ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس»با بهره‏گیری ازمدل تحلیلی SWOT

دسته بندی: اقتصاد
3286 بازدید

ایجاد مناطق آزاد تجاری یکی از راهبردهای برنامه ریزی های ملی و منطقه ای است که به منظور افزایش صادرات، جذب سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، جذب گردشگر، دستیابی به منابع جدید و در یک کلام، هموار کردن مسیرتوسعه ملی- منطقه ای، در سالهای اخیر در کشور ما بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

استفاده از این راهبرد به عنوان اهرم توسعه در سالهای اخیر در کشور ما توجه بسياري را به خود جلب كرده است كه به همين علت، امروزه لازم است در مطالعات آکادمیک و مستقل، به ارزیابی میزان موفقیت این مناطق در دستیابی به شاخص های توسعه پرداخت.

تحقیق حاضر به روش موردی و با استفاده از تکنیک های مختلفی از جمله مطالعات اکتشافی، مصاحبه با اشخاص مطلع، استفاده از آمار و ارقام، استفاده از نقشه، صحبت با مردم محلی و روزنامه نگاران به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در نهایت با استفاده از روش تحلیل کیفی (SWOT) سعی در ارزیابی شاخص های توسعه «منطقه آزاد ارس» داشته است. در اين تحقیق نظر بر این است که اگر چه منطقه آزاد ارس در امر توسعه صادرات، صادرات مجدد و جذب گردشگر اقداماتی انجام داده اما این منطقه هنوز به بسیاری از شاخص های توسعه منطقه­ای دست نیافته است؛به ويژهدرزمینه استفاده از نیروهاي متخصص و به کارگیری پتانسیل های بالقوه اش با مشکلات بسیاری مواجه است. در تحقیق پیش رو گزارش حاصل از مدل تحلیلی SWOT، به ارزیابی هر یک از شاخص های توسعه در این منطقه خواهد پرداخت.

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 37000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


مطالعه آثار تجارت با چین و تاثیر آن بر اشتغال بخش صنعت ایران

دسته بندی: اقتصاد
2090 بازدید


چكيده:
امروزه بسياري از کشورها براي بهره مندي از مزاياي تجارت، اقتصاد خود را با اقتصاد کشورهاي ديگر درهم آميخته اند. تجارت باعث تقسيم نيروي کار و تخصص گرايي، صرفه جويي هاي مقياس و بالا رفتن سطح استاندارد زندگي مي-شود و رقابت را تشويق می کند. زماني که کشورها به مبادلات تجاري روي مي-آورند، انتظار مي رود بخش هاي مختلف اقتصاد و شاخص هاي کلان اقتصادي از اين رابطه تاثير بپذيرد. اين تاثيرات مي تواند مثبت يا منفي باشد. ميزان بهره-مندي يک کشور از يک رابطه تجاري به برآيند اين اثرات مثبت و منفي بستگي دارد. در طول ساليان اخير چين به عنوان يکي از شرکاي مهم تجاري دنيا و از جمله کشور ايران مطرح شده است. اين مطالعه با بررسي آثار اشتغال رابطه تجاري ايران و چين، ميزان بهره¬مندي کشور ايران از اين سياست را محک می زند. بررسي آمارهاي تجارت ايران با چين حاکي از آن است که در دوره 1375 تا 1386، همواره چين قدرت برتر اين رابطه دوطرفه بوده است. در مطالعه حاضر تلاش مي شود با استفاده از داده هاي ترکيبي براي بخش صنعت بر اساس کدهاي 2 رقمي ISIC طي دوره زماني 1375 تا 1386و استفاده از روش panel data، اثر تجارت با چين بر اشتغال بخش هاي صنعتي اقتصاد ايران بررسي شود. نتايج بررسي ها براي 22 بخش صنعتي حاکی از آن است که واردات از چين باعث کاهش سطح اشتغال می شود و صادرات ايران به چين، به خلق فرصت هاي اشتغال کمک مي کند. به دليل نقش پررنگ تر واردات، نتيجه نهايي تاثير منفي تجارت با چين بر اشتغال بخش صنعت ايران است. هم چنين دستمزد حقيقي نيروي کار رابطه معکوس و معناداري با اشتغال بخش صنعت ايران دارد و ارزش افزوده بخش صنعت، ايجاد فرصت¬هاي اشتغال را به دنبال دارد.
واژه هاي کليدي: تجارت، اشتغال، چين، بخش صنعت.

 

135صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 


مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

دسته بندی: اقتصاد, حسابداری
2576 بازدید

چكيده:
در اين رساله با استفاده از مدل خود رگرسيون ناهمسان واريانس شرطي چند متغيره ماهيت تعاملات بين بازدهي هاي بازار هاي سهام چهار كشور ايران، ايالات متحده، تركيه و مالزي ارزيابي شده است. نتايج بر اساس داده هاي هفتگي شاخص سهام، از اكتبر 1997(مهر 1376) تا مارس 2010 (اسفند 1388)، نشان مي دهد كه اثرات مثبت معناداري از بازدهي هاي بازار سهام ايالات متحده بر اين بازارها به استثناي ايران تحميل شده است. همچنين شواهدي قوي مبني بر وجود اثرات آرچ و گارچ خودي در چهار كشور مشاهده شد كه نشان‏دهنده وجود اثر نوسانات خودي در چهار بازار مي‏باشد. به دليل وجود درجه پاييني از نوسانات همزمان در ميان اين كشورها، تشكيل سبد سهامي از سهام آنها با ريسك كمتر به سود مي رسد.

F36; G11; G15 : JEL طبقه بندي
كلمات كليدي: گارچ چند متغيره، بازدهي، واريانس شرطی، بازار سهام، ايران، مالزي، تركيه، امريكا

 

 

75صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی مطالعه ی موردی اقتصاد ایران

دسته بندی: اقتصاد
1682 بازدید

هدف این پایان نامه، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران طی دوره 1385-1350 می باشد. از آزمون شکست ساختاری زیوت- اندریوز (1992) جهت بررسی وجود شکست ساختاری در سری های زمانی مورد نظر و مانایی آنها استفاده شده است. در ادامه، بعد از اجرای آزمون علیت گرنجری و آزمون علیت تودا-یوماموتو، نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو (1995) به دلیل کاراتر بودن پذیرفته شده است. در این پایان نامه از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است و هرچند نتایج نسبت به انتخاب شاخص ها حساس بوده است اما با اغلب شاخص های نماینده ی سرمایه ی اجتماعی نشان داده شد که:
1- سرمایه ی انسانی علت تشکیل سرمایه ی اجتماعی است.
2- سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت، علیت دو طرفه ای دارند.
3- سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت می باشد.

کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.

 

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی يک سيستم هشدار دهنده جهت شناسايی بحران های مالی در ايران با استفاده از شبکه های عصبی

دسته بندی: اقتصاد
1894 بازدید

چکيده
وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحران‌هاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي از پديده‌هاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير مي‌تواند فرضيه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌هاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نمي‌توان نتيجه گرفت كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياست‌هاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحران‌ها را با وقوع زمين لرزه‌ها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نمي‌شود اما توسط دستگاههاي زلزله‌گار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمين‌لرزه‌ها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبت‌بار است. تاريخ بحران¬هاي اقتصادي در دنيا نشان-دهنده مخرب بودن بعضي از آنها مي¬باشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحران ها گرفته شود. لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين 95-1994 و بطور جدي¬تر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بين المللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد.
در اين تحقيق با استفاده از حدود 60 متغير اقتصادي مطرح و تاثيرگذار، و با استفاده از روش شبکه عصبي با ترکيب داده ها و متغير هاي موجود از طريق روش کامينسکاي و همچنين با نگاه به شواهد تجربي تاريخي در اقتصاد ايران سال هاي بحراني استخراج خواهند شد. بعد از آن با استفاده از رويکرد سيگنالي شاخصهاي اثر گذار انتخاب خواهند شد. شاخص¬هاي منتخب بايد قبل از بحران هشدار¬ها و يا آلارم¬هايي از خود بروز داده باشند و سپس شاخص هايي که داراي نويز کمتري هستند با روش لاجيت نيز تخمين زده شده تا بهترين شاخص ها ي اثرگذار معرفي شوند. همچنين در پايان با استفاده از شبکه عصبي و پيش بيني روند متغير ها و مقايسه آنها با متغيرهاي واقعي بر صحت ساير تخمين ها پي برده مي شود.
سيستم هشدار دهنده توانسته است در اين سه آزمون سال هاي 1359،1366،1372،1373 را به عنوان سالهاي بحران شناسايي کند و سپس بهترين شاخص هايي که توانسته اند يک يا دو سال قبل از بحران آلارم منتشر کنند را شناسايي کند. لذا با استفاده از اين سه روش شاخصهايي چون رشد توليد ناخالص داخلي ، تورم، نرخ بهره حقيقي، نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي،تحرکات ارزي و نسبت حساب هاي جاري به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص¬هاي هشدار انتخاب گشتهاند، هر چند شاخص هايي چون نسبت بدهي خارجي به دارايي خارجي و نسبت حساب هاي جاري به توليد ناخالص داخلي به دليل کمبود داده در الگوي لاجيت و شبکه عصبي مورد آزمون قرار نگرفتهاند.

 

 

 

کلمات کليدي: سيستم هشدار دهنده اوليه، بحران هاي مالي، بحران بانکي، بحران ارزي،رويکرد سيگنالي، مدل لاجيت، شبکه عصبي مصنوعي

 

 

 

160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 49000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 

 

 


تحليل تغييرات بهره‌ وری اقتصادی عوامل توليد در بخش کشاورزی

دسته بندی: اقتصاد
1687 بازدید

چكيده:
ارتقاء بهره‌وري و كارايي يكي از اساسي‌ترين اهداف در دستيابي به رشد و شكوفايي اقتصادي به‌شمار مي‌آيد. مساله افزايش بهره‌وري از اصلي‌ترين دغدغه‌هايي است كه هر بنگاه اقتصادي توليد كننده كالا و خدمات با آن مواجه بوده و ضروري است به‌هنگام برنامه‌ريزي براي توسعه هر بخشي جوانب مختلف آن در نظر گرفته شود.
در بخش كشاورزي و زير بخش زراعت نيز به‌عنوان يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اقتصادي كشور، افزايش توليد و درآمد براي كشاورزان عامل تعيين كننده در جذب سرمايه گذاران مي‌باشد.
تحقيق حاضر با هدف تحليل تغييرات بهره‌وري عوامل توليد در زير بخش زراعت و شناسايي عوامل تاثيرگذار در اين زير بخش انجام گرفته است. محقق از طريق مطالعات كتابخانه‌اي، اينترنتي و همچنين آمار موجود از بانك‌هاي اطلاعاتي در وزارت جهاد كشاورزي، اطلاعات مورد نياز را كسب نموده است. براي بدست آوردن بهره‌وري كارايي از روش DEA و نرم‌افزار كامپيوتري DEAP و براي شناسايي عوامل تاثير گذار از نرم افزار Eviews استفاده گرديد.
نتايج تحقيق نشان داد كه ميزان بهره‌وري در زير بخش زراعت در هر سال از رشد مثبتي برخوردار بوده اما تغييرات تكنولوژيكي و تغييرات كارايي در دوره زمان مورد بررسي روند صعودي نداشته است. همچنين مشخص شد سرمايه‌گذاري و شاخص‌هاي توسعه انساني، تاثير مثبتي بر رشد بهره‌وري در زيربخش‌ زراعت داشته است.

 

 

140صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تحليل رابطه‏ ی آزاد سازی تجاری و اشتغال زنان در ايران

دسته بندی: اقتصاد
2502 بازدید

چکيده
جهاني‏شدن که از آن به‏عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايه‏گذاري و نيز تغييرات تکنولوژيکي است، ياد مي‏کنند و آزادسازي تجاري به‏عنوان مهم‏ترين نيروي پيش‏برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏گردد . در اين ميان، يکي از پديده‏هايي كه تحت تأثير جهاني‏شدن قرار مي‏گيرد بازار كار است. يكي از شاخص‏هاي کليدي بازار مربوط به عدم تعادل‏هاي جنسيتي در بازار کار است که با اختلاف نرخ بيکاري زنان و مردان اندازه‏گيري مي‏شود و مي‏تواند تحت تاثير آزادسازي تجاري قرار گيرد، لذا در اين پژوهش به بررسي رابطه اثرات آزادسازي تجاري بر اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي پرداخته شده است. هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر سهم اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي کشور و شناسايي راهکارهاي افزايش اشتغال زنان است. در اين پژوهش از روش اقتصاد سنجي پانل ديتا براي سال‏هاي نمونه 85-1373 و طبقه‏بندي هشت‏گانه بر حسب کد دو رقمي ISIC (104 مشاهده) استفاده گرديد و نتايج بر اين موضوع که آزادسازي تجاري پنجره فرصتي براي اشتغال زنان است دلالت دارد. نتايج بدست آمده نشانگر آن است كه نسبت سرمايه فيزيکي به ارزش‏افزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان تاثير منفي و نسبت‏هاي سرمايه تحقيق و توسعه به ارزش‏افزوده، صادرات به ارزش‏افزوده و واردات به ارزش‏افزوده تاثير مثبت و معناداري بر سهم اشتغال زنان داشته‏اند. به‏عبارت ديگر، نيروي كار زن با سرمايه تكنولوژيكي رابطه مكملي و با سرمايه فيزيكي رابطه جانشيني دارد. افزون بر اين، نيروي كار زن و مرد در فعاليت‏هاي صنعتي مكمل يكديگر هستند.
کلمات کليدي: آزادسازي تجاري، درجه بازبودن اقتصاد، تبعيض دستمزد، جنسيت.

 

 

 

 

100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تخمين تابع تقاضای گاز ‌طبيعی (مصرف خانگی و تجاری) در ايران

دسته بندی: اقتصاد
1653 بازدید

چکيده
بيشترين سهم مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري کشور است. تقاضا براي گاز طبيعي در ماههاي سرد بيشتر از ماههاي گرم سال است؛ نوسانات اصلي تقاضاي گاز به نياز گرمايي اين بخشها مربوط مي‌شود.
علاوه بر تغييرات دما و شرايط جوّي که عامل اصلي نوسانات فصلي تقاضاي انرژي محسوب مي‌شوند، عوامل ديگري نظير شوکهاي فصلي غير‌قابل مشاهده بر نوسانات فصلي تقاضاي انرژي تأثير مي‌گذارند. همچنين غير از عوامل اقتصادي قابل مشاهده مانند قيمت و درآمد، عوامل غير‌اقتصادي مثل تغيير سليقه مصرف کنندگان و پيشرفت تکنولوژي و عوامل ديگري که قابل مشاهده نيز نيستند، بر روند اصلي تقاضاي انرژي اثر مي‌گذارند. بکار‌گيري روش مدل ساختار سري زماني ، اين امکان را مي‌دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفي و فصلي تصادفي را در تقاضاي انرژي به منظور برآورد صحيح کششهاي درآمدي و قيمتي، وارد و مدلسازي کرد. سپس با استفاده از فيلتر کالمن با روش حداکثر راستنمايي برآوردهاي نااريب پارامترهاي تابع تقاضا محاسبه مي‌شود.
در ايران براي اولين بار برآورد تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري کشور با روش انجام شده است. در تابع تقاضاي برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمي‌شود. ماهيّت مؤلفه فصلي تصادفي بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبيعي نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده است. کششهاي بلندمدت قيمتي و درآمدي نيز به ترتيب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده‌اند.
کليد واژه‌ها:
تقاضاي گاز طبيعي، نوسانات فصلي، روند اصلي، مدل ساختار سري‌ زماني و فيلتر کالمن

 

 

 

90صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


تخمین تابع تاثیر عوامل زیست محیطی بر قیمت مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی

دسته بندی: اقتصاد
2166 بازدید

از آنجا که منابع زيست‌محيطي از جمله هواي تميز در بازار مبادله نمي‌شوند و بازار نمي‌تواند ارزش واقعي آنها را كشف كند، براي ارزش‌گذاري آنها از روش‌هاي غيرمستقيم استفاده مي‌شود. براي مثال درست است كه مردم ساكن يك شهر بطور مستقيم براي هواي تميز و یا مطلوبیتهای زیست محیطی پولي پرداخت نمي‌كنند اما عموما زندگي در ناحيه‌اي از شهر كه داراي هواي تميزتر و یا مطلوبیتهای زیست محیطی بیشتری است، را ترجيح مي‌دهند. اين ترجيح در نهايت باعث افزايش تقاضاي مسكن در آن ناحيه شده و قيمت مسكن را افزايش مي‌دهد. براين اساس مي‌توان قضاوت كرد كه مردم با پرداخت هزينه بيشتر براي مسكن، در عمل به طور غيرمستقيم براي استفاده و بهره مندی از هواي تميزتر هزينه مي‌كنند. بر همين اساس يكي از راههاي رسيدن به ارزش هواي تميزتر يا مطلوبیتهای زيست‌محيطي بيشتر مي‌تواند بررسي قيمت واحدهاي مسكوني و نيز عوامل موثر بر آن باشد. براي رسيدن به هدف فوق‌الذكر قدم اول آن است كه نحوه و ميزان تاثيرگذاري آلودگي هوا را برای قيمت مسكن كشف و بررسي نمود.هدفی که در این پایان نامه دنبال می شود.
در این پایان نامه با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدانیک برآوردي از ارزش محیط‌زیست شهري تهران (با توجه به متغیرهای در نظر گرفته شده در پایان نامه) ارائه مي‌گردد. برای این منظور میل نهایی به پرداخت خانواده هاي ساكن تهران برای هرکدام از ویژگی‌های مسکن از جمله ویژگی‌های زیست‌محیطی مثل آلودگي هوا برآورد گرديده است.

 

 

125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


جايگاه بخش انرژی در اقتصاد ايران، رهيافتی مبتنی بر تحليل‌های داده ستانده

دسته بندی: اقتصاد
1846 بازدید

انرژي در اقتصاد ايران تامين‌کننده نيازهاي مصرفي بخش خانوارها به عنوان کالاي مصرفي و تامين‌کننده انرژي به عنوان نهاده توليد براي زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي است. نکته اساسي اين است که بخش انرژي در عين حال که بر زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي تاثيرگذار است از ساير زيربخش‌ها نيز تاثير مي‌پذيرد. به منظور شناسايي و تعيين بخش‌هاي کليدي يک اقتصاد، تکنيک داده-ستانده ابزار مناسبي به شمار مي‌آيد زيرا در اين روش بخش‌هاي اقتصادي بر اساس پيوستگي‌هاي پيشين و پسين مورد بررسي قرار گرفته و بر مبناي قوي‌ترين پيوندها، بخش‌هاي کليدي معرفي مي‌شوند. هدف اين تحقيق تعيين بخش‌هاي کليدي اقتصاد ايران با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1378 که توسط بانک مرکزي تهيه شده است، مي‌باشد. در اين پژوهش جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران با محاسبه ضرايب پيوندي پيشين و پسين بر اساس روش‌هاي راسموسن و سلا و قدرت انتشار و حساسيت بررسي شده و سپس بر اساس ضرايب محاسبه شده ميزان تاثيرپذيري و تاثيرگذاري بخش انرژي بر و از ساير بخش‌هاي اقتصادي تحليل گرديده است.
نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که پيوند مناسبي بين بخش انرژي با اقتصاد ايران وجود دارد اما اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي در زمينه ارتباطات پيشين و پسين از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. در خصوص شاخص‌هاي انتشار و حساسيت كه در شناسايي ميزان توانمندي بخش اقتصادي در ايجاد تحرك اقتصادي و پاسخگويي به تقاضاي نهايي كل اقتصاد استفاده مي‌شود، بخش انرژي در مجموع از قابليت ايجاد تحرك و توسعه اقتصادي در اقتصاد ملي برخوردار نيست و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي در اقتصاد ايران نيز عملاً ناچيز بوده است.

 

 

85صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 28000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 
تماس با ما
کد تماس با ما