مشاهده / بستن موضوعات

تخمین تابع تاثیر عوامل زیست محیطی بر قیمت مسکن شهر تهران به روش داده های ترکیبی

دسته بندی: اقتصاد
2272 بازدید

از آنجا که منابع زيست‌محيطي از جمله هواي تميز در بازار مبادله نمي‌شوند و بازار نمي‌تواند ارزش واقعي آنها را كشف كند، براي ارزش‌گذاري آنها از روش‌هاي غيرمستقيم استفاده مي‌شود. براي مثال درست است كه مردم ساكن يك شهر بطور مستقيم براي هواي تميز و یا مطلوبیتهای زیست محیطی پولي پرداخت نمي‌كنند اما عموما زندگي در ناحيه‌اي از شهر كه داراي هواي تميزتر و یا مطلوبیتهای زیست محیطی بیشتری است، را ترجيح مي‌دهند. اين ترجيح در نهايت باعث افزايش تقاضاي مسكن در آن ناحيه شده و قيمت مسكن را افزايش مي‌دهد. براين اساس مي‌توان قضاوت كرد كه مردم با پرداخت هزينه بيشتر براي مسكن، در عمل به طور غيرمستقيم براي استفاده و بهره مندی از هواي تميزتر هزينه مي‌كنند. بر همين اساس يكي از راههاي رسيدن به ارزش هواي تميزتر يا مطلوبیتهای زيست‌محيطي بيشتر مي‌تواند بررسي قيمت واحدهاي مسكوني و نيز عوامل موثر بر آن باشد. براي رسيدن به هدف فوق‌الذكر قدم اول آن است كه نحوه و ميزان تاثيرگذاري آلودگي هوا را برای قيمت مسكن كشف و بررسي نمود.هدفی که در این پایان نامه دنبال می شود.
در این پایان نامه با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدانیک برآوردي از ارزش محیط‌زیست شهري تهران (با توجه به متغیرهای در نظر گرفته شده در پایان نامه) ارائه مي‌گردد. برای این منظور میل نهایی به پرداخت خانواده هاي ساكن تهران برای هرکدام از ویژگی‌های مسکن از جمله ویژگی‌های زیست‌محیطی مثل آلودگي هوا برآورد گرديده است.

 

 

125صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

فهرست مطالب
فصل اول 1
1.1- بيان مسئله : 2
2.1- سوالات اصلي: 3
3.1- فرضيه‌هاي اصلي: 4
4.1- اهداف تحقيق : 4
5.1- روش شناسی: 5
6.1-تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي: 6
7.1- مشكلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق : 7
فصل دوم 7
1.2- مروری بر نظریات رزن 10
2.2- پایه های تئوریکی رفتار مصرف کننده و تولیدکننده در چارچوب مدل هدانیک 15
3.2- تخمين تابع قيمت هدانيك 21
4.2- ارزش گذاري غير بازاري در چارچوب تحليل تابع هدانيك 31
5.2-مرورادبیات 40
1.5.2- مطالعات خارجی 40
2.5.2- مطالعات داخلی 55
فصل سوم 63
1.3- معرفی الگوهای به کار رفته در تحقیق 63
1.1.3- مقدمه 63
2.1.3- الگوی مطرح در این تحقیق 64
2.3- معرفی متغیرها و روش گردآوری داده ها 67
1.2.3- متغیرهای مورد استفاده در مدل مربوط به داده های مقطعی: 68
2.2.3- متغیرهای مورد استفاده در مدل مربوط به داده های ترکیبی: 69
3.3- آزمونهای انتخاب مدل مناسب در داده های ترکیبی 74
1.3.3- آزمونهای انتخاب مدل مناسب: 74
2.3.3- آزمون ریشه واحد در داده های ترکیبی 77
فصل چهارم: 86
1.4- پردازش مدل درداده های مقطعی 87
2.4- پردازش مدل در داده های ترکیبی 93
1.2.4- نتایج آزمونهای تجربی پایایی متغیرها 93
2.2.4- نتایج برآورد تابع قیمت هدانیک به روش داده های ترکیبی 96
فصل پنجم 104
1.5- نتایج به دست آمده از تحقیق(داده های مقطعی): 114
2.5- نتایج به دست آمده از تحقیق(داده های ترکیبی): 114
3.5- قیمتهای ضمنی متغیرهای موثر بر قیمت واحدهای مسکونی: 114
4.5- نتایج کاربردی: 114
5.5- پیشنهاد برای تحقیقات آتی: 114
فهرست منابع 115
پیوست 119

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1.1- بيان مسئله :
محیط شهر به عنوان سکونتگاه شهروندان تاثیر بسیاری در کیفیت زندگی آنان دارد. کیفیت زندگی شهری را می‌توان در عوامل مختلفي جستجو کرد. از جمله عواملی که باعث ایجاد آرامش درکاربری‌های مختلف برای شهروندان می‌شود پاکی هوا و وجود مطلوبیتهای زیست محیطی شهری است. مسایل زیست محیطی امروزه و با توجه به افزایش بی‌رویه آلودگی هوا اهمیت خاصی پیدا کرده است. کلان شهر تهران که یکی از پرجمعیت ترین شهرهای دنیا به حساب می‌آید نیز با این مساله روبرو است. درحال حاضرآلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای زیست محیطی، یکی ازمسایل و مشکلات شهر تهران به حساب می‌آید. یکی از راههای کاهش آلودگی هوا در شهر، افزایش فضای سبز درون شهری و نیزآگاه‌کردن مردم از باارزش بودن محیط‌زیست می‌باشد. به هر حال متغیرها و عواملی که قیمت آنها در بازار تعیین می شوند و مردم برای استفاده و یا عدم استفاده از آنها مستقیما هزینه می پردازند، ملموستر خواهند بود. متغیرهای زیست محیطی وهوا از جمله کالاهای عمومی به حساب می‌آیند كه در بازار مبادله نمي‌شوند و مردم برای استفاده از آنها هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنند، بنابراین از ارزش واقعی آن اطلاعي دردست نيست.
از آنجا که منابع زيست‌محيطي از جمله هواي تميز در بازار مبادله نمي‌شوند و بازار نمي‌تواند ارزش واقعي آنها را كشف كند، براي ارزش‌گذاري آنها از روش‌هاي غيرمستقيم استفاده مي‌شود. براي مثال درست است كه مردم ساكن يك شهر بطور مستقيم براي هواي تميز و یا مطلوبیتهای زیست محیطی پولي پرداخت نمي‌كنند اما عموما زندگي در ناحيه‌اي از شهر كه داراي هواي تميزتر و یا مطلوبیتهای زیست محیطی بیشتری است، را ترجيح مي‌دهند. اين ترجيح در نهايت باعث افزايش تقاضاي مسكن در آن ناحيه شده و قيمت مسكن را افزايش مي‌دهد. براين اساس مي‌توان قضاوت كرد كه مردم با پرداخت هزينه بيشتر براي مسكن، در عمل به طور غيرمستقيم براي استفاده و بهره مندی از هواي تميزتر هزينه مي‌كنند. بر همين اساس يكي از راههاي رسيدن به ارزش هواي تميزتر يا مطلوبیتهای زيست‌محيطي بيشتر مي‌تواند بررسي قيمت واحدهاي مسكوني و نيز عوامل موثر بر آن باشد. براي رسيدن به هدف فوق‌الذكر قدم اول آن است كه نحوه و ميزان تاثيرگذاري آلودگي هوا را برای قيمت مسكن كشف و بررسي نمود.هدفی که در این پایان نامه دنبال می شود.
در این پایان نامه با استفاده از روش قیمت‌گذاری هدانیک برآوردي از ارزش محیط‌زیست شهري تهران (با توجه به متغیرهای در نظر گرفته شده در پایان نامه) ارائه مي‌گردد. برای این منظور میل نهایی به پرداخت خانواده هاي ساكن تهران برای هرکدام از ویژگی‌های مسکن از جمله ویژگی‌های زیست‌محیطی مثل آلودگي هوا برآورد گرديده است.

2.1- سوالات تحقیق:
- از بین متغیرهای ساختاری، همسایگی و زیست محیطی، تاثیرگذارترین متغیرها بر قیمت منازل مسکونی شهر تهران چه متغیرهایی هستند( با توجه به متغیرهای در نظر گرفته شده در مدل).
- آیا متغیرهای غیر بازاری مانند: دسترسی به خیابان، سرانه فضای سبز، میزان آلودگی هوای هر منطقه و تراکم جمعیت، نیز بر قیمت منازل مسکونی شهر تهران تا ثیر گذار هستند.
- آیا می توان نحوه تاثیر گذاری متغیر های زیست محیطی بر قیمت مسکن را بررسی کرد.
- آیا می توان قیمت های ضمنی متغیرهای زیست محیطی را محاسبه کرد.

3.1- فرضيه‌هاي تحقیق:
- متغیرهای غیر بازاری مانند متغیرهای زیست محیطی نیز بر قیمت منازل مسکونی تاثیر گذار هستند.
- نحوه تاثیر گذاری و نیز قیمتهای ضمنی متغیرهای زیست محیطی را می توان با استفاده از روش هدانیک محاسبه نمود.
4.1- اهداف تحقيق :
مهمترین هدفی که در این پایان نامه دنبال میشود ارزشگذاری متغیرهای زیست محیطی شهر تهران می باشد. در این راستا و برای رسیدن به این هدف از تابع قیمتی هدانیک، که یکی از روشهای ارزشگذاری متغیرهای غیر بازاری می باشد، استفاده شده است. در استفاده از این تابع قیمتی متغیر وابسته استفاده شده در آن قیمت واحدهای مسکونی، و متغیرهای ثابت نیز متغیرهای زیست محیطی مورد نظر و نیز متغیرهایی مربوط به ویژگیهای فیزیکی و ساختاری مانند: مساحت زیر بنای هر واحد، قدمت هر واحد، و... میباشد. بنابراین، قدم اول در این پایان نامه تعیین یک مدل مناسب بر اساس متغیرهای در نظر گرفته شده و نیز تابع قیمتی هدانیک می باشد. پس از انتخاب مدل ، در قدم بعدی می توان نحوه تاثیر گذاری هر یک از متغیرها از جمله متغیرهای زیست محیطی بر قیمت منازل مسکونی و نیز قیمت ضمنی نهایی هر کدام از آنها را بررسی و به دست آورد. در قدم سوم با استفاده از تابع قیمت هدانیک تخمین زده شده قیمت ضمنی تمامی ویژگیها محاسبه می شود. در این پاین نامه از دو طریق تمامی این مراحل انجام شده است: در حالت اول داده ها به صورت مقطعی در نظر گرفته شده اند، بدین ترتیب که از داده های 17 منطقه شهرداری تهران در سال 1383 و نیز از روش تخمین ols استفاده شده است. در حالت دوم داده ها به صورت ترکیبی(پنل) در نظر گرفته شده است، بدین ترتیب که داده های مربوط به 17 منطقه شهرداری تهران (داده های مقطعی) در 5 سال متوالی 1385-1381 (سری زمانی) با هم ترکیب شده اند.

5.1- روش شناسی:
به طور کلی در تحقیقات اقتصادی از سه نوع داده استفاده می شود:
1- داده های سری زمانی
2- داده های مقطعی
3- داده های تلفیقی سری زمانی و مقطعی
در سری زمانی مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده می شود در صورتیکه در داده های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی برای یک زمان مشخص جمع آوری می شود.
داده های ترکیبی (پنل)، ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. بدین صورت که چنین داده هائی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد.در این تحقیق از دو روش داده های مقطعی و داده های ترکیبی به عنوان روش تخمین مدل استفاده شده است.

6.1-تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي:
- متغیر های غیر بازاری: متغیرهائی هستند که افراد به طور مستقیم در بازار برای آنها قیمتی پرداخت نمی کنند اگر چه ممکن است از آنها استفاده کنند.
- مطلوبیت های زیست محیطی: مطلوبیتهای زیست محیطی نوعی از کالاهای غیر بازاری هستند که افراد در فرآیند زنگی از آنها مطلوبیت کسب می کند و کاهش در این مطلوبیتها مطلوبیت فرد را کاهش می دهد.
- داده های ترکیبی: داده های ترکیبی (پنل)، ترکیبی از داده های مقطعی و سری زمانی می باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده های مقطعی در طول زمان مشاهده می شود. بدین صورت که چنین داده هائی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می باشد.
- هدانیک: اصطلاح هدانیک از ریشه یونانی هدانیکوس به معنی لذت جویی است (دایره المعارف مزاپا). در متنهای اقتصاد رفاه واژه هدانیک به معنی مطلوبیت یا رضایت کسب شده به وسیله مصرف کننده از مصرف کالاها یا خدمات است .
- تابع هدانیک: مسکن به عنوان یک سبد چند بخشی کالاها و خدمات مفهومی گسترده تر از یک پناه گاه معمولی دارد. از این رو تئوری قیمت هدانیک این گستردگی در مفهوم و ویژگیهای متنوع و متعدد یک واحد مسکونی را در نظر می گیرد . بر اساس این تئوری مطلوبیت هر فرد تابعی از کالاهای مصرفی مختلف ((X برداری از ویژگیهای رفاه محیطی مانند آلودگی هوا و آلودگی صوتی (Q ( برذاری از ویژگیهای ساختاری مربوط به ساختمان خریداری شده توسط فرد،مانند اندازه ،تعداد اتاق،قدمت و نوع ساختمان (s ( و برداری از خصوصیات همسایگی مانند کیفیت اموزشگاههای علمی محل ، میزان دسترسی به پارکها و مراکز تفریحی ، نزدیکی به محل کار و نرخ جرم و جنایت در آن منطقه (N) است باتالهون و دیگران(2002) و فریمان(1993) .

7.1- مشكلات و تنگناهاي احتمالي تحقيق :
مهمترین مشکلی که در انجام این تحقیق ممکن است با آن روبرو شویم به داده ها و اطلاعات آماری مربوط می شود. مسلم است که داده های مربوط به مسائل زیست محیطی مانند میزان انتشارات گازهای آلوده کننده ممکن است در دسترس نباشند و یا محدود باشند. مشکل دیگری که ممکن است با آن روبرو شد قابلیت اعتماد داده هاست که در صورت غیر واقعی بودن آنها ممکن است مدل، متغیرهای زیست محیطی را درست پیش بینی نکند.

فصل دوم

مبانی نظری و مرور ادبیات


مقدمه
هرچند تحليل هدانيك اولين بار توسط واگ در سال 1928 در تحليل بازار كشاورزي به كار گرفته شده، اما روزن (1974) تحليل اصلي هدانيك را بر اساس يك تحليل تجربي و تئوريكي قوي برروي اتخاذ تصميم مصرف كننده بر اساس ويژگي هاي واحد مسكوني انجام داد. انتخاب واحد مسكوني توسط مالك و مستاجر تنها بر اساس ويژگي هاي ساختاري آن واحد مسكوني نمي باشد بلكه مصرف كننده تمامي ويژگي هاي موقعيتي واحدمسکونی از قبيل دسترسي و عدم دسترسي به امكانات و تسهيلات را در نظر مي گيرد. براساس مطالعاتی كه تاكنون صورت گرفته ، انتخاب واحد مسكوني توسط مصرف كنندگان ، شواهد بدست آمده در مورد ترجيحات مصرف كنندگان در دسترسي به امكانات و ديگر خصوصيات محيطي را مورد تائيد قرار مي دهد.د..............................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 39000 تومان

 

 

قیمت قبلی : 500000 ریال

قیمت جدید : 39000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما