مشاهده / بستن موضوعات

بررسی تحولات پرونده هسته ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل و چگونگی کارکرد کلی این شورا

دسته بندی: حقوق
1679 بازدید

در این پژوهش اقدامات شورای امنیت را در موضوع هسته ایران را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم . علی رغم مدیران کل آزانس بین المللی انرژِی اتمی در دوران متعدد مدیریت خودشان صراحتا در خصوص عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس و یا اسناد و مدارکی دال بر عدم صلح آمیز بودن فعالیت هسته ایی ایران به دست نیاوردند و یا هیچ نشانه¬ای یا موردی مبنی بر خروج و یا عدم اجرای تعهد ایران از چارچوب ضوابط و قوانین آژانس مشاهده ننموده¬اند، لیکن ملاحظه می گردد قطعنامه ها و بیانیه های متعددی علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید که قطعنامه های متعدد تحریمی علیه ایران نمونه بارز آن می¬باشد. در این پایان نامه بدوا در خصوص سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گیری و وظایف و اختیارات آن اشاره وسپس درخصوص سازمان¬های بین المللی ومزایا و مصونیت¬های آن و همچنین در خصوص شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد ودر پایان به موضوع پرونده هسته¬ای ایران واقدامات شورای امنیت درخصوص آن اشاره شده است.
واژگان کلیدی: سازمان بین المللی، اتفاق آراء، منشور، صلح بین المللی، سازمان ملل متحد،فعالیت هسته-ای ایران، شورای امنیت، آژانس بین المللی¬، انرژی اتمی، قطعنامه، تحریم، موضوع هسته¬ای ایران

 

105صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 39000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 


فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
هدف و کاربرد تحقیق 3
پرسش اصلی تحقیق 3
فرضیه ها 4
روش تحقیق 4
سوابق تحقیق 4
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 4

فصل اول
کلیات و مفاهیم

مبحث اول: سازمان ملل متحد و شکل گیری آن 6
گفتار اول: مذاکرات مقدماتی 6
اعلامیه ملل متحد 7
کنفرانس های مسکو و تهران 7
گفتار دوم: مذاکرات نهایی 8
کنفرانس دامبارتن، اوکس ویالتا 8
کنفرانس سانفرانسیسکو 9
گفتار سوم: ارکان، اهداف و اصول سازمان ملل متحد 11

 

فصل دوم
سازمان های بین المللی

گفتار اول: تاریخچه سازمان های بین المللی 15
گفتار دوم: مفهوم سازمان های بین المللی 17
گفتار سوم: ویژگی ها و خصوصیات کلی سازمان های بین المللی 20
گفتار چهارم: عضویت در سازمان های بین المللی 23
گفتار پنجم: مصونیت های سازمان های بین المللی 24
گفتار ششم: مزایای سازمان های بین المللی 27
فصل سوم
شورای امنیت

گفتار اول: کلیاتی در مورد شورای امنیت 30
مبحث اول: ترکیب شورای امنیت 30
مبحث دوم: نحوه رأی گیری در شورای امنیت 32
مبحث سوم : آیین کار شورای امنیت 34
مبحث چهارم: دستور کار شورای امنیت 36
مبحث پنجم: ریاست شورای امنیت و اداره امور آن 37
گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای امنیت 38
شورای امنیت در اجرای وظایف اصلی خود به دو طریق عمل می کند 42
گفتار سوم: حق وتو 44
مبحث اول: تعریف حق وتو 44
مبحث اول: علل و چگونگی تشکیل و پیدایش حق وتو 46
مبحث دوم: طرفداران حق وتو 48
مبحث سوم: مخالفین حق وتو 49
گفتار چهارم: آیین کار شورای امنیت 50
گفتار پنجم: ایران و شورای امنیت 51
مبحث اول: قضیه اشغال ایران توسط نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی 51
مبحث دوم: قضیه ملی کردن صنعت نفت و جزایر سه گانه 52
مبحث سوم: اشغال سفارت آمریکا در تهران 53
مبحث چهارم: جنگ عراق علیه ایران و کاربرد سلاح های شیمیایی در عراق علیه ایران 54

فصل چهارم
شورای امنیت و تحول مداخلات بشر دوستانه دوستانه پس از جنگ سرد

گفتار اول: مداخله بشر دوستانه در خقوق بین الملل سنتی 57
مبحث اول: تکوین اصل منع توسل به زور 58
مبحث دوم: تحول نظام بین الملل و نقش نوین شورای امنیت 60
گفتار دوم: بحران عراق 61
گفتار سوم: بحران بوسنی – هرزگوین 65
گفتار چهارم: بحران انسانی در سومالی 67
گفتار پنجم: بحران کوزوو 69
گفتار ششم: ترتیبات منطقه ای و منشور ملل متحد 70
گفتار هفتم: ماده 51 منشور ملل متحد و اتحادیه های دفاعی 72
فصل پنجم
شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران
گفتار اول: مسئله هسته ای 75
گفتار دوم: مروری بر تاریخچه ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 77
گفتار سوم: نگاهی به موضوع هسته ای ایران 79
گفتار چهارم: مشروعیت قطعنامه های شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران 84
گفتار پنجم: بررسی حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 88
گفتار ششم: چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟ 91
گفتار هفتم: پیامدهای احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران 92
گفتار هشتم: تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی 97
مبحث اول: ارزیابی موضوع ارجاع پرونده به شورای امنیت 99
مبحث دوم: مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت 100
مبحث سوم: مشروعیت ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت 103
شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در تئوری 105
شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در عمل 108
مبحث چهارم: تحلیل بیانیه ریاست شورای امنیت 113
نتیجه گیری 116
منابع و مأخذ 119
چکیده انگلیسی 120

 

 

 

بیان مسئله
یکی از تحولات مهم و اساسی در سازمان ملل و به تبع آن در جامعه جهانی تحول در کارکرد و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل می باشد. بخصوص جنگ سرد منجر به دگرگونی در رفتار شورا نسبت به مسائل جهانی شده است مهمترین وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی است که در گذشته بصورت تحریم و یا به صورت سخت افزاری و نظامی تعریف شده است و یا در زمینه عملیات های حفظ صلح شاهد یک دگرگونی اساسی هستیم که در نوع خود قابل توجه است. اما بعد از پایان جنگ سرد چرخش اساسی در رفتار شورای امنیت را شاهد هستیم که به نوعی صلاحیت شورا گسترده می شود و در مسائل حقوقی نیز ورود نموده و اقدام به ایجاد صلح می کند. ایجاد دادگاه های کیفری در یوگسلاوی سابق یکی از مهمترین اقدامات شورای امنیت سازمان ملل می باشد اما در شرایط کنونی ورود شورای امنیت در پرونده هسته ی جمهوری اسلامی قابل توجه است که به دلیل رابطه آژانس و شورا این پرونده به شورای امنیت ارجاع داده شده است که در پی آن شاهد صدور قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1929، علیه فعالیت های صلح آمیز جمهوری اسلامی هستیم بحث اساسی در این زمینه این است که بر اساس چه مبانی و ادله حقوقی پرونده ایران از سوی آژانس به شورای امنیت ارجاع داده است و اساسا آیا آژانس از چنین حقی برخوردار بوده است و اقدام آژانس دارای مشروعیت می باشد؟ و نکته بعدی این است که بر اساس چه اصول و ادله ای شورای امنیت اقدام به صدور قطعنامه علیه ایران نموده است و به نوعی حقوق ایران در زمینه توسعه را نادیده گرفته است و تکالیفی را نسبت به پیوستن ایران به پروتکل الحاقی را خواستار شده است و آیا این موضوع منطبق با اصول منشور ملل متحد می باشد؟ در هر حال نقش آفرینی شورای امنیت در سالهای اخیر افزایش یافته است و به نوعی کارکردهای حقوقی نیز از این نهاد سیاسی سرزده است که می بایست این اقدامات از منظر حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گیرد.


هدف و کاربرد تحقیق
این پژوهش می تواند مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.
پرسش اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)
- آیا تحول در کارکرد های شورای امنیت در مسائل جهانی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل تحلیل می باشد ؟
فرضیه ها
1. اقدامات شورای امنیت در برخی موارد منطبق با مبانی حقوقی بین الملل نمی باشد.
2. شورای امنیت بدون¬در نظر گرفتن حاکمیت ملی کشورها اقدام به صدور قطعنامه علیه کشورها نموده است.
3. شورای امنیت سازمان ملل در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت نمی باشد.
روش تحقیق
با توجه به کتابخانه ای بودن موضوع ابتدا گردآوری منابع و سپس فیش برداری منابع و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در زمینه موضوع انجام خواهد شد.

سوابق تحقیق
کتب و مقالات زیادی پیرامون موضوع تحقیق منتشر و مباحث مبسوطی در خصوص موضوع تحقیق بیان نموده اند از جمله میتوان به حقوق سازمان های بین المللی دکتر سید قاسم زمانی - سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاده - نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی آقای سید داوود آقایی - حقوق بین الملل و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای آقای نادر ساعد - تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و جهان (مرکز استاد و تاریخ و دیپلماسی) - انرژی اتمی و موازین حقوقی آقای پرویز نوین - پرونده هسته ای ایران آقای سیدحمید هاشمی¬وکتب ومقالات دیگری پیرامون تحقیق فوق بعنوان سوابق موجود می باشد.


جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
با توجه به تحول در کارکردهای شورای امنیت در عرصه جهانی و ورود در مسائل حقوقی از جمله پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد با ورود به چنین موضوعاتی و تولید محتوا در زمینه اقدامات شورای امنیت در زمینه پرونده هسته ای ایران بتوان بخشی از سیاست زدگی شورای امنیت و آژانس را مورد تبیین و بررسی قرار داد.

 

 

 

 


فصل اول
کلیات و مفاهیم

 

 

 مبحث اول:
سازمان ملل متحد و شکل گیری آن
گفتار اول:
مذاکرات مقدماتی
ناکامی جامعه ملل در جلوگیری و پیشگیری از ایجاد جنگ جهانی دوم، منجر شد که ایجاد یک سیستم همکاری بین المللی کارآمد به منظور حفظ جهان در برابر جنگ بیش از پیش ضروری قلمداد گردد. سازمان ملل متحد توسط قدرتهای فاتح جنگ جهانی دوم تشکیل و پا به عرصه بین الملل گذاشت.
مذاکرات مقدماتی و نخستین گام در زمینه تشکیل سازمان ملل متحد صدور اعلامیه بین المتحدین بود این اعلامیه در 12 ژوئن سال 1941 در کاخ سنت جیمز در لندن توسط نمایندگان کشورهای استرالیا، اتحادیه آفریقای جنوبی، بریتانیا، زلاندنو، کانادا و تعداد دیگری از کشورها امضاء شد. امضاء کنندگان این اعلامیه براین مطلب تاکید داشتند که اساس واقعی صلح پایدار در سایه همکاری همه جانبه ملتهای آزاد، در جهانی فارغ از خطر تجاوز و جهانی که مردم آن از امنیت اقتصادی و اجتماعی برخوردار و بهره مند باشند، امکانپذیر خواهد بود و قصد و هدف خود را همکاری با یکدیگر و نیز با سایر ملتهای آزاد اعلام داشتند و معتقدند که ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسل های آینده از بلای جنگ و با اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین مرد و زن و رعایت حقوق بین ملت ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام به الزامات ناشی از عهدنامه ها و سایر منابع حقوق بین المللی و کمک و ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر.

منشور آتلانتیک:
در مرحله بعد، آمریکا و انگلیس اعلامیه ای را امضاء کردند که سیاست ملی دو کشور را بیان می نماید این اعلامیه به منشور آتلانتیک معروف است که بر ضرورت تامین امنیت و آسایش همگانی و عمومی برای انسانها در دنیای بدون تسلیحات و جنگ تاکید داشت که در این منشور دو کشور یاد شده بر ایجاد یک سازمان بین المللی تاکید داشتند.

اعلامیه ملل متحد:
این اعلامیه گام بعدی در زمینه تشکیل سازمان ملل متحد می باشد که در اول ژانویه 1942 با ورود آمریکا به جنگ نمایندگان 26 کشور که علیه دولتهای آلمان، ایتالیا و ژاپن که به دولت های محور معروف بودند اعلان جنگ داده بودند، ضمن پذیرفتن اصول منشور آتلانتیک، خواستار همکاری همه جانبه دولتهای درگیر تا شکست کامل دولتهای محور، اعلامیه ملل متحد را در واشنگتن امضاء کردند که در این اعلامیه عبارت ملل متحد به پیشنهاد روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا انتخاب شد.

کنفرانسهای مسکو و تهران:
یکی دیگر از گام های بلند به منظور تاسیس سازمان ملل، کنفرانس های مسکو و تهران بود. در کنفرانس مسکو که در 30 اکتبر 1943 تشکیل گردیدوزرای خارجه کشورهای آمریکا، شوروی، انگلستان و چین بر لزوم تاسیس یک سازمان بین المللی تاکید داشتند و معتقد بودند این سازمان باید بر اساس اصل حاکمیت کشورهای صلح دوست استوار باشد و از آمادگی لازم برای عضویت کلیه کشورهای کوچک و بزرگ برخوردار باشد و به منظور صلح و امنیت بین المللی ایجاد گردد.
در کنفرانس تهران نیز که در اول دسامبر 1943 تشکیل گردید. روسای جمهور سه کشور آمریکا، شوروی و انگلستان یعنی به ترتیب روزولت و............................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 39000 تومان

 

 

 

 

قیمت قبلی : 450000 ریال

قیمت جدید : 39000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما