مشاهده / بستن موضوعات

بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی زنجیره تامین و طراحی مدل زنجیره تامین ناب

دسته بندی: صنایع, مدیریت
2228 بازدید

بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی زنجیره تامین و طراحی مدل زنجیره تامین ناب

مشکلاتی که اغلب سازمان های تولیدی با آن روبه رو هستند در ارتباط با افزایش موجودی محصول و مواد اولیه، ضایعات زیاد، دوباره کاری ها و ... می باشد که باعث افزایش هزینه های تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصول می شود. بالا بودن هزینه ها و قیمت تمام شده و همچنین کاهش کیفیت محصول باعث پایین آمدن توان رقابتی شرکت می شود. این چالش ها باعث توجه شرکت های تولیدی به زنجیره تامینشان شده است تا با مدیریت اثربخش آن، هزینه ها و قیمت تمام شده محصولاشان کاهش یابد. نگرش مديريت زنجيرة تامين یک استراتژي‌ قوي براي افزايش رقابت‌پذيري شرکت‌ها در در بازار جهانی می باشد.
يك زنجيرة تامين؛ شبکه‌اي از سازمان‌ها با ارتباطات بالادستي و پائين‌دستي در فرآيندهاي مختلف است كه کليه فعاليت‌هاي مرتبط با جريان‌هاي مواد (و نيز جريان‌هاي مالي و اطلاعاتي مرتبط با آن) از مرحلة تهية مواد اوليه تا مرحلة تحويل كالاي نهايي به مصرف‌كننده را شامل شده و از طريق عرضه محصولات نهايي و خدمات به مشتريان، توليد ارزش مي‌نمايد.
در این پژوهش برآنیم که با بررسی زنجیره تامین شرکت و شناخت علل مشکلات، راهکارهایی را برای اثربخش ترشدن زنجیره تامین ارائه داده و بتوانیم عواملی را که در واقع در این زنجیره تامین ایجاد ارزش نمی کند را حذف کنیم.
با توجه به توضیحات مساله اصلی تحقیق را می توان به این صورت بیان نمود که:
چه عواملی باعث افزایش اثربخشی زنجیره تامین می شوند؟ و چگونه می توان با ارتقا آن ها به یک زنجیره تامین ناب دست یافت؟

 

126صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 38000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه 1
1-2- بیان مساله تحقیق 2
1-3- پیشینه تحقیق 3
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-5- اهداف تحقیق 6
1-6- چارچوب نظری تحقیق 7
1-7- مدل تحقیق 9
1-8- فرضیات تحقیق 10
1-9- متدولوژی تحقیق 11
1-9-1- روش تحقیق 11
1-9-2- روش گردآوری اطلاعات 11
1-9-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 12
1-10- قلمرو تحقیق 13
1-10-1- قلمرو مکانی 13
1-10-2- قلمرو زمانی 13

 


عنوان صفحه

1-11- محدودیت های تحقیق 13
1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات 14

فصل دوم: ادبیات پژوهش
2-1- مقدمه 15
2-2- تاریخچه 15
2-2-1- شکل گیری مدیریت زنجیره تامین 15
2-2-2- تحولات مدیریت زنجیره تامین 17
2-3- مدیریت زنجیره تامین 19
2-3-1- عناصر زنجیره تامین 20
2-3-2- نیاز به مدیریت زنجیره تامین 22
2-4- مشکلات زنجیره تامین 23
2-4-1- اثر شلاق چرمی 23
2-4-2- سایر چالش ها 25
2-5- تفکر ناب 26
2-6- تولید ناب 28
2-6-1- ظهور تولیدناب 29
2-6-2- از تولید ناب تا سازمان ناب 32
2-6-3- گسترش تولید ناب 33

 

عنوان صفحه
2-7- مدیریت زنجیره تامین ناب 33
2-7-1- زنجیره تامین سنتی 33
2-7-2- زنجیره تامین ناب 35
2-7-3- ویژگی های زنجیره تامین ناب 36
2-8- ناب سازی زنجیره تامین 38
2-9- ابزارهای ناب سازی 41
2-10- معرفی سازمان 48
2-10-1- تاریخچه 48
2-10-2- جایگاه شرکت در زنجیره تامین 50
2-11- پیشینه تحقیقات 52
2-11-1- تحقیقات خارجی 52
2-11-2- تحقیقات داخلی 55
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 60
3-2- روش تحقیق 62
3-3- جامعه آماری تحقیق 63
3-4- نمونه و روش نمونه گیری 64
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات 65
3-6- فرضیات تحقیق 67
3-7- روایی تحقیق 68

عنوان صفحه
3-8- پایایی تحقیق 68
3-9- آزمون های آماری مورد استفاده 69
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1- مقدمه 71
4-2- تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 71
4-3- تحلیل توصیفی داده ها 71
4-3-1- توصیف نمونه مورد بررسی 72
4-3-2- توصیف فراوانی پاسخ سوالات 75
4-4- بررسی فرضیه های تحقیق 89
4-4-1- فرضیه شماره 1 90
4-4-2- فرضیه شماره 2 91
4-4-3- فرضیه شماره 3 92
4-4-4- فرضیه شماره 4 92
4-4-5- فرضیه شماره 5 93
4-4-6- فرضیه شماره 6 94
4-4-7- فرضیه شماره 7 95
4-5- روابط بین متغیرها 96
4-6- اولویت بندی متغیرها 105

 

عنوان صفحه
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
5-1- مقدمه 108
5-2- تحلیل یافته ها 108
5-3- نتایج تحقیق 109
5-4- پیشنهادات 112
5-5- ارائه مدل 114
5-5- پیشنهاد به سایر پژوهشگران 115
فهرست منابع 116
ضمائم 119
ا- پرسشنامه
2- چکیده انگلیسی
3- صفحه اول انگلیسی

 

 

 

 


فهرست جداول
شماره عنوان صفحه
جدول 2- 1 مقایسه سیستم توزیع ناب و DRP 40
جدول 3- 1 آلفای کرونباخ 69
جدول 4-1 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان 72
جدول 4-2 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان 73
جدول 4-3 توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان 74
جدول 4-4 توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ دهندگان 74
جدول 4-5 تحلیل فرضیه 1 90
جدول 4-6 تحلیل فرضیه 2 91
جدول 4-7 تحلیل فرضیه 3 92
جدول 4- 8 تحلیل فرضیه 4 93
جدول 4-9 تحلیل فرضیه 5 94
جدول 4- 10 تحلیل فرضیه 6 95
جدول 4- 11 تحلیل فرضیه 7 96
جدول 4- 12 تاثیر منابع انسانی بر کاهش ضایعات 97
جدول 4- 13 تاثیر منابع انسانی روی حمل و نقل 98
جدول 4- 14 تاثیر منابع انسانی بر حرکات اضافی 99
جدول 4- 15 تاثیر موجودی بر روی ضایعات 101
جدول 4- 16 تاثیر حمل و نقل بر تحویل به موقع 102
جدول 4- 17 تاثیر ضایعات بر حمل و نقل 103
جدول 4- 18 تاثیر زمان انتظار بر ضایعات 104


شماره عنوان صفحه
جدول 4- 19 تاثیر زمان انتظار بر تحوبل به موقع 105
جدول 4- 20 نتایج آزمون فریدمن 106
جدول 5-1 بررسی فرضیات تحقیق 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال
شماره عنوان صفحه
شکل 1-1 مدل اولیه تحقیق 9
شکل 2-1 فعالیت های مدیریت زنجیره تامین 16
شکل 2-2 ارتباط بین محرک های زنجیره تامین 22
شکل 2-3 جریان مواد در زنجیره تامین قبل و بعد ناب سازی 41
شکل 2-4 ابزار ناب سازی 42
شکل 2-5 زنجیره تامین ناب و چابک 55
شکل 3-1 مراحل انجام پزوهش 61
شکل 4- 1 فراوانی سوال یک موجودی 75
شکل 4-2 فراوانی سوال دو موجودی 76
شکل 4-3 فراوانی سوال سه موجودی 76
شکل 4-4 فراوانی سوال چهار موجودی 77
شکل 4-5 فراوانی سوال یک ضایعات 77
شکل 4-6 فراوانی سوال دو ضایعات 78
شکل 4-7 فراوانی سوال سه ضایعات 78
شکل 4-8 فراوانی سوال چهار ضایعات 79
شکل 4-9 فراوانی سوال یک زمان انتظار 79
شکل 4-10 فراوانی سوال دو زمان انتظار 80
شکل 4-11 فراوانی سوال سه زمان انتظار 80
شکل 4- 12 فراوانی سوال چهار زمان انتظار 81
شکل 4- 13 فراوانی سوال یک حمل و نقل 81
شکل 4- 14 فراوانی سوال دو حمل و نقل 82
شکل 4- 15 فراوانی سوال سه حمل و نقل 82
شکل 4- 16 فراوانی سوال چهار حمل و نقل 83

 

شماره عنوان صفحه
شکل 4- 17 فراوانی سوال یک تحویل به موقع 83
شکل 4- 18 فراوانی سوال دو تحوبل به موقع 84
شکل 4- 19 فراوانی سوال سه تحویل به موقع 84
شکل 4- 20 فراوانی سوال چهار تحویل به موقع 85
شکل 4- 21 فراوانی سوال یک حرکات اضافی 85
شکل 4- 22 فراوانی سوال دو حرکات اضافی 86
شکل 4- 23 فراوانی سوال سه حرکات اضافی 86
شکل 4- 24 فراوانی سوال چهار حرکات اضافی 87
شکل 4- 25 فراوانی سوال یک منابع انسانی 87
شکل 4- 26 فراوانی سوال دو منابع انسانی 88
شکل 4- 27 فراوانی سوال سه منابع انسانی 88
شکل 4- 28 فراوانی سوال چهار منابع انسانی 89
شکل 5- 1 زنجیره تامین ناب 114

 

 

 

 

 


در دو دهه 60و70ميلادي، سازمانها براي افزايش توان رقابتي خود تلاش مي‌كردند تا با استانداردسازي و بهبود فرايندهاي داخلي خود محصولي با كيفيت بهتر و هزينه كمتر توليد كنند. در آن زمان تفكر غالب اين بود كه مهندسي و طراحي قوي و نيز عمليات توليد منسجم و هماهنگ پيش‌نياز دستيابي به خواسته‌هاي بازار و درنتيجه كسب سهم بازار بيشتري است. به همين دليل سازمانها تمام تلاش خود را بر افزايش كارايي معطوف مي‌كردند. در دهه 80 ميلادي با افزايش تنوع در الگوهاي مورد انتظار مشتريان، سازمانها به طور فزاينده‌اي به افزايش انعطاف پذيرش در خطوط توليد و توسعه محصولات جديد براي ارضاي نيازهاي مشتريان علاقه‌مند شدند. در دهه 90 با توجه به تنوع محصولات، لزوم کاهش هزینه ها، ارتقاء کیفیت و تحویل به موقع محصول اهمیت تامین کنندگان در زنجیره تولید حائز اهمیت گردید و مدیریت زنجیره تامین در دستور کار سازمان ها قرار گرفت. حرکت تویوتا به سمت ناب سازی و پیاده سازی آن در زنجیره تامین شرکت، در حدود 30 سال طول کشید و بعد از آن سازمان های مختلف در ژاپن و کشورهای غربی به عملی کردن این مفهوم در سازمان هایشان روی آوردند.
در زمینه زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد آن تحقیقات متعددی در داخل و خارج صورت گرفته است. همچنین در رابطه با مفهوم ناب سازی پژوهش هایی به صورت پراکنده انجام شده که در فصل دوم به صورت خلاصه مورد بررسی قرار می گیرید.

 

 

 


1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق
مديريت زنجيره تامين به عنوان رويکردي يکپارچه براي مديريت مناسب جريان مواد و کالا، اطلاعات و جريان پولي، توانايي پاسخگويي به اين شرايط را دارد. زنجيره تأمين يک سيستم يکپارچه از فرآيندهاي مرتبط و به منظور؛
 دستيابي به مواد و قطعات مورد نياز
 تبديل مواد اوليه به محصول
 ارزش گذاري محصولات
 توزيع محصولات به مشتريان
 ساده¬ سازي انـتقال اطلاعات بين اجـزاء زنجيره (اعـم از تـأمين¬کنندگان، تـوليدکنندگان، توزيع کنندگان، واسطه¬ها، خرده¬ فروشان و مشتريان)
ايجاد شده است. هدف اصلي اين زنجيره کاهش هزينه و افزايش سود براي تمام ذينفعان خود است. این ویژگی ها باعث می شود که برای مدیران و علمای مدیریت مفهوم زنجیره تامین اهمیت پیدا کند و اکثر سازمان ها به دنبال به کارگیری آن باشند. همچنین تولید ناب یکی دیگر از مباحث بسیار مهم در سازمان های تولیدی می باشد که به کارگیری آن می تواند باعث حذف ضایعات و کاهش هزینه ها شود. توليد ناب از اينرو ناب ناميده مي شود که در مقايسه با توليد انبوه، هر چيز را به ميزان کمتر مورد استفاده قرار مي دهد. اين شيوه توليد، نيروي انساني موجود در کارخانه، فضاي لازم براي توليد، سرمايه اي که صرف ابزارآلات مي شود، نيروي مهندسي لازم براي تهيه محصول و زمان مورد نياز براي ساخت محصول جديد را بعضا تا نصف تقليل داده است. همچنين در توليد ناب موجودي مورد نياز کمتر از نصف شده، عيبها کاهش یافته و محصولات با تنوعي فزاينده توليد مي گردند.
عناصر اصلي توليد ناب شامل:
 حذف اتلاف و موداها
 جريان حرکت مداوم قطعات با حجم کوچک
 کشش توسط مشتري
مودا به عنوان يکي از اصول ناب، تعريف شده و به معني فعاليتها و اقداماتي است که جاذب و مصرف کننده منابع هستند و هيچ گونه ارزش آفريني نمي کنند. به عبارت ديگر مودا آن چيزي است که بدون افزايش ارزش نزد مشتري قيمت محصول/خدمت را افزايش مي دهد. آقاي اوهنو هفت دسته مودا را شامل: دوباره کاري، ضايعات، توليد مازاد، حمل و نقل مازاد، حرکات اضافي، انتظار و عدم استفاده از مهارتهاي انساني معرفي مي کند. [1]
به دلیل اینکه رویکردهای سنتی به زنجیره تامین نمی تواند پاسخگوی نیاز رقابتی شرکت ها باشد باید از رویکرد ناب سازی و تفکر ناب در مدیریت زنجیره تامین استفاده کرد تا علاوه بر دستیابی به یک زنجیره تامین اثربخش و کارا بتوان کمترین ضایعات را در تولید داشت. رویکردی که در یک زنجیره تامین ناب مورد استفاده قرار می گیرد، از باب تئوری می توان آن را یک رویکرد جدید در زنجیره تامین دانست و مشخص نمود که به طور واقعی چه عواملی در یک زنجیره تامین مهم هستند و چگونه آن ها را ارتقا داد تا بتوان به یک زنجیره تامین ناب دست یافت.
همچنین اکثر شرکت های تولیدی و منحصرا شرکت مورد نظر مشکلات متعددی در زنجیره تامین و تولید دارند که باعث شده این موضوع از سوی مدیران و سازمان ها درک شود و به فکر بهبود تامین و تولید سازمان خود باشند. اهمیت تحقیق به دلیل رفع مشکلات موجود و از میان برداشتن آن ها به صورت ریشه ای است.
الف)کاهش هزینه های تولید در سرتاسر زنجیره
ج) افزایش توان شرکت در تحویل به موقع سفارشات
د) کاهش ضایعات تولیدی و افزایش کیفیت کار

 


1-5- اهداف تحقیق
در این پژوهش هدف اصلی ارائه مدلی برای زنجیره تامین ناب می باشد. این کار را با شناخت عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی زنجیره تامین و ارتقا آن ها و همچنین حذف موداهایی که در جریان تولید وجود دارد انجام می دهیم. شرایطی که لازم است تا به هدف اصلی دست پیدا کنیم را به عنوان اهداف فرعی درنظر می گیریم.
اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

1. شناسایی موانع اثر بخشی زنجیره تامین شرکت قطعات خاور مشهد
2. دسته بندی عوامل و موانع و اولویت بندی آن ها و قرار دادن آن ها در گرو ههای انسانی، ساختاری، محیطی
3. چگونگی حل مشکلات و ارتقا عملکرد زنجیره تامین شرکت قطعات خاور مشهد
4. حذف اتلاف و کاهش هزینه ها در زنجیره تامین

 

 

 

 

 

1-6- چارچوب نظری
با توجه به تحقیقات صورت گرفته و همچنین شرایط تقریبا مشابه اکثر سازمان های تولیدی با یکدیگر، می توان مشخص کرد که چه عواملی در زنجیره تامین، کلیدی و مهم به حساب می آیند. عواملی که در اینجا ارائه می شود به عنوان متغیرهای اصلی تحقیق شناخته می شوند
متغیرهای مستقل
موجودی: به طور کلی موجودی کالا شامل تمامی مواد خام، محصولات نیم ساخته و محصول نهایی می باشد.
ضایعات: هر نوع کالا یا موادی که نتوان از آن بهره برد و منجرب ایجاد ارزش شود.
حرکات اضافی: کلیه حرکات کارکنان در سازمان که بدون ارزش بوده و زمان و هزینه اضافی بر تولید تحمیل می کند.
حمل و نقل: به منظور جابه جایی مواد، محصولات نیم ساخته و نهایی در سراسر خط تولید و همچنین در سرتاسر زنجیره تامین
زمان انتظار: به مدت زمانی که مواد، محصولات نیم ساخته در انتظار تولید یا انجام فرآیند بعدی هستند و در صف قرار دارند گفته می شود.
تامین به موقع مواد و قطعات: تامین مواد در زمان معین و به اندازه کافی برای تولید کننده توسط تامین کننده در هر قسمت از زنجیره تامین (اینکه در هر مرحله از تولید محصول، سازمان ماقبل در زمان تعیین شده مواد و یا قطعه را به شرکت مابعد خود بدهد)
آموزش و توسعه منابع انسانی: مقدار آموزشی که به کارکنان و مدیران رده های گوناگون برای ارتقاء عملکردشان در زمینه اثربخش شدن زنجیره تامین..................................
.........................

 

 

- فرضیه های تحقیق
با توجه به متغیرهای ذکر شده در قسمت قبل فرضیات تحقیق به صورت زیر می باشند که در فصل چهار به بررسی آن ها پرداخته و صحت آن ها بررسی می شود.
1- بین کاهش موجودی با افزایش اثربخشی زنجیره تامین رابطه معنی دار وجود دارد.
2- بین کاهش ضایعات و دوباره کاری ها با افزایش اثربخشی زنجیره تامین رابطه معنی دار وجود دارد.
3- بین کاهش حرکات اضافی با افزایش اثربخشی زنجیره تامین رابطه معنی دار وجود دارد.
4- بین کاهش حمل ونقل با افزایش اثربخشی زنجیره تامین رابطه معنی دار وجود دارد.
5- بین کاهش زمان انتظار با افزایش اثربخشی زنجیره تامین رابطه معنی دار وجود دارد.
6- بین تامین به موقع مواد و محصول مورد نیاز با افزایش اثربخشی زنجیره تامین رابطه معنی وجود دارد.
7- بین توسعه نیروی انسانی و استفاده بهینه از آن با افزایش اثربخشی در زنجیره تامین رابطه معنی دار وجود دارد.

 

 

 

 


1-9- متدولوژی تحقیق
1-9-1- روش تحقیق
در تحقیقات مربوط به حوزه علوم اجتماعی از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود و هدف محقق در این روش تحقیق، توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است. به عبارت دیگر محقق سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچگونه دخالت با استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از واقعیت بگیرد. (نادی و همکاران، 1375، 72)
به طور کلی می توان گفت که تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند. توجه آن در درجه اول به زمان حال است، هرچندد غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند، مورد بررسی قرار می دهد. (جان بست 1371، 25 )
از آنجا که در تحقیقات توصیفی ویژگی های جامعه مورد مطالعه از طریق پیمایش مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایش می باشد. “پیمایش" عبارت است از جمع آوری اطلاعات که با طرح قبلی و به عنوان راهنمای توصیف یا پیش بینی یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی از متغیرها صورت می گیرد. پیمایش توصیفی به توصیف پدیده ای خاص در محیط معین می پردازد. (کومار، 1374، 47-49)
همچنین این پژوهش در یک سازمان واقعی و پویا صورت گرفته و در تمام مدت پزوهش ارتباط مستقیم با جامعه آماری وجود داشته است. به همین دلیل این پژوهش در زمره مطالعات میدانی قرار دارد.
1-9-2- روش گردآوری اطلاعات
ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارد، که به وسیله آن ها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود. در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانه ای) اشاره کرد. محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند.
در این تحقیق از روش مصاحبه و بررسی اسناد و مدارک در فاز اولیه جمع آوری داده ها استفاده گردید و در مرحله بعدی، برای مشخص شدن تایید یا رد فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شده است. در فصل سوم به طور مشروح به بررسی ابزار جمع آوری اطلاعات پرداخته می شود.
1-9-3- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش حاضر برای مشخص کردن وضعیت فرضیه ها (تایید و یا رد آن ها) از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است، به همین علت در تجزیه و تحلیل آماری برای بیان وضعیت پاسخ سوالات و فراوانی مربوط به آن، آمار توصیفی به کار گرفته شده و نمودارها و جداول فراوانی آن ها ارائه گردیده است.
به منظور بررسی صحت فرضیه ها از آزمون استیودنت تک نمونه ای استفاده می شود و برای بررسی تاثیر برخی از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر از رگرسیون استفاده شده است که در فصل چهر به صورت مشروح به آن پرداخته می شود.

 

 

 

 

 

1-10- قلمرو تحقیق
1-10-1- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی که در آن تحقیق صورت می گیرد زنجیره تامین قطعات خاور در شهر مشهد می باشد. شرکت تولید قطعات خاور در اسفندماه سال 1375 با هدف تولید انواع گاردان و سایر قطعات مورد نیاز صنایع خودرو سازی و سایر صنایع مرتبط تاسیس و در نیمه اول سال 1376 عملاً به مرحله بهره برداری رسید. کلیه سهام این شرکت متعلق به گروه صنعتی ایران خودرو دیزل می باشد.
1-10-2- قلمرو زمانی تحقیق
موضوع تحقیق مربوط به زمان حال و مدت زمانی که در آن تحقیق انجام می شود 6 ماه می باشد که از 20 بهمن 88 آغاز و در 20 مرداد 89 پایان یافته است.

1-11- محدودیت های تحقیق
هر پژوهش علمی که صورت می گیرد با پاره ای از محدودیت ها و مشکلات مواجه است، تحقیق حاضر نیز از این قاعده کلی مستثنی نمی با شد.
مشکلاتی که محقق در این پژوهش با آن مواجه بوده را می توان به صورت زیر بیان نمود:
1- جمع آوری اطلاعات اولیه در زمینه ادبیات موضوع تحقیق که پژوهش های معدودی در این رابطه و به خصوص در داخل کشور صورت گرفته است.
2- عدم آشنایی مدیران با مفاهیم ناب سازی
3- عدم وجود پرسشنامه استاندارد جهت جمع آوری داده های تحقیق

 

1-12- تعریف واژه ها و اصطلاحات
در این قسمت مفاهیم کلیدی پژوهش را به صورت مختصر بیان می نماییم:
1- مدیریت زنجیره تامین
مديريت زنجيره تامين عبارت است از يک استراتژي مبتني بر تشريک مساعي براي مرتبط کردن عمليات تجاري فرا موسسه¬اي، تا نگرش مشترکي از فرصت¬هاي بازار به وجود آيد. اين يک مديريت جامع است که مي¬تواند از مرحله تامين مواد خام تا خريد توسط مشتري نهايي ادامه يابد.
2- تفکر ناب
تفكر ناب راهي است براي درك مشكلات، طريقي است براي شناخت علل پيدايش دشواري ها و نگرشي است براي استفاده از روش هاي علمي جهت تعريف ارزش هاي يك سيستم و تمركز بر بهبود و خلق جريان هاي موجد ارزش در راستاي تعالي و كمال سازمان.
3- مودا
مودا به عنوان يکي از اصول ناب تعريف می شود و به معني فعاليتها و اقداماتي است که جاذب و مصرف کننده منابع هستند و هيچ گونه ارزش آفريني نمي کنند. به عبارت ديگر مودا آن چيزي است که بدون افزايش ارزش نزد مشتري قيمت محصول/خدمت را افزایش می دهد.
4- زنجیره تامین ناب
پیاده سازی تفکر ناب در سرتاسر زنجیره تامین یک سازمان در جهت فراهم آوردن محصولی مطابق نیاز مشتری و حذف هزینه های اضافی و بی ارزش.

 


2-1- مقدمه
مدیریت زنجیره تامین یکی از شاخه های جدید در حوزه مدیریت است که هر روز به اهمیت آن در سازمان ها افزوده می شود. این مفهوم به دنبال راههایی برای کاهش هرچه بیش تر چرخه طراحی و تولید محصول، کاهش هزینه در عین افزایش کیفیت و ارائه خدمات بهتر به مشتری و مصرف کننده نهایی است.
در طول دهه های گذشته، شرکت ها در صنایع گوناگون به این نکته پی بردند که برای افزایش توان رقابتی خود ناگزیر به مدیریت صحیح و اثربخش زنجیره تامین خود هستند. البته دیگر مدیریت زنجیره تامین به شکل سنتی و انبوه کارایی و اثربخشی خود را از دست داده است. به همین علت ایده تفکر ناب به کل زنجیره تامین شرکت ها گسترش یافته، تا ضمن کاهش هزینه های غیرضروری و حذف عوامل بی ارزش، کیفیت محصولی که در اختیار مشتری قرار می گیرد افزایش یابد.
2-2- تاریخچه
2-2-1- شکل گیری مدیریت زنجیره تامین
شکل گیری مدیریت زنجیره تامین به شکل امروزی شامل 5 مرحله است که در زیر به اختصار آن ها را تشریح می نماییم:]2[
1- تمرکز زدایی تدارکات: این مرحله از اواخر قرن نوزدهم تا اوایل دهه 1960 شکل گرفت. در طول این دوره، حوزه لجستیک به عنوان یک منبع مهم مزیت رقابتی شناخته نشده بود. اساسا لجستیک به عنوان یک وظیفه واسطه با مدیریت موجودی و تحویل شناخته می شد و بنگاه ها احساس می کردند که لجستیک نمی تواند باعث سودآوری شود و بنابراین سرمایه گذاری بالا در آن ارزشمند نیست.
2- مدیریت هزینه : در اواسط دهه 1960 مشخص گردید که وجود ساختار و هدف در لجستیک و مدیریت متمرکز بر آن می تواند مزیت رقابتی را برای یک شرکت به همراه داشته باشد. مرحله دوم در مدیریت زنجیره تامین در راستای تامل و بررسی روی دو نقطه بحرانی شکل گرفت. کانون اول را می توان تلاش زیاد شرکت ها برای متمرکز کردن فعالیت های لجستیک در یک سیستم مدیریتی مستقل توصیف کرد. نقطه بحرانی دوم را می توان امیدواری برای تمرکز بنگاه ها برای به کارگیری مفهوم هزینه کامل در لجستیک دانست. هدف این استراتژی تلاش در جهت................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 38000 تومان

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 38000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما