مشاهده / بستن موضوعات

بررسی الگوهای اثربخشی بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران با تأکید بر قراردادهای کار

دسته بندی: مدیریت
1730 بازدید

سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار دو سازمان مجری این حمایت می باشند. وزارت کار در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف نقش صدورکننده رأی بیمه بیکاری و در ادامه نقش کنترل کننده و انجام‌دهنده حضور و غیاب مقرری بگیران را ایفا می‌نماید. و سازمان تأمین اجتماعی نقش برقرار کننده احکام بیمه بیکاری با توجه به سوابق پرداخت حق بیمه به مدتهای متفاوتی می باشد که در ادامه پس از حضور وغیاب مقرری بگیران و مراجعه آنان به سازمان تأمین اجتماعی جهت ادامه دریافت مقرری، سازمان تأمین اجتماعی ملزم به پرداخت حقوق مقرری بگیران می‌ شود.
حال با توجه به این اوصاف آیا می توان راههایی برای بهبود و بالابردن اثربخشی بیمه بیکاری جستجو نمود یا خیر؟
با این اوصاف بررسی الگوهای اثربخشی بیمه بیکاری اهمیت بسیاری پیدا می‌کند که سازمان تأمین اجتماعی در رابطه با آن نقش مهمتری ابفا می‌نماید.

 

128صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 34000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه  بیمه در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693

 


فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول : کلیات طرح
مقدمه 2
1-1)بیان مساله 3
1-2)اهمیت وعلت انتخاب موضوع 7
1-3)اهداف و اثر‌‌ بخشی بیمه بیکاری 10
1-4)فرضیه های تحقیق 13
1-5)روش شناسی 13
1- 5-1) نوع روش تحقیق 13
1-5-2) روش گردآوری اطلاعات وداده ها 13
1-5-3) جامعه آماری و روش نمونه‌گیری 14
1-6)محدودیت‌ها 14
1-7) قلمرو فعالیت 15
1-8) متغیرهای تحقیق 15
1-9)مدل مفهومی تحقیق 16
1-10)تعریف واژگان و اصلاحات تخصصی 17

فصل دوم : ادبیات موضوع
1-2) بخش اول: بیمه‌بیکاری 19
مقدمه 19
2-1-1) تعريف بيكاري 19
2-1-2) انواع بيكاري 21
2-1-3)ماهيت بيمه بيكاري 23
2-1-4) تاريخچه بيمه بيكاري در جهان 24
2-1-5) ديدگاههاي موافق و مخالف بيمه‌ بيكاري 25
2-1-6) بررسي اجمالي بيكاري در حقوق ايران و اسناد بين المللي 26

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
گفتار اول - اعلاميه جهاني حقوق بشر و منشور ملل متحد 26
گفتاردوم- بيكاري از ديدگاه سازمان بين المللي كار 27
گفتار سوم - بيكاري در عملكرد اتحاديه بين المللي تأمین اجتماعي" ايسا" 28
گفتار چهارم- بيكاري در حقوق ايران 31
2-1-7)تاریخچه بیمه‌بیکاری در ایران 33
2-1-8) تاریخچه بیمه‌بیکاری در آلمان 35
2-1-9) بیمه‌بیکاری در مصر 45
2-1-10) تاریخچه بیمه‌بیکاری در کشور شیلی 45

2-2) بخش دوم: قراردادهای کار 47
2-2-1)کار قراردادی: 47
2-2-2)قرارداد کار در کارهای غیر مستمر: 51
2-2-3)مراجع حل اختلاف قانون کار : 52
2-2-4)سازمانهای کارگری و کارفرمائی 52
2-2-5)هیأت تشخیص (ماده157 قانون کار): 54
2-2-6)هیأت حل اختلاف (ماده159): 54
2-2-7)کار با ماهیت غیردائم 55
2-2-8) کارگران با قرارداهای دارای مدت معین و موقت 56
2-2-9)بیكاري ناشي از علل و جهات خاتمه قرارداد كار 57
2-2-10)بازخريد 61
2-2-11)بيكاري ناشي از تعليق قرارداد كار 63
12-2-2) تفاهم نامه مشترک سازمان تأمین اجتماعی و
وزارت کار و امور اجتماعی 67
2-3) بخش سوم : اثر بخشی بیمه‌بیکاری و پیشینه تحقیق 74
2-3-1)بیمه‌بیکاری سازمان تأمین اجتماعی 74
2-3-2)اثربخشی بیمه‌بیکاری 76
2-4) بخش چهارم :پیشینه تحقیق 80

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
2-4-1)اولین تحقیق در مورد ارزیابی عملکرد سازمان فنی و حرفه‌ای در مقابل
آموزش مقرری بگیران از محقق یحیی ساقی زمستان 1375 80
2-4-2) تحقیق دوم: بهینه سازی الگوی پرداخت مقرری بیمه‌بیکاری بیمه‌شدگان
سازمان تأمین اجتماعی محمدفیضی زمستان 1375 81
2-4-3)در مطالعه وضعیت صندوق بیمه‌بیکاری 83
2-4-4) بررسی اثر تورم بر صندوق بیمه‌بیکاری تأمین اجتماعی در فاصله
زمانی 1366- 1382 86
2-4-5) بررسی اقتصادی صندوق بیمه‌بیکاری از اصغر حسن پور سال1381 89

فصل سوم:روش تحقیق
مقدمه 94
3-1)روش تحقیق 94
3-2)نوع پژوهش 95
3-3)جامعه آماری 95
3-4)روشهای نمونه‌گیری 95
3-5)تعیین حجم نمونه 96
3-6)فرضیه های تحقیق 96
3-7)مقیاسهای اندازه‌گیری 97
3-8)روش گردآوری داده‌ها 97
3-9) پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری 98
3-10)روائی (اعتبار )ابزار اندازه‌گیری 99

 

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
مقدمه 102
4-1)آمار توصیفی 104
4-1-1)جنسیت 104
4-1-2)سابقه 105
4-1-3) تحصیلات 106
4-1-4)واحدسازمانی 107
4-1-5) سمت اداری 108
4-2)بررسی شاخص‌های متغیرهای تحقیق 109
4-3) آمار استنباطی 113

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
مقدمه 118
5-1)خلاصه فرایند تحقیق 118
5-2)نتیجه‌‌گیری از فرضیه اول 121
5-3)نتیجه‌‌گیری از فرضیه دوم 122 5-4)نتیجه‌‌گیری از فرضیه سوم 122
5-5)پیشنهادات مبتنی بر یافته هاو نتایج تحقیق 122
5-5-1)پیشنهادات درمورد فرضیه اول 124
5-5-2)پیشنهادات در مورد فرضیه دوم 124
5-5-3)پیشنهادات در مورد فرضیه سوم 125
5-6) پیشنهادات به محققین آینده 125

 

 

فهرست جداول
عنوان شماره صفحه
جدول 2-1): رابطه بین مدت بیکاری با مدت سابقه در كشور آلمان 41
جدول 2-2): عملکرد منابع و مصارف صندوق بیمه‌بیکاری وچشم انداز سال 85 ارقام به
میلیارد ریال 73
جدول 2-3): ارتباط پرداخت مقرری با سابقه 76
جدول2-4): جدول آمار مقرري‌بگيران بيمه بيكاري در طول شش سال گذشته 83
جدول2-5): مقایسه نحوه مشارکت در صندوق بیمه‌بیکاری در ایران و کشورهای دیگر 91
جدول 3-1): جدول بررسی متغیرها و گویه ها متناظر با آنها 97
جدول 4-1): توزیع فراوانی مربوط به جنسیت 104
جدول 4-2): توزیع فراوانی مربوط به سابقه 105
جدول 4-3): توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات 106
جدول 4-4): توزیع فراوانی مربوط به واحد سازمانی 107
جدول 4-5): توزیع فراوانی مربوط به سمت اداری 108
جدول 4-6): توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به شیوه‌های برقراری بیمه بیکاری 109
جدول 4-7): توزیع فراوانی شاخص‌های مربوط به انعطاف و انطباق‌پذیری قوانین
موجود بیکاری 110
جدول4-8): توزیع فراوانی مربوط به شاخص برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نظام
بیمه بیکاری 111

فهرست نمودارها
عنوان شماره صفحه
نمودار 1-1): مدل تحقیق بررسی الگوهای اثربخشی بیمه بیکاری سازمان تأمین‌اجتماعی 16
نمودار 2-1)نحوه برقراری بیکاری در کارگران ثابت 72
نمودار 2-2)نحوه برقراری بیمه‌بیکاری در کارگران قراردادی 72
نمودار2-3): نحوه برقراری بیمه‌بیکاری در کارگران دارای کاربا ماهیت غیرمستمر 73
نمودار4-1): نمودار میله‌‌ای مربوط به جنسیت 104
نمودار4-2): نمودار میله‌ای مربوط به سابقه 105
نمودار4-3): نمودار میله‌ای مربوط به تحصیلات 106
نمودار4-4): نمودار میله‌ای مربوط به واحد سازمانی 107
نمودار4-5): نمودار مربوط به سمت اداری 108
نمودار4-6): نمودار میله‌ای شاخص‌های مربوط به شیوه‌های برقراری بیمه بیکاری 109
نمودار 4-7): نمودار میله‌ای شاخص‌های مربوط به انعطاف و انطباق‌پذیری قوانین
موجود بیکاری 110
نمودار4-8): نمودار میله‌ای مربوط به شاخص برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نظام
بیمه بیکاری 111

 

 

 

- بیان مسأله
بيكاري به عنوان پديده‌اي شوم وجهان‌شمول كه آثار زيانباراقتصادي و اجتماعي آن بر پيكره اجتماع و فردفرد اعضاي آن غير قابل انكار است توجه ويژه متخصصان حوزه‌‌‌‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و سياسي و حقوقي را به خود معطوف داشته و بعضاً نيز در بوته نقد و بررسي‌هاي تئوريك آنان به راهكارهاي اجرايي منتهي شده است.
درسطح سياست‌گذاري كلان كشوري نيز متأثر از واقعيات و ملاحظات موجود و تلاشهاي انديشمندان و منتقدان اين عرصه همواره بخشي از سياست‌گذاريهاي اجتماعي و اقتصادي و تقنيني كشورها به معضل بيكاري اختصاص يافته و قوانين متعددي در باب پيشگيري از بيكاري و حمايت از بيكاران به تصويب مراجع قانون گذاري داخلي رسيده است.
در سطح بين المللي و فراملي مقوله بيكاري موضوع مقاوله‌نامه ها و معاهدات متعددي قرارگرفته است. از آن جا كه بيكاري در دو حوزه كار و اشتغال و نظام تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرد، سازمانهاي بين‌المللي درگير با مسائل كار و تأمين اجتماعي يعني سازمان بين المللي كار و اتحاديه بين‌المللي تأمين اجتماعي نيز به اين معضل توجه ويژه داشته‌اند. سازمان بين الملل كار از همان سالهای آغاز فعاليت خويش بيكاري را موضوع مصوبات خويش قرار داده اولين تلاش اين سازمان در مقاوله نامه شماره 2در باب بيكاري متجلي گرديده كه در سال 1919 به تصويب رسيده است. اين تلاش تا دهه‌هاي اخير و با تصويب مقاوله‌نامه شماره 168 به سال 1988 همچنان ادامه يافته است.
حقوق داخلي كشور ما نيز در قالب اولين قانون مصوب درسال 1331 به مقوله بيكاري و لزوم حمايت از بيكاران پرداخته و آخرين سند مصوب كه قانون لازم الاجراي كنوني كشورمان نيز محسوب مي‌شود قانون بيمه بيكاري مصوب سال 1369 است.
این قوانین دستخوش بسیاری از تغییرات بوده است وآخرین تغییر آن وجود تفاهم‌نامه اخیر بین سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار بوده است که باعث برقراری‌های بسیار و بدون دلیل گردیده و در اکثر موارد توافقی بودن عدم تمدید قراردادهای کاربه دلیل وجود بیمه بیکاری دیده می‌شود.
پدیده بیکاری رابا توجه به اثرات سوءاقتصادی و اجتماعی می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتها و نیروی کار دانست.
با توجه به اینکه در قراردادهای کار عدم وجود امنیت شغلی احساس می‌گردد و بیمه بیکاری نیز دست بسیاری از کارفرمایان را بدون دلیل موجه و قانونی و شخصی برای عدم تمدید قراردادها هموار کرده است، در واقع وجود بیمه بیکاری است که راه و وسیله‌ای برای رهایی کار فرمایان از اجرای دقیق قانون کار و اخراج‌ها و عدم تمدید قراردادهای بسیاری را سبب شده است.
بنابراین بررسی‌های بهتر و دقیق‌تر در برقراری‌های بیمه بیکاری می‌تواند راهگشا و از بین برنده احساس عدم امنیت شغلی کارگران قراردادی شود .
در واقع هیچ مرجع قانونی باعث جلوگیری عدم تمدید این قراردادها نمی‌شود و در واقع نقص قوانین بیمه بیکاری و قوانین کار سبب دامنگیرتر شدن این حمایت شده است.
متأسفانه عدم حمایت قانون از نیروی کار و عدم رسیدگی به شرکت‌های در حال بحران و شناسائی وضعیت آنها و عدم ارائه راه‌حل‌های مدیریتی به آنان منجر به سیل خروشان این نوع نیروی کار برای برقراری‌های بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی شده است.
دراین‌جااین سئوال به ذهن متبادرمی‌شود با توجه به جمعیت جوان و نیروی فعال کار و بالا بردن تولید کشور به جای برقراری‌های بیشمار و بدون دلیل بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی به تشویق کارفرمایان به تمدید قراردادها و الزام آنان به رعایت قوانین کار و ارائه راه‌حل‌های مناسب اندیشید.
با توجه به حمایتی بودن این پوشش و جلوگیری از برقراری‌های من غیر حق که امروزه با توجه به تعلق بیمه بیکاری به کارگران قراردادی که قرارداد آنها به علت وجود بیمه بیکاری تمدید نمی‌شود یا به صورت توافقی و رضایت طرفین این عدم تمدید صورت می‌گیرد، غیر ارادی بودن این پوشش زیر سئوال می‌رود، نیاز است که بسیاری از قوانین و شیوه‌های بررسی برقراری بیمه بیکاری باز بینی مجدد همراه با ارائه را ه حلهای مناسب و منطبق با اوضاع شرایط حال اصلاح گردد.
ولی متأسفانه در ایران وقتی قانونی تصویب می‌شود به سرانجام رسیدن این قانون و اثربخش بودن این قانون بررسی نمی‌گردد.
این قوانین به دلیل عدم بررسی‌های دقیق علمی و کارشناسی راه را برای فرصت طلبان استفاده از قانون باز می‌گذارد و هیچ‌گونه منبع یا مرجع رسیدگی به نقص قوانین و شیوه‌های اجرا در آن دیده نمی‌شود و حتی در بعضی از موارد ضمانت اجرایی این قوانین از بین می‌رود.
در ایران با توجه به بالا رفتن حجم بیمه بیکاری و عدم پاسخ‌گویی درآمدهای صندوق بیمه بیکاری به حجم وسیع آن نیاز به مهندسی مجدد قوانین بیمه بیکاری دیده می‌شود.
بيكاري يكي از مشخصه‌هاي بارز كشورهاي در حال توسعه است. براساس آمار منتشره در سال 1994 نزديك به 820 ميليون نفر بيكار در كشورهاي دنيا وجود دارد كه اين مقدار حدود يك سوم نيروي كار جهان است. بيكاران در كشورهاي صنعتي حدود 35 ميليون نفر مي باشند كه اين مقدار كمتر از 5 درصد كل رقم بيكاران است. معني ديگر اين عبارت آن است كه 95 درصد بيكاران در ساير كشورهاي جهان ميباشند.
بعقيده كارشناسان اقتصادي، بيكاري كشورهاي در حال توسعه از نوع بيكاري ناهماهنگ مزمن است. در اين نوع بيكاري بين عرضه و تقاضاي كار انطباق وجود نداشته و بيشتر بيكاران قادر به برآوردن نياز عرضه كنندگان كار نيستند كه اين امر خود ناشي از علل مختلف از جمله عدم برنامه‌ريزي آموزشي، فقدان تحصيلات لازم متقاضيان كار، سياست‌هاي غلط اقتصادي، افزايش بي رويه جمعيت، فقدان يا كافي نبودن سرمايه‌گذاري در آموزش‌هاي فني و غيره مي‌باشد.
از نظر اجتماعي نيز بيكاري گسترده در جوامع مي‌تواند منشأ بسياري از مفاسد و بزهكاريهاي اجتماعي مانند دزدي، فحشاء، قاچاق و ... حتي مشكلات رواني نظير رفتارهاي غير منطقي و پرخاشگرانه در جامعه و خانواده شده و نتايج تأسف‌باري ببار آورد.
با توجه به موارد فوق، دولتها براي حمايت از بيكاران از چند دهه قبل با همكاري كارفرمايان و سازمانهاي كارگري، براي بيمه كردن كارگران شاغل، نظام بيمه بيكاري را به اجرا درآورده و بتدريج به ساير اقشار نيز گسترش داده‌اند.
در ايران نيز طبق اصل بيست و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي بيمه بيكاري يكي از حقوق همگاني است و دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تأمين كند. براین اساس قانون بيمه بيكاري به تصويب رسيد و به اجرا درآمد كه در سطور زير بعد از ارائه تعاريف واژه‌هاي بكار رفته از بعد اجتماعي و اقتصادي مورد مطالعه قرار گرفته است.
منظور از بعد اجتماعي و اقتصادي عبارتست از بررسي مسائل مربوط به: توزيع مقرري بگيران از نظر جنسيت، سواد، اشتغال مجدد بيكاران مقرري‌بگير متأهل، ميزان مهارت، توزيع جغرافيايي در برنامه پنج ساله اول، و همچنين نرخ بيكاري براي سالهاي 71-53 و 78-73 ، شيوه‌هاي تأمين منابع مالي بازنشستگي زودرس و بيمه بيكاري، بار بيمه بيكاري بر توليد ناخالص ملي، بررسي نسبت تعداد مقرري بگيران به تعداد بيمه شدگان تابع قانون كار و بالاخره نقش دولت كارفرما و بيمه شده در تأمين منابع مالي و چگونگي مقابله با بحران‌هاي اقتصادي و .... كه نتايج حاصل به طور خلاصه بيان مي‌گردد. (افشار،1374، 35 )

1-2- اهمیت وعلت انتخاب موضوع
هدف از طرح اين مبحث آن است كه تصوير كلي از بيكاري به عنوان خطر اجتماعي به دست داده مي‌شود.
آثار زيان‌بار بيكاري امري انكارناپذير و روشن است حتي اگر حجم بيكاري در مجموع كم باشد، در نظر فرد بيكار وخانواده اش تحمل آثار بيكاري امري دشوار است .
خانواده‌هايي كه مقداري پس انداز براي روز مبادا ذخيره كرده‌اند، پس از آنكه دست نان‌آور خانواده از كار كوتاه مي‌شود فقط تا مدت كوتاهي مي‌توانند به موجودي خود متكي باشند. نتايج آماري نشان مي‌دهد در مورد بخش وسيعي از مزدبگيران تفاوت بین هزينه های آن‌ها چنان نيست كه از محل پس انداز خود بتوانند خودرا در برابرآسيب‌هاي ناشي از بيكاري در طول مدت بيكاري محافظت كنند، از اينرو در صورت فقدان كمكهاي اجتماعي و بيمه‌اي كارگر بيكار و خانواده او با كاهش شديد سطح زندگي مواجه خواهند شد.
در مورد يك كارگر و خانواده او نتايج فوري كاهش سطح زندگي به علت بيكاري ممكن است با كاهش مصرف مواد غذايي، انصراف از خريد يا به تعويق انداختن خريد بسياري از اقلام ضروري و چه بسا تنزل استاندارد مسكن قبلي ملازم باشد. در صورت ادامه بيكاري ممكن است نتايج آن به صورت فساد اخلاقي به خطر اندختن سلامتي، از دست دادن مهارت و كارآيي، بريدن از خانواده و از هم گسيختگي خانواده و در مواردي شرارت و ناسازگاري و وقوع جنايت جلوه كند. پس گاه در يك فاصله زماني نسبتاً طولاني نه تنها شخص بيكار قرباني مي‌گردد بلكه تبعات آن دامنگير خانواده وجامعه مي‌گردد.
بيكاري براي افرادي كه تنها منبع مالي آنها مزد يا حقوق است مصيبتي است كه لطمات فراواني را به بار مي آورد، بيكاري به مهارت و كارآيي افراد و كفايت كارگر لطمه مي‌زند، امكان بهره‌گيري كامل از تجارب را از او سلب مي‌كند. همچنین شوق و ذوق زندگي را از آنها معدوم و قدرت اراده كارگر را تضعيف مي‌كند و به علاوه فرد را به فرار از مسووليت سوق داده جرأت را از بيكار مي‌گيرد، بيكاري حس حمايت افراد از خانواده هاي تحت تكفل آنها را ضعيف مي‌كند.(سپهر، 1345، 9)
در كل بيكاري همبستگي و مسئوليت مشترك طبقات كارگري را خنثي وحتي خرد مي سازد. از سوي ديگر رقابتي که براي يافتن كار بين كارگران پيش مي آيد به سود كارفرما تمام مي‌شود خطر بيكاري طبقه كارگر را همواره در بيم و نگراني نگه ميدارد، بيكاري بر روي حجم توليد اثر مستقيم مي‌‌گذارد.
از لحاظ سياسي نيز گسترش بيكاري آثار نامطلوبي را به دنبال دارد كه به وجود آمدن نظام‌هاي تماميت‌خواه ازآن جمله هستند. (جواهريان ،4،1375 )
به دلیل زیاد شدن برقراری‌های بیمه بیکاری به علت اتمام قرارداد اهمیت بررسی نحوه برقراری‌های مقرری‌های بیمه بیکاری بابت اینگونه بیکاری‌ها و بررسی حمایت‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
با توجه به این افزایش‌ها و مواجه کسری صندوق بیمه بیکاری با درآمدهای آن و وجود برقراری‌هایی که منجر به زیر سئوال بردن ارادی بودن این پوشش و همین‌طور از بین رفتن جنبه‌های حمایتی قوانین بیمه بیکاری گردیده است؛ نیاز به بررسیهای دقیق‌تر دیده می‌شود.
رشد پديده شهرنشيني، صنعتي شدن جوامع، جايگزين شدن روزافزون ماشين به جاي نيروي انساني و عدم حمایت از نیروی کار، وجود بعضی شرایط موجود در بازار، ركود اقتصادي تورم....از عوامل كلي به وجود آمدن بيكاري تلقي مي‌گردد.
بنابراین با توجه به منابع محدود و وضعیت بحران‌زای صندوق بیمه بیکاری و همینطور عدم نظارت دولت به قوانین کار که منجر به برداشتن گامی جهت سوءاستفاده از قوانین برای برخی از کارفرمایان به دلیل وجود مقرری بیمه بیکاری شده است، باعث حساس شدن موضوع و ارائه راه‌حلهای دیگری برای تمدید قرارداهای کار با مدت معین با ماهیت دائم گشته، که در نهایت با توجه به بررسیها وکاهش تأثیر عوامل دیگر در بیکار شدن نیروی کار و عدم وجود راه‌حلهای دیگر باید به برقراری این نوع مقرری روی آورد.
درواقع بیمه بیکاری اولین راه‌حل در عدم تمدید قراردادها نمی‌باشد، بلکه آخرین راه‌حل و پس از بررسی کلیه عوامل در بیکارشدن نیروی کار می‌باشد.
ولی متأسفانه تبدیل به حربه‌ای برای رهایی کارفرمایان از مسوولیت و راحتی آنها برای عدم تمدید قراردادها و در بسیاری از موارد به دلیل ایجاد حق ساختگی به دلیل پرداخت 3% حق بیمه بیکاری برای دریافت بیمه بیکاری به عنوان حقوق دوم در حین شاغل بودن پنهانی دیده می‌شود که همگی به دلیل ساختار ناقص این نظام می‌باشد.
بررسي بهترو دقيق تر عوامل بيكاري نشان مي‌دهد كه عوامل زير نیز در ايجاد بيكاري از اهميت ونقش بسزايي برخوردارند:
1-فشار جمعيت: رشد جمعيت و كاهش مرگ ومير
2-مهاجرت روستاييان به شهرها در كشورهاي در حال توسعه: از طرفي محدودیت زمين نمي‌تواند جمعيت روز افزون روستاها را به كار مشغول كند واز طرف ديگر در روستاها در برخي از فصول براي تمام روستاييان كار وجود ندارد و يك نوع بيكاري فصلي به چشم مي‌خورد. در نتيجه مهاجرتهاي اجباري آنها به شهر باعث عرضه نيروي كار اضافي و غير متخصص مي‌گردد كه به بيكاري منجر مي‌گردد.
3-عدم تخصص ومهارت نيروي كار
4-كمبود سرمايه گذاري: در كشورهاي توسعه نيافته سرمايه‌گذاري در پايين‌ترين سطح خود قرار دارد واز نيروي سرمايه در جهت توليد و رشد محصولات ناخالص ملي كم‌تر استفاده مي‌شود كه خود از علل توسعه نيافتگي مي‌باشد.
5-پايين بودن توليد: پايين بودن نرخ رشد اقتصادي در جامعه از عواملي است كه مي‌تواند توان توليد كشور را كاهش دهد. (عراقی و دیگران،1386 ،244-245)
موارد فوق‌الذكراز عوامل اساسي بيكاري مي باشد. با اين وصف ترديدي نيست كه عوامل دیگري نيز مي‌تواند بيكاري را در پي داشته باشد.

1-3- اهداف و اثر‌‌ بخشی بیمه بیکاری
با توجه به معانی متفاوت اثر بخشی بیمه بیکاری، این موضوع از دیدگاههای مختلفی بررسی می‌شود .
در این تحقیق از جهت رویکرد نیل به هدف:
اولاً: اینکه هدف نهایی بیمه بیکاری چه می‌باشد.
ثانیاً: این هدف باید کاملاً مشخص باشد؛ برای اینکه به خوبی درک شود باید به خوبی تعریف شود.
ثالثاً: اهداف آن باید در حد امکان قابل کنترل و اداره باشد.
رابعاً: روی اهداف آن باید اجماع و توافق عمومی صورت گرفته باشد.
نهایتا: پیشرفت به سوی این هدف باید قابل اندازه‌گیری باشد.
حال با توجه به موارد فوق آیا هدف نهایی آن که حمایت از اقشار آسیب پذیر در برابر کم شدن درآمد می‌باشد رعایت می‌شود ؟
در بعضی موارد با توجه به تمکن مالی مقرری بگیر بیمه بیکاری باز با توجه به نقص قانون، بیمه بیکاری به این اشخاص تعلق می‌گیرد و در زمانی بررسی تعلق بیمه بیکاری به این اشخاص هیچگاه از تمکن مالی صحبتی به میان نمی‌آید و به ناحق بیمه بیکاری در مورد کسانی که هیچ‌گونه تفاوت درآمدی در سطح زندگی ایشان به سبب بیکاری دیده نمی‌شود، برقرار می‌شود.
در واقع هدف بیمه بیکاری هیچ‌گاه به وضوح مشخص نبوده است و بدرستی تعریف نشده است زیرا در قانون به وضوح غیر ارادی بودن علت بیکاری ذکر شده است ودر بسیاری از موارد برقراری بیمه بیکاری غیر ارادی بودن بیکاری زیر سئوال است و در اکثر موارد اخراج به دلیل تبانی کارگر و کارفرما صورت می‌گیرد و در بسیاری ازموارد به دلیل بروز قوانین بیمه بیکاری به خارج از محیط، برقراری‌های ناصحیحی انجام می‌شود و این برقراری‌های ناصحیح به دلیل وجود ضعف ساختار و قابل اندازه‌گیری نبودن اهداف بیمه بیکاری می‌باشد که نشان می‌دهد این قوانین قابل کنترل و اداره نمی باشند.
در واقع اجماع عمومی در مورد اهداف بیمه بیکاری دیده نمی‌شود ودر بسیاری موارد کوتاهی های بسیاری در روند برقراری بیمه بیکاری از وزارت کار و شعبات آن یعنی ادارات کار وسازمان مرکزی تأمین اجتماعی و شعبات آن بسیار دیده می‌شود که این خود ضربه مهلکی جهت از بین بردن اثربخشی این نظام بوده است.
با توجه به تعریف اثربخشی که انجام درست کارها می‌باشد، آیا بیمه بیکاری از شروع تا پایان به درستی انجام شده ؟ آیادر نحوه اجرای آن ساختارهای صحیح سازمانی رعایت می‌شود؟آیا هماهنگی‌های لازم در اجرا و نحوه پرداخت آن در دو سازمان مجری یعنی وزارت کار و امور اجتماعی و تأمین اجتماعی دیده می‌شود؟
با توجه به تعاریف معیارها و مقیاسها اثربخشی سازمانی :
1-اثربخشی کلی: که ترکیب اسناد عملکرد گذشته یا بدست آوردن ارزیابی‌های کلی از طریق قضاوتهای اشخاص بصیر و مطلع نسبت به عملکرد بیمه بیکاری در این نوع حمایت کمتر دیده می‌شود و متأسفانه این اثربخشی کلی کمتر شده است..
2- بهره وری: به عنوان مقدار تحت پوشش قراردادن این نوع حمایت که در سه سطح فردی، گروهی، سازمانی می‌باشد که فقط در دو سطح اول فردی و گروهی دیده می‌شود.
در برقراری‌های به صورت اخراج‌های دسته جمعی، هماهنگی و انسجام در قوانین و اهداف بیمه بیکاری بسیار کم است.
3-کارآیی: نسبت بین مقایسه برخی از جنبه‌های عملکرد واحد با هزینه متحمل شده جهت تحقق آن می‌باشد که این نسبت دراین پوشش باتوجه به تحت پوشش قراردادن حجم وسیع بیکاران با توجه به کسری بودجه صندوق بیمه بیکاری به نظر پایین می‌آید.
4- سود : با توجه به اجتماعی بودن حمایت در این پوشش سود دیده نمی‌شود. درواقع در تعریف دیگر سود از نظر اجتماعی بابت حمایت افراد در مقابل کاهش درآمد در آن دیده می‌شود که ازاین لحاظ برای آن سود بالایی شمرده می‌شود.
5-کیفیت: که با توجه به خدماتی بودن محصول گاهی با توجه به شرایط اجتماعی مقرری بگیران قبل از برقراری بیمه بیکاری و حتی پس از برقراری بیمه بیکاری و حین دریافت بسیار پایین است و مقررات دست و پاگیر درآن دیده می‌شود، که متأسفانه گاهی به طول کشیدن برقراریهای بیمه بیکاری به بیش از 6 ماه می شود که باز به دلیل همین نقص و عدم وجود دوره انتظار در قوانین بیمه بیکاری ایران اشتغال مجدد آنها زیر سئوال بوده ودر غیر این صورت دیر رسیدن به حقوق بیمه بیکاری که اثرات جبران ناپذیرتری دارد.
6- رشد: از این لحاظ با توجه به وضعیت بحرانی این نوع قشر از جامعه و عدم جلوگیری از بیکاری آنان و در شرایط قبل از بیکاری وجود بوروکراسی های بیشمار منجر به طولانی شدن برقراریهای این مقرری می‌گردد، همینطور در جریان پرداخت مقرری، میزان تفاوت مقرریها، تغییرات درمدت، هیچگونه رشد و نوآوری دیده نمی‌شود.
7- انگیزش: هیچگونه آمادگی بالا در کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و ادارت کار جهت درگیر شدن برای رسیدن به هدف بیمه بیکاری دیده نمی‌شود که همین عدم مسوولیتها و کم شدن انگیزه‌های آنها باعث کم شدن اثر بخشی بیمه بیکاری شده است.
8- انسجام و تعارض: در ادارات کار و شعبات سازمان تأمین اجتماعی به وفور عدم هماهنگی و سرگردانی مقرری بگیران بیمه بیکاری دیده می‌شود.
9- انعطاف/ انطباق‌پذیری: در واقع توانایی یک سازمان در برخورد با تغییر رویه های استانداردو عملیاتی خود در پاسخ به تغییرات محیطی می‌باشد که متأسفانه این انطباق و انعطاف در وزارت کار و شعبات آن یعنی ادارت کار و همینطور سازمان مرکزی تأمین اجتماعی و شعبات آن وجود ندارد، و همین منجر به رویه‌های خشک و انعطاف‌ناپذیر می‌گردد، که متأسفانه تبعات آن فقط دامن مقرری بگیران بیکاری را می‌گیرد.
10-برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری: به میزانی که یک سازمان به طور اصولی و منظم گامهایی راکه در آینده باید بردارد، می‌باشد که باز هم باتوجه به حساس بودن هیچگونه برنامه‌ریزی صحیحی در رابطه با آن دیده نمی‌شود و شعب تأمین اجتماعی باحجم وسیعی از مراجعات مکرر و سردرگم بیکاران در رابطه با مقرریشان می‌باشد. (رابینز،48-50، 1379،الوانی و دیگران)
1-4- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول - بین شیوه های برقراری بیمه بیکاری و اثر بخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم- میان انعطاف و انطباق‌پذیری قوانین موجود بیمه بیکاری و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم- میان برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری نظام بیمه بیکاری و اثربخشی آن رابطه معناداری وجود دارد.
1-5- روش شناسی
1-5-1- نوع روش تحقیق
با توجه به اینکه پژوهش حاضر با هدف توصیف و شرح وضعیت موجود و شناسائی مشکلات آن می‌باشد، روش تحقیق آن توصیفی – پیمایشی می‌باشد.
1-5-2- روش گردآوری اطلاعات وداده ها
دراین تحقیق ازسه روش زیر استفاده شده است:
1-استفاده از اطلاعات و منابع قدیمی ومقایسه آن با اطلاعات جدید که همان hard data می‌باشد و بررسی اسناد و مدارک تاریخچه بررسی تطبیقی در برخی از کشورها.
2-جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از کتابها، پایان نامه، مقالات و پایگاههای اطلاعاتی استفاده شده است .
3- روش بعدی استفاده از پرسشنامه می‌باشد.
پرسشنامه از نوع سئوال‌های بسته می‌باشد و هرسئوال پنج گزینه را ارائه می‌دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. کوشش محقق در طراحی پرسشنامه بر این محور استوار است که پرسشها اولاً جامع باشد. یعنی حاوی تمام سئوالاتی که در راستای رسیدن به اهداف نهایی لازمند، باشد و ثانیاً قدرت و توان بازخورد گیری لازم را داشته باشد.
در تحقیق جامعیت کوشش گردید که سئوالات به اندازه کافی پایا(Reliable ) و روا(Valid) مطرح شود و ظرفیت به کار گیری اطلاعات لازم حداکثر گردد. در این زمینه مساعی زیر صورت گرفت.
- سعی شد تا سئوالات جهت دهنده و خطی نباشد.
- کوشش شد تا پرسشها روشن، صریح وقابل درک باشند.
- کوشش شد تاسئوالات هراس انگیز و تحریک کننده نباشد.
- سعی شد که پرسشها خسته کننده نباشد.
- تلاش شد که پرسشنامه برای پرسش کنندگان ایجاد انگیزه نماید.
1-5-3- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری
جامعه آماری این تحقیق کارکنان سازمان تأمین اجتماعی و بعضی از شعبات ادارات کار می‌باشد که با توجه به نامحدود بودن جامعه سعی شد نمونه معرفی شده مناسب و معرف انتخاب باشد.
روش نمونه‌گیری باتوجه به حجم جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.
1-6- محدودیت‌ها
1- به دلیل ذینفع بودن مقرری بگیران بیمه بیکاری، افرادی که برای نمونه انتخاب شدند از کارمندان سازمان تأمین اجتماعی و ادارات کار و اشتغال سطح شهر تهران و اسلامشهر می باشند.
2- باتوجه به اینکه این تحقیق دررابطه با برقراری های درست و بدون میل واراده نیروی کار انجام شده با این وجود با توجه به سیستم پیچیده و ارگانیک بودن انسان هیچ گاه نمی‌توان به درستی غیرارادی بودن بیکاری را در تمام برقراری ها بررسی نمود.
3- ذینفع بودن کارفرما و رهایی از مسوولیت در برخی از آنان، منجر به برقراری‌های بیشمار بیمه بیکاری شده است که به درستی نمی‌توان آن را اندازه‌گیری نمود.
1-7- قلمرو فعالیت
قلمرو موضوعی- این تحقیق دررابطه با مبحث بیمه از بحث نگهداری در سیستم مدیریت منابع انسانی می‌باشد.
قلمرو مکانی- این تحقیق در سطح شهر تهران و به دلیل زیاد بودن نمونه تحقیق از چند شعبه تأمین اجتماعی و ادارات کار به تصادف انتخاب شده‌اند.
قلمرو زمانی- این تحقیق در رابطه با برقراری بیمه های بیکاری از سال1383 تأمین اجتماعی، تا سال 1387بوده، انجام شده که به دلیل ضعف در قوانین کار و سوءاستفاده های زیاد به دلیل تصویب تفاهم نامه اخیر مورخ1/12/1384 بین سازمان و وزارت کار از اسفند 1384تاکنون مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.
1-8- متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته: اثربخشی بیمه بیکاری .
متغیرهای مستقل: شیوه‌های برقراری بیمه بیکاری در کارگران قراردادی، انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری قوانین موجود بیمه بیکاری، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در نظام بیمه بیکاری.
در بررسی مقدماتی با مدیران و صاحبنظران این سه متغیر تأثیر بیشتری روی اثر بخشی بیمه بیکاری داشته اند.


1-9- مدل مفهومی تحقیق
مدل بررسیهای الگوهای اثر بخشی نظام بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی درنمودار( 1-1-1) به وضوح بررسی گردیده است............................

 

 

.

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 34000 تومان

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 34000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما