مشاهده / بستن موضوعات

مطالعات معماری موزه جنگ

دسته بندی: معماری
12970 بازدید

پایان نامه موزه جنگ

چکیده:

در دنياى كنونى، رويكرد جهانى ملت ها از يك سو به توسعه دانش و فن آورى در ابعاد گوناگون پرداخته است و از سوی ديكر در جستجوى مبانى و ريشه فرهنگ و تمدن ملت ها به كند وكاو مى پردازد، از اين رو دستيايى به نشانه هاى تمدن و فرهنگ در هر كشور اعم از پدیدار گشتن اين دو مقوله در غالب آثار تاریخی تاريخى، اشيا، آداب و رسوم، هنرها، بیش از پیش اهميت يافته است ٠موزهاى جنگ يكى از پايدارترين ميراث تلخ و عبرت انگیز و در برداشتى ديگر مقاومت دليران يك كشور مورد تهاجم در براير مهاجمان ستيزه خو و ستيزه جومى باشد نسلهاى حال و آينده در برداشث هاى خود از واقعه هاى تلغ جنگ جز در نوشتارها و كتابها شايد نتوانند برداشت های هاى ذهني خود را تكميل و به يرسشهاى متوالى و متواتر درون خود قناعت و اكتقا نمايند.با توجه به این موضوع،بدیهی است لزوم وضرورت برای نگهداری،مطالعه ونمایش آثار مذکور تمهیدی برای این رویکرد است،به بیانی دیگر در دنیای کنونی ودر جهانی که در آن تبادل فرهنگ واندیشه معنی تازه ای پیدا کرده است،فراهم دیدن مکانی برای نمایش آثار بجای مانده از دنیای کهن،نیز معنای نوینی دارد،بدین ترتیب ضرورت ایجاد و راه ندازی موزه ها در دنیای کنونی واضح و روشن می نماید.

 

132صفحه  فونت 14 منابع دارد قیمت:24000 تومان

 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


ارتباطات اجتماعی از منظر قرآن کریم

12343 بازدید

انسان از بدو خلقت براي آنكه به زندگي و حيات خويش معنا ببخشد ، نيازمند شناخت بوده است و اين شناخت بدون ايجاد ارتباط باخود و پيرامون خود امكان پذير نبوده است به عبارت بهتر ارتباط انسان با خود ، اجتماع ، طبيعت و بالاخره منشاء و مبدأ خلقت ،خداوند متعال عينيت مي يابد ، در پرتو اين شناخت و ارتباط است كه مي تواند بينديشد و به واقعيت هاي هستي دست يابد و بر اين اساس ، نقشي تعيين كننده در رسيدن به كمال و سعادت دارد .

قرآن يگانه معجزه جاويدان پيام آور رحمت و راهنماي انسان از سوي خداوند است . راهنمایی که راه ورسم چگونه زیستن و چگونه تعامل داشتن با دیگران را می آموزد با توجه به شرایط دنیای امروز و ضرورت ارتباط اجتماعی بین انسانها، بهره گیری از قرآن کریم به عنوان منشور هدایت و آگاهی بخشی به توده ها بشریت بسیار اهمیت دارد.

بهتر است براي توصيف نقش هدایت گری قرآن از خودش مدد بگيريم . خداوند متعال در سوره اسراء آیه9 هدف و کارکرد قرآن را اینگونه بیان مي فرمايد :

انّ هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم . «قطعاً اين قرآن شما را به استوارترين راه هدايت مي كند .» اسراء /9

 از این رو بررسی شرایط ارتباطی مطلوب بین انسان ها از منظر آیات قرآن  کریم با تاکید بر مضامین ارتباطی بسیار حایز اهمیت است. و بطور مشخص باید به دنبال پاسخ  اين پرسش باشیم كه؛  نگاه قرآن كريم درباره ارتباطات انساني در عرصه اجتماع چيست ؟ براي پاسخ به اين سوال با توجه به آنچه در تقسيم انواع ارتباط انسان با پيرامون بيان گردید ارتباط با خدا ، خود ، محيط زيست (طبيعت) و اجتماع چهار حوزه ارتباطي انسان است .

براي نمونه به برخي از اين نوع ارتباطات كه در تقسيم بندي كلي از آيات قرآن برداشت مي شود اشاره مي كنيم :

1- ارتباط انسان با خدا موضوعاتي مانند : خداشناسي،نياز انسان به خدا ، پرستش

2- ارتباط انسان با خود : خلقت و آفرينش انسان ، از كجا آمده ام ، آمدنم براي چيست ؟ و به كجا مي روم ؟

3- ارتباط با طبيعت : شناخت طبيعت و محيط زيست ، زيباي آفرينش ،تعامل با محيط زيست ، منابع و نعمت هاي خدادادي

4- ارتباط انسان با اجتماع : تعامل و ارتباط بين فردي ، گروهي و اجتماعي ، شناخت افراد جامعه ، ارتباط موثر و سودمند و ارتباط مخرب و مضر و ...

آنچه دراین تحقيق مد نظر است ارتباطات از نوع اجتماعي است . كه انسان با ايجاد ارتباطات انساني آن را محقق مي نمايد.

 

 158صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 28000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


مطالعه نگرش معلمان نسبت به آموزش های ضمن خدمت از راه دور

دسته بندی: علوم تربیتی
2867 بازدید

چکیده

      با توجه به قابلیت های آموزش از راه دور، مطالعه دیدگاه ها ی معلمان در رابطه با این شیوه ی آموزشی، می تواند به ایجاد تغییرات مطلوب در زمینه ی آموزش ضمن خدمت معلمان کمک مؤثری کند. لذا پژوهش حاضر با هدف مطالعه نگرش معلمان در مورد آموزش ها ی ضمن خدمت از دور، و به روش توصیفی پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر، معلمان مقطع متوسطه شهر تهران می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد و روایی آن ، مورد تأیید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت. برای سنجش پایایی، پرسش نامه برای یک گروه نمونه 40 نفره اجرا و پایایی آن با محاسبه ی آلفای کرانباخ 0.79a =  تعیین گردید. پس از اجرای نهایی تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت.

     یافته های پژوهش نشان می دهد که دوره های آموزش ضمن خدمت از دور، تا حدود بسیار زیادی می توانند محدودیت های دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری را برطرف سازند.

     این یافته ها همچنین نشان می دهند که گرچه دوره های آموزش ضمن خدمت حضوری تا حدی
می توانند برخی نیازهای آموزشی معلمان را  برآورده سازند، اما در تأمین نیازهایی مانند تقویت انگیزه پژوهش و یادگیری و فراهم آوردن زمینه ی استفاده از فناوری های روز دنیا و تجهیزات مدرن  موفق نبوده اند. دیگر یافته ها ی این پژوهش، نشان می دهند که معلمان تمایل زیادی به شرکت در دوره های عمومی و اختصاصی دوره های آموزش ضمن خدمت از دور، دارند و همچنین آموزش های ضمن خدمت مجازی از جاذبه زیادی در میان نمونه های منتخب از جامعه مورد مطالعه برخوردار می باشد.

    بنابراین بهره گيری از نظام آموزش از راه دور در دوره های آموزش ضمن خدمت، می تواند برخی از مشکلات و ناکارآمدی های آموزش ضمن خدمت حضوری معلمان از جمله همگام نبودن  آموزش با تغييرات كتب درسی، محدودیت‌های زمان، مكان و منابع آموزشی را برطرف و راه را برای پيدايش شيوه های نوين آموزش معلمان مانند شیوه های الکترونیکی و مجازی  هموار نمايد.

کلید واژه ها

آموزش ضمن خدمت / آموزش از دور/ آموزش ‌ضمن خدمت از ‌دورمعلمان / آموزش مجازی

 

 152صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 27000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای دارای معلم مرد و زن در شهر تهران

دسته بندی: علوم تربیتی
2278 بازدید

پایان نامه مقایسه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدای دارای معلم مرد و زن در شهر تهران

موفقيت تحصيلي و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان در طي پژوهش‌ها و پژوهش‌هاي مختلفي كه تاكنون صورت گرفته است به عوامل مختلفي چون: رابطه معلم با دانش‌آموزان ، برنامه درسي ، محتوي ، روش تدريس و از اين قبيل نسبت داده شده است . اما در اين ميان رابطه دانش‌آموزان با معلم در اين پژوهش بيشتر مورد بررسي قرار دارد .

شايد نظريه قديمي گماردن معلمان زن براي تمامي دانش‌آموزان مقطع ابتدايي ، امروزه خيلي كاربرد نداشته باشد و اين پژوهش در پي يافتن پاسخ به اين پرسش است كه آيا دانش‌آموزان پسر مقطع دوم ابتدايي با كدام يك از معلمان مرد يا زن بهتر پيشرفت تحصيلي نشان مي‌دهند و آيا بهتر است كه در آينده برنامه درسي اين افراد به گونه اي طراحي شود كه معلمان همجنس به تدريس بپردازند و يا معلمان غير همجنس .

 

هدف پژوهش :

در چند سال اخير كه فكر تجديد نظر در برنامه هاي تحصيلي و روش اجراي آن‌ها به ميان آمد همواره اين نكته در مد نظر بود كه چه عواملي در مرحله اجراي برنامه هاي آموزش و پرورش بايد وجود داشته باشد تا هدف هاي نهايي تعليم و تربيت در تمام جهات به نحو مطلوب تأمين شود .

در جست و جوي اين عوامل آن چه بيش از همه جلب توجه مي‌كند وجود معلم بوده است زيرا به هيچ ترديد كليه دستگاه‌هاي فرهنگي مصروف بر اين است كه دو ركن مهم مدرسه يعني «معلم» و «شاگرد» در شرايط مناسبي در برابر هم قرار گيرند و شاگرد به راهنمايي و همكاري معلم خود به سوي اهداف نهايي تعليم و تربيت سوق داده شود .

پس در اين نكته خلافي نيست كه معلم قوي ترين عامل اجراي برنامه است و اوست كه مي تواند يك برنامه ناتمام و ناقص را براي شاگردان خود جالب و سودمند كند و هم اوست كه به سبب بي خبري با عدم علاقه ممكن است بهترين برنامه را به بدترين صورت اجرا كند .

 

 75صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 15000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 


بررسی مهارت های ارتباطی مديران و رضايت شغلی كاركنان

دسته بندی: روانشناسی
4106 بازدید

پایان نامه بررسی مهارت های ارتباطی مديران و رضايت شغلی كاركنان (مطالعه موردی کارکنان سازمان میراث فرهنگی)

 

چكيده :

برابر مطالعات انجام شده در حوزه ارتباطات انساني ، افراد بيش از هشتاد درصد اوقات بيداري خود را صرف برقراري ارتباط با ديگران مي نمايند و اين مساله به ويژه در سازمان ها  اهميت ويژه اي مي يابد تا جايي كه سبك برقراري ارتباط مديران با كاركنان تأثير فراواني بر روحيه كاركنان دارد.

نتايج پژوهش حاضر كه در دو معاونت مهم سازمان ميراث فرهنگي به مرحله اجرا در آمده است حاكي از آن است كه بين مهارت هاي ارتباطي مديران و رضايت شغلي كاركنان رابطه معنا داراي وجود دارد و از بين هفت فرضيه ، شش فرضيه تاييد و يك فرضيه رد شد .

نتايج اين پژوهش  نشان داد كه :

بین رضایت شغلی كاركنان و ظاهر فيزيكي ، اشاره هاي حركتي و حرکات بدن ،چهره و رفتار چشمي ، لمس کردن كاركنان توسط مدیران  هم جنس ، محيط اطاق ، مهارت  وگوش دادن ونمره کل مهارتهای ارتباطی مدیران ارتباط وجود دارد  و  بین رضایت شغلی كاركنان و مهارت سخن گفتن مدیران ارتباط وجود ندارد.

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد بهمراه پرسشنامه قیمت 25000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه

دسته بندی: حقوق
2749 بازدید

موضوع مورد بررسی در این پایان نامه بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی معامله به قصد فرار از دین از دیدگاه مذاهب خمسه می باشد که در این جا چکیده و خلاصه ای از آن را بیان می کنیم ، اصل موضوع مورد بررسی ما حول ماده 218 و اثرات آن می باشد؛حذف ماده 218 سابق قانون مدنی (هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست) راه را برای افراد کلاهبردار باز کرد پس از آن ماده 218 جدید(هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است) سپس 218 مکرر در قانون مدنی تولد یافت (هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده دلایل اقامه نماید که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد ، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی او صادر نماید که در این صورت بدون اجازه دادگاه حق فروش اموال را نخواهد داشت ) اما این مواد نیز دارای اشکالات وابهامات قانونی می باشند .قبل از صحبت از جهت نامشروع معاملات که همان موضوع ماده 218 یعنی معامله به قصد فرار از دین می باشد باید با جهت معامله آشنا بشویم ،انگیزه ای در زبان حقوقی جهت نامیده می شود که دارای دو وصف ممتاز ( مستقیم و محرک اصلی بودن ) باشد . در قانون مدنی ما فقط مشروع بودن جهت معامله (نه تعهد) از شرایط صحت معاملات به شمار رفته است . در مباحث فقهی سه نظریه صحت ، بطلان  و شرط فاسد یا مفسد برای حکم وضعی جهت نامشروع مطرح شده است ،اما آنچنان که بیان خواهد شد به نقل عده ای از فقها در فقه صرفاً در موارد خاص که دلیل وارد شده می توان معتقد به بطلان شد و نمی توان به شکل یک قاعده کلی گفت هرجا جهت نامشروع باشد معامله باطل است.حقوقدانان ما نیز معتقدند که  همین که جهت در عقد تصریح شود برای آگاه ساختن طرف قرارداد کافی است .فقها در مورد معامله به قصد فرار از دین به سه دسته تقسیم می شوند گروهی قائل به صحت ، گروهی قائل به عدم نفوذ و گروهی دیگر قائل به بطلان می باشند .به نظر بنده نظریه عدم نفوذ فقها قابل قبول تر و قابل مطرح در نظام حقوقی کنونی می باشد . حقوقدانان نیز در این مورد معتقد به عدم نفوذ می باشند ، اما دکتر کاتوزیان نظریه عدم قابلیت استناد را درمقابل عدم نفوذ مطرح کرده اند . که بر اساس آن معامله برای طرف قرارداد صحیح ولی برای طلبکار قابلیت استناد نداشته و به محض مراجعه می تواند معامله را فسخ کند. نظر منتخب بنده در این رساله نظر آقای دکتر کاتوزیان (عدم قابلیت استناد ) می باشد .

 

 199صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع دارد قیمت 45000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بين هوش هيجانی و سبكهای مقابله با استرس و تاثير جنسيت بر اين رابطه

دسته بندی: روانشناسی
4077 بازدید

چكيده

هدف از اين پژوهش بررسی رابطه هوش هيجانی و سبکهای مقابله با استرس و تأثير جنسيت بر روي آن در دانشجويان مقطع كارشناسي رشته روانشناسی است . برای اين منظور 60 نفر از دانشجويان دختر و پسر رشته روانشناسی به صورت تصادفی انتخاب شده و با اجرای آزمونهای مورد نياز در اين زمينه به بررسی رابطه دو متغير و تأثير جنسيت بر اين رابطه پرداخته شد. 10 فرضيه در اين باره مطرح شد و پس از جمع آوري اطلاعات خام با استفاده از نرم افزار SPSS  به تحليل داده ها پرداخته شد كه نتايج ذيل به دست آمد:

1- بين هوش هيجاني و سبك مقابله با استرس مسأله مدار دختران رابطه مثبت وجود دارد

2- بين هوش هيجاني و سبك مقابله با استرس هيجان مدار دختران رابطه منفي وجود دارد.

3- بين هوش هيجاني و سبك مقابله با استرس اجتنابي دختران رابطه مثبت وجود دارد.

4- بین هوش هیجانی و سبک مقابله با استرس مسأله مدار پسران رابطه مثبت وجود دارد.

 5- بین هوش هیجانی و سبک مقابله با استرس هیجان مدار پسران رابطه مثبت وجود دارد. 

 6- بین هوش هیجانی و سبک مقابله با استرس اجتنابی پسران رابطه مثبت وجود دارد.

 7- بین هوش هیجانی دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد.

8- تفاوت معنی داری بین سبک مقابله با استرس مسأله مدار دختران و پسران وجود ندارد.

9- ئتفاوت معنی داری بین سبک مقابله با استرس هیجان مدار دختران و پسران وجود ندارد.

10- تفاوت معنا داری بین سبک مقابله با استرس دختران و پسران وجود ندارد.

 

 114صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

 


بررسي رابطه بين سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس راهنمايی دخترانه دولتی شهر تهران از ديدگاه دبيران

دسته بندی: روانشناسی
4059 بازدید

چکیده تحقیق

در این پایان نامه به دو ضرورت اصلی در سازمانها که امروزه از جمله مسائل مهم به شمار می رود، یعنی سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دخترانه دولتی از دیدگاه دبیران پرداخته شده است.

فرضیۀ اصلی تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دخترانه دولتی از دیدگاه دبیران  است.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در جامعۀ آماری وارائه پیشنهادها وراهکارهایی جهت بهبود امور مدارس به مسئولان آموزش وپرورش

جامعه تحقیق عبارت بود از : کلیۀ دبیران مقاطع راهنمایی شهرتهران که ازاین جامعه به حجم 8500 نفر، نمونه ای با حجم 380 نفر با استفاده از جدول «کرجسی ومورگان»  تعیین و به صورت نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شد

برای جمع آوری اطلاعات از سه نوع پرسشنامه مشخصات فردی، سلامت سازمانی وتعهد سازمانی استفاده شد.

این تحقیق از نوع توصیفی بوده که از روش همبستگی استفاده شده است.

وکلیۀ عملیات آمار توصیفی واستنباطی پژوهش با استفاده از نرم افزار spss انجام گرفت وسطوح احتمال خطا پذیریر 01/0=x منظور شد وبا توجه به آزمون فرضیه ها نتایج زیر به دست آمد.

  1. بین سلامت سازمانی در بعد ساختدهی وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  2. بین سلامت سازمانی در بعد ملاحظه گری(رعایت ) وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  3. بین سلامت سازمانی در بعد روحیه وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  4. بین سلامت سازمانی در بعد حمایت منابع وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  5. بین سلامت سازمانی در بعد تأکید علمی وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  6. بین سلامت سازمانی در بعد یگانگی نهادی وتعهد سازمانی معلمان در جامعه آماری رابطه مستقیم وجود دارد.
  7. بین سلامت سازمانی وافزایش تعهد عاطفی در جامعه آماری رابطه وجود دارد.
  8. بین سلامت سازمانی وافزایش تعهد مستمردر جامعه آماری رابطه وجود دارد.
  9. بین سلامت سازمانی وافزایش تعهد هنجاری در جامعه آماری رابطه وجود دارد.
  10. بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در جامعه آماری رابطه ی مستقیم وجود دارد.

 

 220صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد قیمت 35000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بين تيپ های شخصيت و سبكهای يادگيری در دانشجويان روانشناسی

دسته بندی: روانشناسی
5113 بازدید

چكيده:

پژوهش حاضر با هدف پاسخ دادن به اين سوال اجرا شد كه آيا بين سبكهاي يادگيري و ابعاد شخصيتي دانشجويان زن مقطع كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي ترم هاي اول و سوم تفاوت وجود دارد يا خير. در اين پژهش نمونه اي به حجم 150 نفر انتخاب شد كه اين تعداد از دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي بودند. ابزار مورد استفاده در اين پژوهش پرسشنامه سبك يادگيري كلب(LSI) و پرسشنامه شخصيتي آيزنك (EPQ) بود. براي تحليل نتايج اين پژوهش از روش آماري خي دو X2 استفاده شد.

نتايج حاصل نشان داد كه : (1) بين سبك هاي يادگيري دانشجويان از لحاظ آماري تفاوت معناداري وجود داشت.(2) بين سبك هاي يادگيري و ابعاد شخصيتي از لحاظ آماري رابطه وجود داشت. دانشجويان داراي سبك يادگيري واگرا و انطباق يابنده بيشتر تمايل به برون گرايي داشتند و دانشجويان داراي سبك يادگيري همگرا و جذب كننده، بيشتر تمايل به درون گرايي. همچنين، بين سبك هاي يادگيري و ابعاد روان رنجور خويي در هر دو جنس از لحاظ آماري رابطه اي وجود نداشت.

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد قیمت 37000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان

دسته بندی: روانشناسی, مدیریت
2972 بازدید

بررسی رابطه بین افسردگی و بهره وری شغلی کارکنان مطالعه موردی ایزوگام بام گستر دلیجان

 

تحقیقات و بررسی های انجام شده و نیز تجربیات روزانه حاکی از آنند که تعداد قابل توجهی از کارمندان در عاطفه، ادراک، تفکر خود علایم  نشانه هایی را بروز دهند که بیانگر افسردگی آنان است. این عارضه افسردگی، علاوه بر آن که موجب کاهش کارایی شغلی و اجتماعی کارمندان می شود آنان را به مشابه کودکانی خجول و گوشه گیر و ناامید، درمانده و فاقد اعتماد به نفس بالا و ... انگشت نمای همکارا نشان می سازد و مانع  از به فصل درآمدن و بروز توانمندیهای بالقوه این افراد می شود.

گرچه کارمندان افسرده در خانواده افرادی آرام و حتی منفعل هستند و دردسرها و شیطنت های کمتری در خود نشان می دهند ولی تفاوت رفتاری آنها با دیگر افراد موجبات نگرانی خانواده را فراهم می آورد و ممکن است آنان را برانگیزاند تا در پی کمک و چاره برآیند (به نقل از پایان نامه نرگس خاتون درویش).

سازمان مدیریت جهانی سال 2001 را به بهداشت روان اختصاص داد. در سال 1990 در میان 10 علت اول ناتوانی در جهان از 5 علت مربوط به اختلالات روانی اولین عامل، افسردگی تک قطبی است. در حال حاضر افسردگی چهارمین علت بیماریهای شایع در جهان می باشد. افسردگی تک قطبی است. و طبق برآوردهای انجام شده تا 2020 دومین، علت شایع بیماری در جهان افسردگی خواهد بود. بر اساس آمار WHO در حال حاضر 340 میلیون نفر درجهان از افسردگی رنج می برند.

بنا به گفته همین سازمان مسائل عصبی – روانی سبب بخش عظیمی از ناتوانی ها و درد و رنج بشر است. کمبود تحقیق در خصوص این پدیده کارمندان موجب ناشناخته ماندن ابعاد و جنبه های مختلف آن شده است و هر نوع اظهارنظر در خصوص آن تنها ملاکی بر تحقیقات دیگران و داد­های نظری است.

حال با توجه به این که قشر عظیمی از جمعیت کشورها را کارمندان تشکیل می دهد بنابراین آینده کشور ما بستگی به اینان دارد. مطمئناً اگر بتوان با تشخیص به موقع مسائلی که باعث افسردگی آنان می شود را شناخت و موانع را از سر راه آنان برداشت، آنان با روحیه بهتری خواهند توانست در محیط کاری پیشرفت نمایند.

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14منابع و جامعه آماری دارد قیمت 29000 تومان 

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

 
تماس با ما
کد تماس با ما