مشاهده / بستن موضوعات

ارائه الگوی تلفيقی تدوين استراتژی بر مبنای تحليل SWOT و رويکرد مبتنی بر منابع در راستای کسب مزيت رقابتی پايدار

دسته بندی: مدیریت
2815 بازدید

ديدگاه­ها و مدل­هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و مزيت­هايي مي­باشند. يکي از مطرح­ترين آنها که در کشور ما نيز داراي سابقه زيادي مي­باشد، تحليل SWOT است كه همزمان دو محيط داخلي و خارجي را بررسي مي­كند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت­ها و تهديدهاي پيش روي سازمان به تدوين استراتژي مي­پردازد. اخيراً ايرادها و انتقادات بسياري به تحليل SWOT وارد شده است. اين مسئله باعث شده که برخي از صاحبنظران از اتمام دوره مفيد تحليل SWOT سخن بگويند. اما با وجود انتقادهايي كه بر اين تحليل وارد مي­شود، اين رويكرد داراي مزاياي بسياري نيز مي­باشد. يکي از ايرادات عمده­ تحليل SWOT عدم تمرکز کافي بر روي مقوله مزيت رقابتي مي­باشد. يکي از مطرح­ترين ديدگاه­هايي که تمرکز خود را در تدوين استراتژي­هاي سازمان، بر دستيابي به مزيت رقابتي قرار داده­ است ، ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) مي­باشد. اين ديدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندي­هاي سازمان جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار معطوف نموده است. در اين پژوهش يک مدل تدوين استراتژي با تلفيق تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع ارائه شده است. در توسعه‌ي اين مدل ضمن حفظ مزاياي هر دو رويکرد مذکور، به حذف معايب عمده آنها نيز پرداخته شده است. توجه به نقش منابع و مزيت­هاي رقابتي در تدوين استراتژي­هاي سازمان، در کنار عوامل چهارگانه ضعف، قوت، فرصت و تهديد، يکي از جنبه­هاي جديد و مهم اين مدل مي­باشد . همچنين مدل مذکور کارايي بالايي در طبقه­بندي منابع سازمان به لحاظ وضعيت رقابتي آنها دارد که به برنامه­ريزي جهت ارتقاء منابع و استفاده بهينه از آنها کمک شاياني مي‌نمايد. اين تحقيق يکي از محدود پژوهش­هايي است که در آن مباني رويکرد مبتني بر منابع به صورت کاربردي مورد توجه واقع شده است و مي­تواند به سازمان­هاي مختلف در تدوين استراتژي کمک نمايد. مدل مذکور در شرکت بين­المللي مهندسي سيستم­ها و اتوماسيون پياده‌سازي شده است که نتايج آن نشانگر کارايي مدل در تدوين استراتژي­هاي سازماني مي­باشد.

 

کلمات کليدي: تدوين استراتژي، تحليل SWOT، رويکرد مبتني بر منابع، مزيت رقابتي

 

 175صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

فهرست مطالب

 

 

عنوانصفحه

فهرست مطالبهشت

فهرست جداوليازده

فهرست اشکالسيزده

چکيده1

فصل اول: کليات

1-1  مقدمه2

1-2  تعريف مسأله و ضرورت انجام تحقيق3

1-3  سؤالات و اهداف پژوهش3

1-4  فرضيات مورد آزمون4

1-5  روش تحقيق4

1-6  ساختار گزارش5

فصل دوم: مروري بر مفاهيم مديريت استراتژيک و ارتباط آن با مزيت رقابتي

2-1  مقدمه6

2-2  مديريت استراتژيک7

2-3  رويکردهاي تدوين استراتژي10

2-3-1تئوري سازمان صنعتي12

2-3-2رويکرد مبتني بر سناريو12

2-3-3نگرش جبرگرايي محيطي13

2-3-4نگرش اعمال قدرت13

2-3-5نظريهاقتصاديچامبرلين13

2-3-6نظريهاقتضايي13

2-3-7رويکرد تدوين استراتژي مبتني بر ذينفعان14

2-3-8تجزيه و تحليل SWOT15

2-3-9رويکرد مبتني بر منابع19

2-4  مزيت­هاي رقابتي27

2-4-1مزيت رقابتي پايدار29

2-4-2چارچوب VRIO32

2-4-3تعيين وضعيت رقابتي منابع توسط چارچوب VRIO34

2-5  جمع­بندي36

فصل سوم: معرفي مدل پيشنهادي تدوين استراتژي

3-1  مقدمه37

3-2  سابقه پژوهش37

3-3  شرح مدل پيشنهادي تدوين استراتژي42

3-3-1تعيين مأموريت و چشم­انداز سازمان42

3-3-2تعيين عوامل چهارگانه42

3-3-3غربال­سازي عامل­ها44

3-3-4حيطه­بندي منابع سازمان44

3-3-5تعيين منابع در هر حيطه44

3-3-6اجراي چارچوب VRIO45

3-3-7تعيين ارتباطات بين عوامل و منابع در هر حيطه45

3-3-8تعيين اهداف کلان47

3-3-9تعيين گزينه­هاي استراتژي در هر حيطه47

3-3-10            اولويت­بندي گزينه­ها و انتخاب استراتژي­هاي اصلي49

3-3-11            هدف­گذاري وضعيت رقابتي منابع49

فصل چهارم: پياده­سازي مدل پيشنهادي در شرکت بين­المللي مهندسي سيستم­ها و اتوماسيون

4-1  مقدمه51

4-2  معرفي شرکت بين­المللي مهندسي سيستم­ها و اتوماسيون52

4-2-1تاريخچه شركت52

4-2-2زمينه‌هاي فعاليت شركت53

4-2-3اهداف كيفي شركت55

4-2-4سهامداران، توزيع پرسنل و چارت سازماني شركت56

4-3  نتايج پياده­سازي مدل پيشنهادي58

4-3-1تعيين مأموريت و چشم­انداز58

4-3-2تعيين عوامل داخلي و خارجي60

4-3-3غربال کردن عوامل چهارگانه63

4-3-4حيطه­بندي منابع سازمان77

4-3-5شناسايي منابع78

4-3-6اجراي چارچوب VRIO79

4-3-7تعيين ارتباطات بين منابع و عوامل چهارگانه80

4-3-8تعيين اهداف کلان82

4-3-9تعيين گزينه­هاي استراتژي82

4-3-10            اولويتبندي گزينه­ها و انتخاب استراتژي­هاي اصلي92

4-3-11            هدف­گذاري وضعيت رقابتي منابع109

فصل پنجم: بحث و نتيجه­گيري

5-1  مقدمه111

5-2  تحليل و ارزيابي مدل پيشنهادي111

5-2-1معيار ثبات و سازگاري113

نه

 

5-2-2معيار هماهنگي114

5-2-3معيار امكان­پذير بودن114

5-2-4معيار منابع و مزيت رقابتي115

5-2-5معيار فرآيند تدوين و بروز رساني115

5-2-6وزن دهي به معيارها116

5-2-7پياده­سازي SAW. 117

5-3  نتيجه­گيري119

5-4  نوآوري­هاي تحقيق121

5-5  محدوديت­هاي تحقيق122

5-6  پيشنهاد براي تحقيقات آتي122

پيوست: پرسشنامه­هاي تحليل عوامل داخلي و خارجي123

پ-1- پرسشنامه تحليل عوامل داخلي123

پ-2- پرسشنامه تحليل عوامل خارجي126

مراجع128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ده

 

 

فهرست جداول

 

عنوانصفحه

جدول 2-1 : تقسيم­بندي منابع از ديدگاه والنتين24

جدول 3-1 : مثالي فرضي از تعيين ارتباط بين منابع و عوامل در حيطه اول   46

جدول 3-2 : مثالي فرضي از تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه148

جدول 4-1 : اجزاء اصلي بيانيه مأموريت.................... 58

جدول4-2 : ليست نقاط قوت................................ 60

جدول4-3 :ليست نقاط ضعف................................. 61

جدول4-4 :ليست فرصت­ها................................... 62

جدول4-5 :ليست تهديدها.................................. 62

جدول4-6 : توزيع پرسشنامه­هاي برگشت داده شده به تفکيک سمت افراد   64

جدول 4-7 : نتايج آماري بررسي نقاط قوت.................. 65

جدول 4-8 : نتايج آماري بررسي نقاط ضعف .................. 67

جدول 4-9 : نتايج آماري بررسي فرصت­ها..................... 69

جدول 4-10 : نتايج آماري بررسي تهديدها................... 70

جدول 4-11: طبقه­بندي نقاط قوت بر اساس آزمون­هاي آماري...... 72

جدول 4-12: طبقه­بندي نقاط ضعف بر اساس آزمون­هاي آماري...... 73

جدول 4-13: طبقه­بندي فرصت­ها بر اساس آزمون­هاي آماري........ 74

جدول 4-14: طبقه­بندي تهديدها بر اساس آزمون­هاي آماري....... 75

جدول 4-15: فهرست عوامل كليدي............................ 76

جدول 4-16: منابع شناسايي شده در سازمان.................. 78

جدول 4-17 : نتايج اجراي چارچوب VRIO..................... 79

جدول 4-18: ارتباطات بين عوامل چهارگانه و منابع........... 80

جدول 4-19: اهداف کلان.................................... 82

جدول 4-20: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي "مالي"....... 83

جدول 4-21: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي "تجاري"...... 84

جدول 4-22: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي "شهرت و اعتبار"86

جدول 4-23: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي "سازماني".... 87

جدول 4-24: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي "انساني"..... 88

جدول 4-25: تعيين گزينه­هاي استراتژي در حيطه­ي "دانش و تکنولوژي"    89

جدول 4-26: تعيين اوزان معيارها.......................... 97

جدول 4-27: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار "تأثير در وضعيت رقابتي منابع".......................................... 98

يازده

 

جدول 4-28: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار "بهره­گيري از ساير منابع سازمان".......................................... 99

جدول 4-29: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار "همسويي با عوامل چهارگانه"............................................. 100

جدول 4-30: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار "قابليت اجرا"   101

جدول 4-31: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار "هزينه­هاي لازم براي اجرا"................................................. 102

جدول 4-32: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار "زمان لازم براي اجرا"   103

جدول 4-33: اولويت­بندي گزينه­هاي استراتژي بر اساس معيار "همسويي با سياست­هاي کلي سازمان"........................................... 104

جدول 4-34: تعيين نمره کل گزينه­هاي استراتژي.............. 105

جدول 4-35: اولويت­بندي نهايي گزينه­هاي استراتژي........... 107

جدول 4-36: تعيين استراتژي­هاي اصلي از بين گزينه­هاي استراتژي108

جدول 4-37: هدف­گذاري وضعيت رقابتي منابع................. 109

جدول 5-1: معيارها و زيرمعيارهاي استفاده شده............. 112

جدول 5-2 : وزن­دهي معيارها و زيرمعيارها................. 117

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

دوازده

 

 

فهرست اشکال

 

عنوانصفحه

شكل 2-1 : ماتريس SWOT ................................. 17

شكل2-2 : زنجيره ارزش پورتر ........................... 25

شكل 2-3 : چارچوب 7S   .................................. 25

شكل 2-4 : مدل گرانت به صورت خلاصه شده ................... 26

شكل 2-5 : مدل هانت و مورگان............................. 27

شکل 2-6: چگونگي تعيين وضعيت رقابتي منابع توسط چارچوب VRIO35

شکل 3-1: چارچوب کلي مدل پيشنهادي تدوين استراتژي ......... 43

شكل 4-1 : تقسيم­بندي بخش­هاي شركت ........................ 53

شكل4-2 : چارت سازماني شركت.............................. 56

شكل4-3: سهامداران شركت.................................. 57

شكل4-4 : توزيع پرسنل برحسب واحد سازماني ............... 57

شكل4-5: توزيع پرسنل برحسب تحصيلات ....................... 57

شکل 4-6 : بيانيه مأموريت سازمان ........................ 59

شکل4-7: حالت کلي يک ماتريس تصميم........................ 94

شکل 5-1: مقايسه مدل تلفيقي و تحليل SWOT توسط روش SAW.. 118

 

 

 

     
 

يزده

 
 
 

ده

 

 

1-    فصل اول

فصل اول: کليات

1-1   مقدمه

آنچهدر دنيايامروز،شركتهاوسازمان­هارابادنياي چنددههقبلآنهامتمايزمي­كند،محيطناپايداروپيچيده، رقابتفزاينده،تغييراتوتحولاتسريع،پيشرفتهايتكنولوژيكي،توسعهروزافزونارتباطاتومبادلاتسريع اطلاعاتو ... ميباشد. سازمان­ها به منظور موفقيت و بقا در چنين محيطي نيازمند استفاده از اصول نوين برنامه­ريزي و مديريت هستند. يکي از مقولاتي که در چند دهه اخير توجه بسياري از سازمان­ها را به خود معطوف نموده است، بحث برنامه­ريزي و مديريت استراتژيک است. برنامه‌ريزياستراتژيكبهسازماناينامكانرامي‌دهدكهبهشيوه‌ايخلاقونوآورعملكندوبرايشكلدادنبهآيندةخودبهصورتانفعاليعملننمايد.

برنامه­ريزي استراتژيک از سه فاز تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي­ها تشکيل شده است. ديدگاه­ها و مدل‌هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و  مزيت­هايي مي­باشند. در اين پژوهش به دنبال اين هستيم که با تلفيق و استفاده توأم  از مزاياي تحليل  SWOT و رويکرد مبتني بر منابع (RBV[1]) به الگويي کارا براي تدوين استراتژي­هاي سازمان دست پيدا کنيم.

1-2   تعريف مسأله و ضرورت انجام تحقيق

ديدگاه­ها و مدل­هاي مختلفي در زمينه تدوين استراتژي وجود دارد که هريک داراي معايب و  مزيت­هايي مي­باشند. يکي از مطرح­ترين آنها که در کشور ما نيز داراي سابقه زيادي مي­باشد، تحليل SWOT است كه همزمان دو محيط داخلي و خارجي را بررسي مي­كند و با بهره جستن از نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت­ها و تهديدهاي پيش روي سازمان به تدوين استراتژي مي­پردازد. اخيراً ايرادها و انتقادات بسياري به تحليل SWOT وارد شده است. برخي از اين ايرادها به محتوا و برخي ديگر به فرآيند استفاده از اين تحليل برمي­گردد. اين مسئله باعث شده که برخي از صاحبنظران از اتمام دوره مفيد تحليل SWOT سخن بگويند. اما با وجود انتقادهايي كه بر اين تحليل  وارد مي­شود، اين رويكرد داراي مزاياي بسياري نيز مي­باشد. يكي از امتيازات تحليل SWOT  را مي توان كوشش آن در اتصال عوامل داخلي و خارجي براي توليد يك استراتژي جديد بيان كرد. از ديگر مزاياي بكارگيري تحليل SWOT در سازمان­ها اين است كه به مديران بينشي مي­دهد تا بخش­هاي مختلف سازمان را به خوبي شناخته، بررسي و مميزي كنند و در نهايت اقدامات مؤثرتري را انجام دهند. از اين رو صاحبنظران زيادي اين تحليل را به عنوان يکي از سودمندترين روش­هاي تدوين استراتژي مي­دانند.

يکي از ايرادات عمده­ تحليل SWOT عدم تمرکز کافي بر روي مقوله مزيت رقابتي مي­باشد. ديدگاه­هاي مختلفي وجود دارند که تمام تمرکز خود را در تدوين استراتژي­هاي سازمان، بر روي دستيابي به مزيت رقابتي قرار داده­اند. يکي از جديدترين و مطرح­ترين اين ديدگاه­ها، ديدگاه مبتني بر منابع (RBV) مي­باشد. اين ديدگاه توجه خود را بر استفاده از منابع و توانمندي­هاي سازمان جهت دستيابي به مزيت رقابتي پايدار معطوف نموده است. ترکيب صحيح ديدگاه مبتني بر منابع با تحليل SWOT مي­تواند ابزاري ايجاد کند که از مزاياي توأم تحليل SWOT و ديدگاه مبتني بر منابع  برخوردار باشد.

در اين تحقيق هدف آن است که علاوه بر استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع جهت افزايش کارايي تحليل SWOT در زمينه دستيابي سازمان به مزيت رقابتي پايدار، با شناخت دقيق معايب تحليل SWOT و بر طرف نمودن آنها با روش­ها و ابزارهاي موجود، الگويي کارا جهت تدوين استراتژي­هاي سازمان حاصل گردد.

1-3   سؤالات و اهداف پژوهش

سؤالات اساسي که در اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخ آنها هستيم، عبارتند از:

  • آيا تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع مي­توانند در کنار يکديگر به عنوان الگويي تلفيقي براي تدوين استراتژي به کار گرفته شوند؟
  • آيا استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع جهت افزايش کارايي تحليل SWOT در زمينه دستيابي سازمان به مزيت رقابتي پايدار مؤثر خواهد بود؟
  • آيا   الگوي تلفيقي مذکور از کارايي مناسبي براي تدوين استراتژي­هاي سازماني برخوردار است؟

بر اساس سؤالات مذکور، اهداف اصلي اين پژوهش به شرح زير مي­باشد:

  • استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع جهت افزايش کارايي تحليل SWOT در زمينه دستيابي سازمان به مزيت رقابتي پايدار
  • دستيابي به الگويي کارا جهت تدوين استراتژي­هاي سازماني

1-4   فرضيات مورد آزمون

در اين پژوهش، به دنبال مطالعه و بررسي فرضيات زير هستيم:

  1. بکارگيري ديدگاه مبتني بر منابع مي­تواند کارايي تحليل SWOT را در زمينه دستيابي سازمان به مزيت رقابتي افزايش دهد.
  2. تلفيق تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع مي­تواند منجر به افزايش کارايي استراتژي­هاي تدوين شده گردد.

1-5   روش تحقيق

در اين پژوهش ابتدا با انجام مطالعات کتابخانه­اي، اطلاعات لازم در مورد برنامه­ريزي استراتژيک، مدل­ها و رويکرد­هاي تدوين استراتژي (خصوصاً تحليل SWOT  رويکرد مبتني بر منابع) و مزيت رقابتي جمع­آوري شده و در مرحله بعد به بسط تئوريک مدل تلفيقي بر اساس تحليل SWOT و رويکرد مبتني بر منابع پرداخته خواهد شد.  سپس به منظور بررسي اعتبار مدل، نتايج پياده­سازي آن در شرکت بين­المللي مهندسي سيستم­ها و اتوماسيون به عنوان مطالعه موردي بررسي خواهد شد.

اين پژوهش از نوع توصيفي مي­باشد و از حيث روش جزء تحقيقات مطالعه موردي قرار دارد.

1-6   ساختار گزارش

گزارش پژوهش حاضر در پنج فصل تهيه گرديده است. فصل اول به کليات تحقيق شامل تعريف مسأله و ضرورت انجام تحقيق، سؤالات و اهداف پژوهش، فرضيات مورد آزمون و روش تحقيق اختصاص دارد. در فصل دوم  ادبيات موضوع بررسي خواهد شد و در فصل سوم مدل تلفيقي تدوين استراتژي معرفي خواهد شد. فصل چهارم به شرح تفصيلي نتايج پياده­سازي مدل در سازمان مورد بررسي اختصاص دارد و در فصل پنجم به بررسي و ارزيابي نتايج، اعتبارسنجي مدل و نتيجه­گيري کلي پرداخته خواهد شد.

 

2-    فصل دوم

فصل دوم: مروري بر مفاهيم مديريت استراتژيک و ارتباط آن با مزيت رقابتي

2-1   مقدمه

پس از انقلاب صنعتي در غرب،مسألهعمده­ايكهشركت­هاباآنگريبان­گيربودند،امورماليشركت،نحوهبرنامه­ريزي، سازماندهيوهدايتآنجهتسودآورنگهداشتنسازمانبود. چراكهدراينزمانشركت­هاباتغييرات زياد محيطيمواجهنبودندوتقاضابسياربيشترازعرضهبراي توليدآنهاوجودداشتوهرچهكهتوليدمي­كردندبه فروشمي­رفت. بنابراينتنهادغدغهوتمركزآنهابرتهيهبودجهماليباافقزمانييکسالهبود.  برهميناساس به "بودجه­ريزي و کنترل مالي" روي آوردند.

دردهه1950،شركت­هاكم­كمباورودتعدادزيادرقبا،كاهشتقاضا،افزايشآگاهيمشتريان،تحولات محيطيو...مواجه شدند.درچنينوضعيتيتمركزصرفبرامور ماليوتأكيدبربرنامهريزيماليممكنبود سازمان­هارابهسرمنزلمقصودنرساند.برايناساسسازمان­هامتوجهشدندكهبايدازافقزمانييکسالهبهافقزمانيبلند­مدت­ترروآوردهودستبهپيش­بيني­آيندهبزنند،چراكهدرغير اين صورتممكن بودبارويدادهايپيشبينينشده­ايمواجهشوندكهخطراتزياديبرايآنهاايجادكند. از اين رو "برنامه­ريزي بلندمدت" يا "برنامه­ريزي مبتني بر پيش­بيني فروش" شکل گرفت.

از دهه 1960 به بعد تغييرات محيطي زيادي رخ داد و رقابت در بازار شدت بيشتري گرفت. در اين زمان با توجه به پيچيدگي و عدم ثبات و اطمينان محيطي، امکان پيش­بيني صحيح آينده بر مبناي روند گذشته مقدور نبود. در دهه 1970 بحث شکستن سازمان­هاي بزرگ به واحد­هاي مستقل کوچک توسط شرکت جنرال استيل مطرح گرديد و "برنامه­ريزي در واحدهاي استراتژيک کسب و کار[2]" شکل گرفت.در اين واحدهاي کوچک خودمختار، به دليل پيچيدگي­هاي کمتر سازماني و مديريتي، امکان برنامه­ريزي به صورت کاراتري فراهم گرديد.

اگرچه هريک از واحدهاي کسب و کار ممکن بود سودآور عمل نمايند، اما در مجموع ايجاد همگرايي بين اهداف و عملکرد اين واحدها تا حدي مشکل بود، از اين رو مفهوم جديدي تحت عنوان "برنامه­ريزي استراتژيک کسب و کار[3]" مطرح گرديد. در اين روش، برنامه­ريزي نه تنها در سطح واحدهاي استراتژيک کسب و کار ، بلکه در سطح يک بنگاه اقتصادي مد نظر بود. اين روش که در دهه 1980 معرفي گرديد، امکان برقراري ارتباط بين واحدهاي استراتژيک کسب و کار و واحدهاي وظيفه­اي را از طريق برنامه­ريزي در سطوح مختلف مديريتي ميسر ساخت. در واقع طي اين روش، برنامه­ريزي در سه سطح بنگاه[4]، کسب و کار[5] و   وظيفه­اي[6] صورت مي­پذيرد.

در مسير تکاملي فرآيند برنامه­ريزي، در دهه 1980 بحث "مديريت استراتژيک" مطرح شد. مديريت استراتژيک مفهوم برنامه­ريزي را در ارتباط با ساير اجزاي سازماني نظير فرهنگ، ساختار، فرآيندها و سيستم­ها مي‌بيند. در واقع در صورت عدم توجه به ساير اجزاي سازمان، فرآيند برنامه­ريزي ممکن است منجر به شکست شود.

در اين فصل ضمن توصيف مفاهيم مديريت استراتژيک به شرح رويکردهاي مختلف آن با تمرکز بر رويکردهاي SWOT و مبتني بر منابع پرداخته و مطالبي در مورد مزيت رقابتي بيان مي­گردد.

2-2   مديريت استراتژيک

مديريت استراتژيک عبارتست از : "تصميمات و فعاليت­هاي يکپارچه شده در جهت تدوين، اجرا و ارزيابي استراتژي­هاي مؤثر"[1]. مديريتاستراتژيكبهسازماناينامكانرامي‌دهدكهبهشيوه‌ايخلاقونوآورعملكندوبرايشكلدادنبهآيندةخودبهصورتانفعاليعملننمايد. اينشيوهبرنامه­ريزيباعثمي‌شودكهسازماندارايابتكارعملبودهوفعاليت­هايشبهگونه‌ايدرآيدكهبهصورتيمبتکرانهوپيش­گامانهدرصنعتمربوطهاعمالنفوذكند  (نهاينكهتنهادربرابركنش‌هاواكنشنشاندهد)وبدين­گونهسرنوشتخودرارقمزدهوآيندهراتحتكنترلخوددرآورد .

ازنگاهکلي،منفعتاصليمديريتاستراتژيك، كمكبهسازمان براي انتخابراه­هاياگزينه‌هاياستراتژيك از طريق روش­هايمنظم‌تر،معقول‌ترومنطقي‌تر مي­باشد.بدين­گونه سازمان مي­توانداستراتژي­هايبهتريراتدويننمايد.

يكيازهدف­هاياصليمديريتاستراتژيك،ايجادتفاهموتعهدهرچهبيشتر مديرانوكاركنانمي‌باشد. بهباوربعضيازاستراتژيست­هامسئلهتفاهمازمهمترينمنافعمديريتاستراتژيكاستوحتيدرموارديتعهدپسازآنقرارمي­گيرد[2].

سازمان­هاباپيبردنبهاينواقعيتكهبرنامه­ريزيبايدبامشاركتكاركنانومديرانسطوحپائين‌ترانجامشود،مي‌كوشندفرآيندمديريتاستراتژيكراهرچهبيشترغيرمتمركزنمايند. درسازمان­هاييکهمديريتبر پايهبرنامه­ريزياستراتژيکعملمي­کند،برنامه‌ريزيغيرمتمركزبوسيلهمديرانصف،جايگزينبرنامه‌ريزيمتمركزبوسيلهمديرانستاديشدهاست. فرآيندمزبورمبتنيبرفعاليت­هايياستكهدرزمينهيادگيري،كمككردن،آموزشدادنوحمايتنمودنانجاممي‌شودو تنهادرچارچوبياقالبكاغذ­بازي‌هايينيستكهبينمديرانارشداجراييانجاممي‌گيرد .

درموردمنافعاقتصادي،نتيجهتحقيقاتنشانمي‌دهدكهسازمان­هاييكهازمديريتاستراتژيكاستفادهمي‌كنند (درمقايسهباسازمان­هايي كهاز اينشيوهمديريتيامفاهيمآناستفادهنمي‌كنند) سودآورترند[2].سازمان­هاييكهعملكرديعاليدارندبصورتيمنظمبرنامه‌ريزيمي‌كنندتاهموارهآمادهروياروييبانوساناتوتغييراتيباشندكهدرمحيط­هايداخليوخارجيسازمانرخمي‌دهند.سازمان­هاييكهسيستم­هايبرنامه‌ريزيآنهاباتئوريمديريتاستراتژيكهمخوانيزياديداردمعمولاًدر دوره‌هايبلندمدت،ازنظرماليعملكردبسياربهتريداشته و باتوجهبهانتظاراتيكهازنتايجكوتاه­مدتوبلندمدتدارند،تصميماتيآگاهانه‌تراتخاذمي‌نمايند.ازسويديگراغلبسازمان­هاييكهعملكرديضعيفدارند، عموماً شرايطآيندهراپيش‌بينينمي‌كنند و بهفعاليت­هاييبا ديد كوتاه­مدت مي‌پردازند کهبازتابيازشرايط احتمالي آيندهنيست[2].

منافعغيراقتصاديبرنامه‌ريزيوبالتبعآنمديريتاستراتژيكايناستکهعلاوهبراينكهبهسازمان­هاكمكمي‌كندتادچارمشكلاتمالينشوند،منافعمحسوسديگريمانندافزايشآگاهيآنهااز تمهيداتخارجي،دركيبهترازاستراتژي‌هايسازمان­هايرقيب،افزايشبهره‌وريكاركنان،كاهشمقاومتدربرابرتغييراتو...را در پي دارد.مديريتاستراتژيكبرميزانتواناييسازمانبرايجلوگيريازبروزمسائلمي‌افزايد،زيرااينشيوهمديريتيباعثمي‌شودكهروابطمتقابلبيشتريبينمديرانبخش­هاودواير گوناگونايجاد شود.اينرابطهمتقابلياتعامل،سازمان­هاراقادرمي‌سازدكهمديرانوكاركنانخودراتقويت (تغذيهفكري) نمايند، ‌زيراآنهادر تعيينهدف­هايسازمانيسهيممي‌شوند و بهآنهاتفويضاختيار مي‌شودتاخدماتو محصولاتبهتريراارائهنمايندو بهنقشيكهدر امورايفامي‌نمايندارج نهاده مي­شود[2].

همان­طور که قبلاً بيان شد، مديريت استراتژيکازسهفازعمدهزيرتشکيلشدهاست:

الف : تدويناستراتژي­ها

ب :  اجراياستراتژي­ها

ج:    ارزيابياستراتژي­ها

در مرحله تدوين استراتژي­ها، مأموريت شرکت تعريف شده، عواملي که در محيط خارجي سازمان را تهديد مي­کنند يا فرصت­هايي را به وجود مي­آورند، همچنين نقاط ضعف و قوت داخلي سازمان شناسايي مي‌گردند. سپس اهداف بلندمدت تعيين شده، استراتژي­هاي گوناگون جهت نيل به اهداف بررسي مي­شوند و استراتژي­هاي خاص که تأمين­کننده­ي اهداف هستند، انتخاب مي­گردند[2]. برخي از مسائلي که در زمينه تدوين استراتژي مطرح مي­شوند عبارتند از: تعيين نوع فعاليتي که شرکت مي­خواهد به آن بپردازد، فعاليت­هايي که مي‌خواهد از آنها خارج شود، شيوه تخصيص منابع، تصميم­گيري درباره گسترش دادن يا متنوع ساختن فعاليت­ها، تصميم­گيري درباره ورود به بازارهاي بين­الملل يا گسترش بازار داخلي، تعيين اين که آيا شرکت بر آن است که در شرکت­هاي ديگر ادغام شود يا يک مشارکت تشکيل دهد، شيوه مصون ماندن از حرکات تند شرکت­هاي رقيب و... .

بعد از تدوين و آماده نمودن برنامه­هاي استراتژيک، اولين فعاليتي که بايد انجام گيرد سازماندهي استراتژي‌ها براي اجراي موفقيت آميز آنهاست. اجراي استراتژي­ها ايجاب مي­کند که  سازمان هدف­هاي سالانه در نظر بگيرد، سياست­ها را تعيين کند،  در کارکنان ايجاد انگيزه نمايد  و تخصيص منابع را به گونه­اي انجام دهد که استراتژي­هاي تدوين شده به اجرا درآيد. همچنين توجه به فرهنگ سازماني و به­ وجود آوردن ارزش­هاي مشترک در راستاي پِي

[1]Resource-Based View

[2]SBU: Strategic Business Unit

[3]Business Strategic Planning

[4]Corporate Level

[5]Business Level

[6]Functional Level........................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 19000 تومان

 

 

 

 

قیمت قبلی : 290000 ریال

قیمت جدید : 19000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما