهيم زنجيره تامين و مدلهاي مختلف ارزيابي عملكرد زنجيره تامين پرداخته شده و پس از آن با توجه به شرايط ايران خودرو مدلي انتخاب و ارزيابي بر اساس آن انجام شود. آنچه كه در اين تحقيق به دنبال آن هستيم در واقع شناسايي عناصر تشكيل دهنده زنجيره تامين، شناسايي شاخصهاي موثر بر عملكرد زنجيره تامين،اولويت بندي اين شاخصها و در نهايت ارائه مدلي جهت بهينه سازي شاخصهاي عملكردي زنجيره تامين مي باشد.
در اين تحقيق اولويت بندي شاخصها بر اساس منطق مقايسات زوجي و با استفاده از نرم افزار EC صورت گرفته و در نهايت يك مدل تركيبي برنامه ريزي چند هدفه (GP) و فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP) جهت بهينه سازي عملكرد زنجيره تامين پيشنهاد شده است.
كلمات كليدي : مديريت زنجيره تامين – برنامه ريزي چند هدفه – فرايند تحليل سلسله مراتبي – ارزيابي عملكرد

 

 

110صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 31000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی فقهی و حقوقی تجارت الکترونیکی

دسته بندی: حقوق
2566 بازدید

چکیده
تجارت الکترونیکی شکلی از مبادله تجاری است که در آن طرفین ذینفع به جای تبادلات فیزیکی یا تماس مستقیم فیزیکی، به صورت الکترونیکی تعامل می کنند.تجارت الکترونیک به شیوه امروزی در دهه 1960 بر مبنای مبادله الکترونیکی داده ها شکل گرفت.امروزه تجارت الکترونیکی به دلیل تسهیل در زندگی و صرفه جویی در وقت و هزینه های بالای حمل و نقل، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. لذا هدف از طرح این موضوع آشنایی بیشتر با کلیات وجنبه های فقهی و حقوقی تجارت الکترونیک می باشد. این پایان نامه از چهار فصل اصلی تشکیل شده که فصل اول آن با عنوان کلیات بوده و از شش بخش تشکیل گردیده است که شامل واژه شناسي، تعاریف، تاریخچه، مزیت ها، معایب و محدودیت های تجارت الکترونیک می باشد. فصل دوم با عنوان آشنایی با تجارت الکترونیکی است که از هفت بخش اصلی تشکیل شده که عبارت است از: ابزارهای تجارت الکترونیک ، اقسام تجارت الکترونیکی، پرداخت های الکترونیکی و پول الکترونیک و انواع کارت ها، امنیت و رمز نگاری و هویت شناسی و امضاء دیجیتالی،گواهي امضاهاي ديجيتالي و انواع آن، اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی، امضاهای دیجیتالی و گواهی امضاءها در تجارت الکترونیکی. بررسی فقهی تجارت الکترونیکی عنوان فصل سوم می باشد که از دوازده بخش تشکیل شده و شامل: قول و فعل در عقد، معاطات، شرایط عقد بیع، شرایط متعاقدین، شرایط عوضین، شرایط ثمن، اختلاف خریدار و فروشنده،قبض و احکام آن،خیارات، گفتاری درباره ربا، موضوع تجارت و تجارت های حرام می باشد.عنوان فصل چهارم عبارت است از که از پنج بخش بررسی حقوقی تجارت الکترونیکی اصلی تشکیل شده که شامل: منابع حقوقی تجارت الکترونیک، قراردادهای الکترونیکی، ایجاب و قبول در تجارت الکترونیکی،زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیک درحقوق ایران و امضاها و پرداختهای الکترونیکی می باشد. در پايان نتیجه گیری می‌شود که تجارت الكترونيك، فعل همراه بارضایت بوده‌ و فاقد اشکال شرعی‌ مي باشد و فقها اینگونه معاملات را به عنوان معاطات و یا عقد فعلی، صحيح می‌دانند. و هر بیعی که عرف، آن را بیع بداند صحیح و نافذ است مگر اینکه در تضاد با اصول و مبانی محکم شرعی باشد.
واژه های کلیدی : تجارت، تجارت الکترونیکی، فقه، حقوق، بیع، معاطات

 

142صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه حقوق در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


رابطه خودپنداره و ویژگیهای شخصیتی با انگیزش پیشرفت در نوجوانان خیابانی و مراکز شبانه روزی

دسته بندی: روانشناسی
1707 بازدید

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه خود پنداره و ویژگیهای شخصیتی با انگیزش پیشرفت نوجوانان دختر وپسر خیابانی و مراکز شبانه روزی بود. نمونه پژوهش مشتمل بر 120 نفر نوجوان دختر وپسر 15-14 سال مراکز شبانه روزی تهران بزرگ ( شمیرانات – شهر تهران – شهر ری ) و نوجوان خیابانی تحت پوشش انجمن حمایت از کودکان کار در شهر تهران بود.از آزمونهای خودپنداره راج کومار سارا سوت ( 1981 ) و پرسشنامه شخصیتی آیزنک (1970 ) و انگیزش پیشرفت ادوراز ( 1993) استفاده بعمل آمد . یافته های پژوهش با بهره گیری از روش های آمار توصیفی (شاخصهای مرکزی و پراکندگی ) و روش های آمار استنباطی ( آزمون t ) ، ضریب همبستگی پیرسون ، رگرسیون چند متغیری و تحلیل MANOVA مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . یافته ها حاکی از آن است که در گروه نوجوانان خیابانی بین ویژگی شخصیتی برون گرایی و انگیزش پیشرفت و نیز خرده مقیاس خودپنداره اجتماعی وانگیزش پیشرفت رابطه مثبت معنا دار وجود دارد و با توجه به این که ضریب همبستگی بین برون گرایی و انگیزش پیشرفت مثبت است بنابراین ، با افزایش برون گرایی در نوجوانان خیابانی انگیزش پیشرفت افزایش می یابد . ضریب همبستگی بین خود پنداره اجتماعی و انگیزش پیشرفت مثبت است ، بنابراین ، با افزایش خودپنداره اجتماعی در نوجوانان خیابانی انگیزش پیشرفت افزایش می یابد . با توجه به معنادار بودن رابطه بین متغیرهای پیش بین ( ویژگی های شخصیت و مولفه های خود پنداره ) و متغیر ملاک ( انگیزش پیشرفت ) ، از بین متغیرهای پیش بین تنها ویژگی شخصیت برون گرایی قادر به پیش بینی انگیزش پیشرفت نوجوانان خیابانی بود . همچنین ، اثر عامل گروه و تعامل گروه / جنس بر ویژگی های شخصیت، مولفه های خود پنداره و انگیزش پیشرفت معنا دار و بین مولفه های خود پنداره اجتماعی ، اخلاقی و آموزشی در نوجوانان مراکز شبانه روزی و خیابانی تفاوت معنا دار وجود دارد، نوجوانان خیابانی نسبت به نوجوانان مراکز شبانه روزی در مولفه های خودپنداره اجتماعی ، اخلاقی و آموزشی از میانگین بالاتری برخوردارند .در گروه نوجوانان شبانه روزی دختران نسبت به پسران از روان نژندی بالاتری برخوردارند در حالیکه در گروه نوجوانان خیابانی دختران نسبت به پسران از روان نژندی پایین تری برخوردارند. همچنین ، در گروه نوجوانان مراکز شبانه روزی بین ویژگی شخصیتی روان نژندی وخودپنداره رابطه منفی معنا دار وجود دارد . بنابراین ، با افزایش روان نژندی در نوجوانان مراکز شبانه روزی خود پنداره کاهش می یابد و برعکس .

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


بررسی رابطه بين سبک های اسنادی و خود پنداره با پيشرفت تحصيلی

دسته بندی: روانشناسی
2794 بازدید

این پژوهش تحت عنوان " بررسی رابطه سبک های اسنادوخودپنداره با پیشرفت تحصیلی " انجام شد .هدف از اجرای پژوهش ، بررسی رابطه سبک های اسناد با پیشرفت تحصیلی ، بررسی رابطه خودپنداره با پیشرفت تحصیلی ، بررسی رابطه سبک های اسناد با خودپنداره و بررسی تاثیر جنسیت بر خودپنداره و اسنادهای علی بوده است . جامعه پژوهشی عبارت بود از تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم دبیرستان های شهرستان پارس آباد در سال تحصیلی 89-88 . از جامعه فوق تعداد300 نفر ( 180 نفر دختر و 120 نفر پسر) از طریق نمونه گيري چند مرحله اي به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه سبك هاي اسناد راسل، پرسشنامه خودپنداره راجرز، و جهت سنجش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان از معدل نيمسال اول آنها استفاده شد. داده هاي پژوهش با استفاده از روش هاي آمار توصيفي (شاخص هاي مركزي و پراكندگي) و آمار استنباطي ( روش همبستگي پيرسون، تحليل واريانس يك متغيري، آزمون Tگروه هاي مستقل) وبا کمک نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مي دهد بين سبك هاي اسناد و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني رابطه معنادار وجود ندارد. - بين خودپنداره و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستاني رابطه معنادار وجود دارد. - بين سبك هاي اسناد و خودپنداره دانش آموزان دبيرستاني رابطه معنادار وجود دارد. - بين سبك هاي اسناد دختران و پسران دبيرستاني تفاوت معنادار وجود دارد. - بين خودپنداره دانش آموزان دختر با خودپنداره دانش آموزان پسر دبيرستاني تفاوت معنادار وجود ندارد.

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پرسشنامه دارد قیمت 35000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه روانشناسی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


مقایسه سرسختی روانشناسی و سلامت روانی ورزشکاران حرفه ای و غیرحرفه ای

دسته بندی: تربیت بدنی
2407 بازدید

پژوهش حاضر به منظور مقایسه سرسختی روانشناسی و سلامت روانی ورزشکاران حرفه¬ای و غیرحرفه¬ای به انجام رسید. بدین منظور از تعداد 180 نفر ورزشکار رشته های مختلف استفاده شد که شامل فوتبال، کشتی، شنا، دوچرخه سواری و تکواندو بودند. همه این افراد عضو تیمهای باشگاهی شرکت¬کننده در رقابتهای کشوری و ملی بودند. در این تحقیق از دو پرسشنامه 50 قسمتی سوزان کوباسا و 28 قسمتی گلدبرگ استفاده شده که پس از جمع آوری داده ها از آزمون سه متغیره وابسته (MANOVA) برای تحلیل داده های سرسختی سلامت روانی استفاده گردید .نتیجه : نتایج تحقیق نشان داد که سلامت روانی و سرسختی ورزشکاران حرفه ای از ورزشکاران غیر حرفه ای به طور معنی داری بیشتر است.
کلید واژه ها: سرسختی، سلامت روانی، ورزشکار حرفه ای، ورزشکار غیرحرفه ای


80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 21000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


ضمانت اجرای عين تعهد و مبانی و شرايط آن

دسته بندی: حقوق
2932 بازدید

چكيده :
به صورت طبيعي پس از انعقاد هر قراردادي طرفين موظف به اجراي مفاد آن هستند . اين اصل اوليه در تمامي كشورهاي دنيا به رسميت شناخته شده است و هر متعهدي را ملزم به انجام تعهد مي نمايد . اما چنان چه متعهد از انجام تعهد استنكاف نمود ،‌ قانون گذاران با روشهاي متعدد و متفاوتي از ضمانت اجراها به استقبال پيمان شكن مي روند . در كشورهايي كه از نظام كامن لا پيروي مي كنند ، اولين اولويت جبران خسارت است و پس از آن و در موارد استثنايي الزام متعهد به انجام تعهد و اجراي عين تعهد مورد توجه قرار گرفته است . در كشورهاي دنباله روي رومي - ژرمني وضع كاملاً متفاوت است . در اين نظام سابقاً اصل بر اجراي عين قرارداد بود . به اين معني كه دادگاه ها با ابزار قانوني متعهد را وادار به انجام عملي كه متعهد شده بود ، مي كردند و ديگر ضمانت اجراها در درجه بعدي قرار مي گرفتند ؛ اما به مرور زمان اين نظام با تغيير رويكرد و تعديل قوانين به هم عرض بودن ايفاي تعهد با پرداخت خسارت تمايل پيدا نمود .
در حال حاضر هيچ يك از اين دو شيوه رجحان نسبت به يكديگر ندارد و اختيار اعمال آن با متعهدله است . اما درحقوق ايران به تبعيت از فقهاي اماميه ، قانون گذار شيوه اجبار به انجام تعهد را پذيرفته و تنها در موارد خاص و استثنايي از آن عدول مي نمايد .
در اين پايان نامه قصد داريم با تبيين دقيق مفهوم اجراي عين تعهد و مباني و شرايط آن به درك مناسبي از اين ضمانت اجرا برسيم . سپس از موانع اعمال اين روش به منظور تحديد قلمرو آن صحبت مي گردد و در نهايت به نحوه اعمال اين قاعده در تعهدات گوناگون و ارزيابي منافع و مضار اين شيوه با توجه به نوع تعهد و ذكر شيوه هاي ديگر جبران خسارت خواهيم پرداخت و نظر به اين كه در كنوانسيون بيع بين المللي كالا و اصول اروپايي حقوق قراردادها از اجراي عين تعهد صحبت به ميان آمده است . در مواقع مورد نياز و در مقام مقايسه تطبيقي با حقوق كشورمان از آن ها استفاده نماييم .

 

 90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه حقوق  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 


تأثیر تأسیس دانشگاه بر نظام آموزش عالی در عصر رضاشاه

دسته بندی: تاریخ
2412 بازدید

چکیده
با تاسیس دولت پهلوی توسط رضا شاه توجه به توسعه و نشر فرهنگ از جمله سیاست های دستگاه دولتی قرار گرفت. بی شک اندیشه ترقی و توسعه فرهنگی را بایستی از عصر عباس میرزا دانست ولی اجل مهلت نداد و قرعه فال به نام میرزا تقی خان امیر کبیر زده شد. وی با درایت تمام دارالفنون را به واسطه نشر افکار و عقاید مترقی و توسعه صنعت دایر نمود. فرهیختگان این موسسه که در واقع دانشگاه زمان خود بودند، توانستند سکان دار کشتی صنعت ، ادب، و هنر کشور شوند. فروغ اندیشه تقی خانی با قتل وی فرو نشست و اندک اندک شبیه سوسوی چراغی شد که فتیله آن را رضا شاه با تاسیس دانشگاه تهران بالا کشید. بی تردید هدف از تاسیس دانشگاه آن هم با چنان اندیشه ترقی و توسعه ایران را در ردیف کشورهای حامی علم و اندیشه قرار داد. دانشگاهی که می توانست با جذب بهترین استادان گردان فرهیخته ای به جامعه تحویل دهد.دانشگاهی که در سال 1313 و با هدف تعلیم و تربیت به بزرگان قوم دایر گردید و همچنین برای کسانی که جدای از شش سال تحصیلات ابتدایی و همچنین شش سال تحصیلات متوسطه قادر به ادامه تحصیل بودند. دارای شش دانشکده فنی و مهندسی – ادبیات و فلسفه و علوم تربیتی- حقوق و علوم سیاسی- پزشکی و شعب و فروع آن – علوم طبیعی و ریاضی یا علوم معقول و منقول که توسط یک فرانسوی به نام موسیو گدار در زمین های جلالیه به مساحت 20 هکتار بنا گردید.

 

 

 

195صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و پاورقی دارد  قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه تاریخ  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


تأثیر اصلاحات ارضی بر ساختار اجتماعی ایران

دسته بندی: تاریخ
2887 بازدید

چکیده
برنامه اصلاحات ارضی که قانون آن در اوایل دهه چهل خورشیدی در ایران اجرا شد. تغییرات شگرفی در ساختار اجتماعی و اقتصادی روستاهای ایران پدید آورد و نظام دیرپای زمین داری دگرگون شد. در سال 1341، حکومت محمدرضا پهلوی به منظور انجام اصلاحات ارضی دست به اجرای برنامه ای زد که هدف از آن رسیدن به نتایج اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهم برای روستائیان بود. تقسیم اراضی که در سه مرحله جداگانه و در طول ده سال صورت گرفت نظام کشاورزی ایران را که مشخصه آن وجود مناسبات فئودالی میان مالکان غیابی و زارعان سهم بر بود، تغییر داد و تقریباً نیمی از خانواده های روستایی را مالک دست کم قطعه زمین کوچکی ساخت اصلاحات ارضی در ایران از سویی بخش کثیری از دهقانان را از ستم ارباب رهانید و از سویی دیگر، با حذف مدیریت تولید زراعی و کشاندن سرمایه ها از روستا به شهر، افول تولید کشاورزی و مهاجرت به شهرها را باعث گردید.
اصلاحات ارضی نه فقط به دلیل تغییرات جامعه شناختی ای که در کشور به وجود آورد، بلکه از منظر تغییرات سیاسی از اهمیت بسیاری در تاریخ معاصر ایران برخوردار است. این تغییرات که در سال های دهه 1340 به صورت تضعیف نیروهای سیاسی فعال در دهه پیشین و همچنین وابستگی بیش از پیش مالکان بزرگ به دولت رخ نمود، در سال های دهه 1350 و با بروز مشکلات جدی در پیشبرد این برنامه که در عین حال با افزایش آگاهی روستائیان نسبت به موقعیت فرودست اجتماعی خویش و افت تولید کشاورزی و جابجایی های کلان جمعیتی همراه بود، زمینه برآمدن نیروهای سیاسی جدیدی را در صحنه سیاسی کشور فراهم کرد. نیروهایی که مستقیم و غیر مستقیم در تغییر انقلابی اوضاع کشور در سال 1357 دخیل بودند. ارزیابی اوضاع ایران در آستانه اصلاحات ارضی و همچنین نتایج اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این برنامه از مضامین اصلی بحث می باشد.

 

172صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد  قیمت 41000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه تاریخ  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 
تماس با ما
کد تماس با ما