پرنده نگری و توريسم پرندگان بررسی پتانسيل ها و چالش ها در كشور ايران

2887 بازدید

پرنده نگری و توريسم پرندگان بررسی پتانسيل ها و چالش ها در كشور ايران

چكيده

توريسم يكي از مهم ترين صنايع كشورهاي توسعه يافته و از اصلي ترين محورهاي توسعه پايدار محسوب مي شود. توريسم پرندگان كه خود، شاخه اي از اكوتوريسم است، علي رغم عدم نياز به صرف هزينه هاي زياد در زمينه ايجاد زيرساخت هاي توريسمي نسبت به ساير بخش هاي صنعت گردشگري، همه ساله گردشگران فراواني را مجذوب خود ساخته و درآمد ارزي قابل توجهي را براي كشورهاي داراي پتانسيل در اين زمينه به ارمغان مي آود. كشور ايران با داشتن  517 گونه پرنده و برخورداري از 22 تالاب بين المللي به عنوان مأمن اين پرندگان، داراي پتانسيل هاي زيادي در اين حوزه اكوتوريسمي است. اين مقاله، سعي در تبيين پتانسيل هاي ايران در زمينه توريسم پرنده و تحليل چالش هاي پيش روي آن دارد.

 

واژگان كليدي: اكوتوريسم / توريسم پرنده / پرنده نگري / تالاب هاي ايران

 

 

 20صفحه فایل ورد منابع  و پاورقی دارد قیمت: 5000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


دفع زائدات شيميايی خطرناك مايع

13062 بازدید

چكيده
دفع مواد زائد خطرناك مايع يكي از مباحث جدي و عمدة دانش و تكنولوژي محيط زيست مي‌باشد. و اين دفع مي‌بايست بر شالودة قوانين و راهكارهاي مهندسي و استانداردهاي دقيق و روشن مبتني باشد. از اين رو قبل از دفع اين مواد بررسي رو شماي مختلف دفع با توجه به شرايط محلي و موقعيتهاي مكاني و اقليمي و شرايط اقتصادي براي انتخاب يك روش مناسب و بهينه جهت دفع حائز اهميت مي‌باشد.
در اين تحقيق پس از شناسايي و طبقه‌بندي پسابهاي خطرناك مايع اثراث زيست محيطي آنها و همچنين قوانين و استانداردهاي بين‌المللي به طور اجمالي بررسي شد. و پس روشهاي مختلف دفع پسابهاي خطرناك مايع تشريح گر ديد و از ميان روشهاي مختلف دفع اين موارد، لاگونهاي تبخيري به عنوان يكي از راهكارهاي مهندسي و فني دفع اين مواد با توجه به شرايط آب و هوايي و اقتصادي ايران مورد بررسي‌هاي فني و اقتصادي قرار گرفت و در آخر سيستم تبخيري فوق با توجه به آمار بارش و تبخير شهر اصفهان و فاضلاب فرض شدة ورودي 14300 متر مكعب در سال، طي دورة 10 ساله طراحي و مدل‌سازي كامپيوتري گشت و نتايج بدست آمده از مدل كامپيوتري حوضچة تبخيري با ابعاد 60×120 متر و عمق 5/2 متر با شيب 2 به 1 بود كه لاگون طرح شده پس از چك شدن حداكثر عمق فاضلاب در طول بهره‌برداري 10 ساله برابر 81/1 متر بود كه اين رقم بيانگر طراحي مناسب و بهينه حوضچه با توجه به شرائط جوي و داده‌هاي مفرض مي‌باشد و در آخر سه سيستم لايه‌بندي جهت نفوذ ناپذير ساختن حوضچه‌ها معرفي گرديد كه با توجه به برآورد هزينه و نوع زائدات خطرناك دفع شده در حوضها بهترين گرينه جهت دفع سپابهاي بسيار خطرناك صنايع سيستم لايه بيندي ژئوسنتتيكي همراه با بتن مسلح پيشنهاد گشت كه هزينه نصب و تهية و آزمايشان هر متر مربع آن با توجه به فهرست‌هاي انبيه سازمان مديريت و برنامه‌ريز كشور در سال 1383 و مذاكرات با شركتهاي سازند، 142950 ريال برآورد شد.

 

233صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 
تماس با ما
کد تماس با ما