مشاهده / بستن موضوعات

بررسی ناسازگاری كودكان پيش‌ دبستانی دارای مادر شاغل و خانه‌ دار

1872 بازدید

چكيده :

هدف از پژوهش حاضر، بررسي مقايسه رفتار ناسازگار كودكان پيش دبستاني داراي مادر شاغل و خانه‌دار بود. جامعه پژوهش شامل دو مهد كودرك خصوصي و دولتي است. نمونه اين تحقيق 30 كودك داراي مادر خانه‌دار ( 60 = n ) مي‌باشد كه مادران آنها بصورت داوطلبانه در تحقيق شركت نمودند. براي جمع‌آوري داده‌هاي پژوهش ، ازچك ليست رفتار ناسازگار كودكان (خودساخته) و پرسشنامه مشخصات عمومي استفاده شد. داده‌ها نيز با آزمون t مورد تحليل قرار گرفت.

نتايج پژوهش نشان مي‌دهد كه بين رفتار ناسازگار كودكان پيش‌دبستاني ( مهدكودك) داراي مادر شاغل و خانه‌دار تفاوتي وجود ندارد. اما بين رفتار ناسازگار كودكان پيش‌دبستاني پسر و دختر تفاوت معناداري (P<0/01) بدست آمد. به عبارتي در اين پژوهش ميانگين رفتار ناسازگار در پسران بيشتر از دختران است .

 

60صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 12000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی ميزان تاثير آموزش های دوره كاردانی و كارشناسی دانشگاه علوم انتظامی در ايجاد مهارتها و تخصص های شغلی افسران فارغ التحصيل

دسته بندی: نظامی
2345 بازدید

 در سازمانها و نهادهاي محتلف كشور ما نيز تلاشي هدفمند و برنامه‌ريزي شده براي ارتقاء سطح مهارت و معلومات شغلي كاركنان و انطباق دانسته‌هاي آنان با نوع كار و وظيفه‌اي كه در سازمان به عهده دارند در قالب برنامه‌هاي آموزشي مدون دانشگاهي صورت مي‌گيرد .

بر همين اساس نيروي انتظامي در راستاي دو ماموريت مهم خود يعني :

1- ارائه خدمات تخصصي همچون گذرنامه ، امور راهنمايي و رانندگي ، نظارت بر اماكن عمومي و ...

 2- پيشگيري از جرم و ايجاد امنيت و به طبع آن احساس امنيت ، وظيفه دارد كه همگام با تحولات علمي و تخصصي نوين حركت كند تا در انجام ماموريت‌هاي فوق به گونه‌اي مطلوب به اهداف خود دست يابد .

در همين راستا از وظايف مهم دانشگاه علوم انتظامي كه بازوي توانمند علمي پليس ايران است ، توليد و توسعه دانش انتظامي در سطوح بالا و آموزش و تربيت افسران در مقاطع تحصيلي عالي است كه در سالهاي اخير با تاسيس دانشكده‌هاي تخصصي روند رو به رشدي را طي نموده است .

پژوهشي كه از نظرتان مي‌گذرد با هدف بررسي ميزان تاثير آموزشهاي دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم انتظامي در ايجاد مهارتها و تخصصي هاي شغلي در افسران فارغ‌التحصيل انجام شده  است . اميد است نتايج اين تحقيق بتواند در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي اين نهاد مورد بهره برداري قرار گيرد و مثمر ثمر واقع شود .


200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 21000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار

دسته بندی: روانشناسی
2906 بازدید

 

موضوع اين پژوهش بررسي ميزان اضطراب در ميان زنان شاغل و خانه دار مي باشد و هدف اصلي ما شناخت آثار و نتايج اشتغال زنان بر روي بيماري اضطراب است و كار زنان چه ميزان بر اضطرابشان تاثير مي گذارد؟ فرضيه اين پژوهش اين است كه بين اضطراب زنان شاغل و زنان خانه دار تفاوت وجود دارد نمونه ‌آماري در اين تحقيق 100 نفر از  زنان تهراني مي باشند كه در سال 85-84 به صورت تصادفي انتخاب شده اند و با استفاده از تست اضطراب كتل از 50 زن شاغل و 50 زن خانه دار بين 25 سال تا 45 سال گرفته شده است. بر اساس تجزيه و تحليل آماري مي توان گفت كه به احتمال 99 در صد و P > %1 بين اضطراب زنان خانه دار و شاغل تفاوت معني داري وجود دارد.

پس در اين تحقيق به اين نتيجه مي رسيم كه كار باعث كاهش اضطراب زنان مي شود و مشغله هاي خانه داري و تربيت فرزندان و به عبارتي خانه دار بودن زنان در بالا بردن اضطرابشان نقش موثري دارد.

 

145صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع و جامعه آماری دارد +پرسشنامه قیمت 21000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی عوامل موثر بر گسترش روحيه خدمتگذاری در جامعه

1939 بازدید

خدمتگزاري ، مانند هر عمل ديگري ، ممكن است در حين انجام و يا پس از آن ، گرفتار آفات گردد بدين شرح :

الف) منت و آزار

چه بسا خدمتي در مرحله انگيزه و صحنه عمل ، صحيح و خدايي انجام پذيرد از لاظ شكل و قالب به شايستگي به فرجام برسد ولي پس از اتمام ، گرفتار آفت و به ضد ارزش تبديل شود ، مانند : بذري كه در زمين آماده پاشيده مي شود و به محصول دهي هم مي رسد ف اما پيش از بهره برداري ، دچار آفت مي گردد .

منت همه جا محكوم است منت ، نيشي است كه نوش خدمت را از بين مي برد . خداوند ، ضمن فرمان به انجام صدقه و انفاق ، از هر گونه عملي كه ارزش و مقدار آن را نابود سازد نهي مي كند :

لا بطلوا صدقاتكم بالمن والاذي 29... علي (ع) خطاب به مالك و همه دولتمردان ، هشدار مي دهد كه مبادا خدمات عمومي و فعاليت هاي مردمي را به منت و ... آلوده سازند :

اياك والمن علي رعيتك باحسانك اوالتزيد فيما كان من فعلك اوان

تعدهم فتتبع موعدك بخلفك ... فان المن يبطل الاحسان 30 .

بپرهيز كه نيكي خود بر رعيت منت بگذاري ، يا آنچه كرده اي بزرگ شماري يا آنان را وعده اي دهي و در وعدهخ خلاف آري ، كه منت نهادن ارج نيكي را ببرد .

در اين ستاست كه امام سجاد(ع) يكي از مكارم اخلاق را خدمت بي منت دانست و از خداوند طلب مي كند :

واجر للناس علي يدي الخير و لا تمحفه بالمن 31 .

خدايا ! خير و نيكي و خدمت را به دست من روان ساز و آن را به منت نهادن تباه مساز .

روشن شد كه اسلام ، به ارزش هاي اجتماعي و حيثيت مردم تاكيد مي ورزد و هر خدمت و كار نيكي را كه ارزش ها و موفقيت افراد را ناديده بينگارد ، طرد و مهر ابطال بر آن مي زند .

 

129صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 21000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بررسی علل اجتماعی و روانی كودک آزاری

12405 بازدید

چكيده:

پژوهش حاضر به بررسي علل اجتماعي و رواني كودك آزاري (مورد مطالعه اورژانس اجتماعي هاجر) مي‌پردازد و تلاش شده است كه با مطالعه بر روي والدين اين موضوع بررسي گردد. تعداد 100 نفر از والدين به طور تصادفي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامة خودساخته‌اي به آنها داده شد تا به تكميل آن بپردازند. نتايج بدست آمده از پرسش‌نامه‌ها توسط جداول آماري مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 

129صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 21000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 


بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دسته بندی: روانشناسی
2482 بازدید

چکیده :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه بررسی رابطه خلاقیت و هوش هیجانی کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری است. جامعه پژوهش کارکنان وزارت علوم تحقیقات و فن آوری می باشد که بر اساس نمونه گیری  کاملاً تصادفی و از روی لیست کارکنان که تعداد 50 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شده اند.

در این پژوهش برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در مورد خلاقیت که اعم از : بسط ـ انعطاف پذیری، سیالی و ابتکار و همچنین نمره خلاقیت هم به دست آمد همچنین در مورد هوش هیجانی از پرسشنامه سالووی استفاده شد که تمام مؤلفه های آن نیز : بازسازی خلقی ـ تمرکزـ توجه و نمره کل هوش هیجانی مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی فرضیه تحقیق که عبارتند از : بین خلاقیت (نمره کل) و هوش هیجانی همبستگی وجود دارد، و از روش آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین هوش هیجانی و مؤلفه های آن و خلاقیت و مؤلفه های آن همبستگی و رابطه ای وجود ندارد و فقط در مقیاس (توجه) تا حدودی بین این مؤلفه و خلاقیت (نمره کل) رابطه وجود دارد ولی در بین مؤلفه های دیگر هیچگونه رابطه ای وجود ندارد.

 

122صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 19800 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


بررسی رابطه بين سبك اسناد و سلامت روانی در بين دانشجويان دختر و پسر

دسته بندی: روانشناسی
3073 بازدید

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي رابطه بين سبك اسناد و سلامت رواني در دانشجويان دختر و پسر دانشكده هاي علوم انساني و پايه، فني و مهندسي و هنر دانشاه علم و فرهنگ صورت گرفته است.

نمونه اين پژوهش 90 نفر از دانشجويان رشته هاي مختلف كه از سه دانشكده ي مختلف فني و مهندسي و انساني و هنر مي باشد كه از هر گروه 30 نفر نمونه گيري شده كه 15 نفر از آنها دختر و 15 نفر از آنها پسر مي باشد.

در اين پژوهش روش نمونه گيري به صورت خوشه اي تصادفي انجام شده و به جاي افراد از گروهها براي نمونه گيري استفاده شده و از بين سه دانشكده به صورت تصادفي انتخاب شدند.

براي جمع آوري اطلاعات پژوهش از پرسشنامه سبك اسناد (CASQ)، پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ)  و پرسشنامه وضعيت اجتماعي و اقتصادي استفاده شده است.

فرضيه هاي اصلي پژوهش به شرح ذيل مورد بررسي قرارگرفتند:

فرضيه اول:‌بين سبك اسناد و سلامت رواني دانشجويان همبستگي منفي و معناداري در سطح 1% وجود دارد.

فرضيه دوم: با توجه به جدول (2-2) ، 417/0=f و سطح معناداري 660P< ،‌هيچ تفاوت معناداري بين سبك اسناد در دانشجويان دانشكده هاي سه گانه وجود ندارد.

فرضيه سوم: با توجه به جدول (3-2) ، 745/0=f و سطح معناداري478/0P< ،‌هيچ تفاوت معناداري بين سلامت رواني در دانشجويان دانشكده هاي سه گانه وجود ندارد.

فرضيه چهارم: با توجه به جدول (4-2)،  بين وضعيت اقتصادي- اجتماعي و سلامت رواني در كليه دانشجويان هيچ همبستگي معناداري وجود ندارد.

فرضيه پنجم: با توجه به جدول (5-2)،‌هيچ تفاوت معناداري بين سبك اسناد و سلامت رواني در دانشجويان دانشكده علوم انساني وجود ندارد.

فرضيه ششم:‌با توجه به جدول (6-2)، بين سبك اسناد و سلامت رواني در دانشجويان فني و مهندسي همبستگي مثبت و معناداري در سطح 5% وجود دارد.

فرضيه هفتم: با توجه به جدول (7-2)، هيچ تفاوت معناداري بين سبك اسناد و سلامت رواني در دانشجويان دانشكده هنر وجود ندارد.

فرضيه هشتم: با توجه به جدول (8-2)، 742/0=t و سطح معناداري 460/0P< ، هيچ تفاوت معناداري بين سلامت رواني در دانشجويان با معدل كمتر از 99/13 و بيشتر از 99/13 وجود ندارد. هرچند بين ميانگينهاي آنها تفاوت اندكي به چشم مي خورد.

فرضيه نهم: با توجه به جدول (9-2)، 102/1-t= و سطح معناداري 274/0P< هيچ تفاوت معناداري بين سبك اسناد در دانشجويان با معدل كمتر از 99/13 و بيشتر از 99/13 وجود ندارد.

فرضيه دهم: با توجه به جدول (10-2)، 398/1t= و سطح معناداري 166/0P< هيچ تفاوت معناداري بين سلامت رواني در دختران و پسران بطور كلي وجود ندارد.

فرضيه يازدهم:‌با توجه به جدول (11-2)، 167/3-=t و سطح معناداري 002/0P> تفاوت معناداري بين سبك اسناد در دختران و پسران بطور كلي وجود دارد.

 

 

118صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 21000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


مؤلفه های اثرگذار در بورس و اهمیت تحلیل بنیادی در بورس اوراق بهادار

دسته بندی: حسابداری
1884 بازدید

بورس اوراق بهادار به معنی بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن سهام شرکتها یا اوراق دولتی تحت ضوابط و مقررات خاص مورد معامله قرار می گیرد. واژه بورس از نام شخصی به نام « واندر بورس » گرفته شده، او در اوایل قرن پانزدهم در بلژیک می زیست، صرافان آن زمان در اطراف خانه او به دادو ستد اوراق بهادارف پول و کالا می پرداختند نام او با گذشت زمان به مکانهایی که اوراق بهادار و کالا در آن دادو ستد می شود انصراف پیدا کرد. اولین بورس اوراق بهادار در بلژیک در سال 1460 شکل گرفت. بورس کالا نیز به بازاری اطلاق می شود که طبق ضوابط خاص عرضه کنندگان، کالای خود را درآنجا عرضه می کنند. یکی دیگراز نامهای بورس اوراق بهادار« بازار سهام » می باشد در گذشته تجار و بازرگانان به دنبال روشی بودند تا بتوانند ضرر و زیان احتمالی خود را بین شرکاء دیگر تقسیم کنند و بهترین راه تأسیس یک شرکت سهامی بود که چند نفر نسبت به سرمایه خود مالک شرکت شوند و در سود و زیان شرکت با هم سهیم گردند.

بورس اوراق بهادار محل جمع آوری نقدینگی های موجود با پس اندازهای راکد برای سرمایه گذاری در پروژه های بلند مدت است. بورسهای معتبر دنیا عبارتند از: بورس آمستردام، بورس لندن، بورس نیویورک، بورس وین، بورس فرانکفورت و... فدراسیون بورس جهانی با بیش از 35 عضو مسئول هماهنگی بین المللی بورس ها می باشد.

104صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 18000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی رابطه بین منبع کنترل و رضایت زناشویی زنان متاهل شاغل در مدارس

دسته بندی: روانشناسی
3731 بازدید

روابط ميان افراد خانواده به سلامت محيط خانواده كمك مي‌كند. تفاهم ميان خانواده منجر به احساس رضايت‌مندي از زندگي زناشويي مي‌شود، در غير اين صورت خانواده با مشكل موجه مي‌شود. (بني‌اسدي، 1375)

مسأله بررسي اسنادي علّي و ارتباط آن با رضايت زناشويي موضوع اين پژوهش است، موضوع اسناد از زمان‌هاي بسيار قديم و دهة 1960 نظر بسياري از روانشناسان را به خود جلب كرده و اين موضوع پژوهشهاي گسترده‌اي را به خود اختصاص داده است. همچنين امروزه نه تنها در بررسي علمي رفتار بلكه در زندگي روزمره به طور مداوم، دانش‌پژوهان با پرسشهايي از قبيل انگيزه‌هاي اصلي كشش و كوشش آدمي چيستند؟ روبه‌رو هستند كه پاسخ به اين سؤال كه آيا بين شيوه‌هاي اسنادي علّي و رضايت زناشويي رابطه وجود دارد يا نه؟ مي‌توان گفت هر چند شواهد نشان مي‌دهد كه عوامل كلاسيك چهارگانه هايدر (1958) يعني توانايي، كوشش، شانس، دشواري تكليف جزء مكررترين تبيين‌هاي عرضه شده براي موفقيت در امر ازدواج و زناشويي مي‌تواند باشد.

شيوه‌هاي اسناد در جنس مذكر و مؤنث داراي اهميت بوده، اين سؤال را در ذهن مطرح مي‌كند كه آيا بين آنها تفاوتي وجود دارد «براگنر و هوستون» (1993) از بررسي خود نتيجه گرفتند كه پسران يك نوع اسناد را به كار مي‌برند كه باعث خودافزايي (خودتعالي) مي‌شود در صورتي كه دختران نوعي از اسناد را به كار مي‌برند كه باعث خودويران‌سازي مي‌شود. (همان منبع)

با توجه به موارد فوق در اين مطالعه در پي آن هستيم كه مشخص سازيم آيا شيوه‌هاي اسنادي زوجين يعني نسبت دادن علت شكست‌ها و موفقيت‌هاي خود به علل دروني ـ بيروني ، با رضايت زناشويي آنان رابطه وجود دارد. به عبارت ديگر آيا بين سبك اسناد و رضايت زناشويي رابطه وجود دارد يا نه؟

 

180 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 جامعه آماری و پرسشنامه دارد قیمت 19000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 


بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و دانش سیاسی شهروندان

1330 بازدید

هدف اساسی از این تحقیق بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی در آگاهی و دانش سیاسی شهروندان در جوامع مختلف است البته درجه تأثیر بدست آمده از متوسطی حکایت خواهد داشت و نه عین درجات تأثیر چون امکان بررسی میدانی در این راستا امکان پذیر نبوده و ناچار تحقیق از کانال مدارک و مقالات و کتابها انجام گرفته و بعبارتی این بررسی تحقیقی است کتابخانه ای .

در این بررسی در فصول مختلف از ارتباطات تعریف لازم بعمل آمده و روشهای مختلف ارتباطی بازگو شده و سپس رسانه ارتباط جمعی به طور مشخص تعریف شده و دورانهای مختلف ارتباطی را از کهکشان گوتمبرک تا امروز مورد توجه و بررسی قرار داده و در آخرین بحث همین مقوله به رسانه های مدرن و ماهواره ای نیز پرداخته شده است .

همچنین انواع رسانه ها را بررسی کرده ایم از رسانه نوشتاری و صوتی و تصویری در انواع نوع تصویری مثل سینما و تلویزیون و دیگر نمونه ها ، که در بحثی از قول مارشال مک لوهان آورده شده که در زمان ما همه چیز در حال رسانه ارتباطی شدن است .

دربحثی دیگردیدگاه های صاحب نظران ارتباطات از قبیل مک لوهان ، دیوید رایزمن و امثالهم تشریح گردیده و نزدیکی درجات اختلاف این نظرات پیش روی خواننده گذاشته شده است .

194 صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 
تماس با ما
کد تماس با ما