مشاهده / بستن موضوعات

رابطه ميزان فعاليت بدنی روزانه ، وضعيت اجتماعی – اقتصادی با ميزان چاقی در دختران دبستانی

دسته بندی: تربیت بدنی
1710 بازدید

مقدمه : در سالهاي اخير چاقي و اضافه وزن رشد فزاينده اي در جوامع مختلف داشته است. چاقي در کودکي زمينه ساز چاقي در بزرگسالي و عوارض مربوط به آن است. محققان معتقدند چاقي پديده ايي چند بعدي بوده و بغير از عوامل بيولوژيک، عوامل فرهنگي و اجتماعي نيز مي توانند در بروز آن موثر باشند. بنابراين اين مطالعه درصدد است رابطه فعاليت بدني روزانه، وضعيت اقتصادي-اجتماعي و ميزان چاقي در دختران دبستاني را مورد بررسي قرار دهد.
روش تحقيق : در يک مطالعه توصيفي – تحليلي تعداد 490 دانش آموز 7 تا 11 ساله از مدارس ابتدايي منطقه شميرانات شهر تهران به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. قد، وزن، دور کمر و باسن با روش هاي استاندارد اندازه گيري شد. محاسبه صدک BMI بر اساس مرجع 2000CDC محاسبه شد. براي هر نفر يک پرسشنامه که بخش اول اطلاعات دموگرافيک و بخش دوم فعاليت بدني دانش آموزان توسط پرسشنامه نيکولاس باربوسا (2007) تکميل گرديد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
يافته ها : 1- بين فعاليت بدني روزانه و ميزان چاقي در سنين 7 تا 11 سال با دو وضعيت اقتصادي مطلوب و متوسط به پايين رابطه معکوس مشاهده شد.2 - بين ورزش کردن و ميزان چاقي در سنين 7، 10 و 11 سال رابطه معکوس مشاهده شد.( P≤0/05)
نتيجه گيري : نتايج نشان داد انجام فعاليت هاي بدني روزانه مي تواند از عوامل جلوگيري کننده از شيوع چاقي در کودکان باشد. ميزان شيوع چاقي مستقل از وضعيت اجتماعي- اقتصادي بوده است. لذا بر اساس نتايج اين مطالعه به ضرورت انجام فعاليت هاي بدني روزانه و ورزش توصيه مي شود.
کلمات کليدي: فعاليت بدني – چاقي – وضعيت اقتصادي- اجتماعي

 

135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 38500 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال،مقاله و پایان نامه تربیت بدنی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 

 
تماس با ما
کد تماس با ما