بررسی سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو در منطقه یک شمیرانات » پروژه 20 دات آی آر
مشاهده / بستن موضوعات

بررسی سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو در منطقه یک شمیرانات

دسته بندی: نظامی
1539 بازدید

بررسی سرقت لوازم و محتویات داخل خودرو در منطقه یک شمیرانات

 

سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال ومالکیت اشخاص است که درجوامع بشری کم وبیش شیوع داشته وبا گذشت زمان وپیشرفت در صنعت بزهکاران نیز به اسباب وابزار کامل تر وفنی تری روی آورده اند (صبری1387ص 37) از زمانی که مالکیت خصوصی در میان بشر به رسمیت شناخته شد متعاقب آن تجاوز به اموال وتعرض به مالکیت نیز جرم تلقی شده وبرای مجازات منظور گردید.از سویی سهولت ارتکاب جرائم علیه اموال ومحسوس بودن سود حاصله از آن موجب افزایش ارتکاب این قبیل جرائم نسبت به جرائم دیگر می شود(دهقان1379ص46)از سرقت به عنوان یکی از جرائم مهم اجتماعی نام برده اند که  

زمینه را برای پیدایش انحرافات وخطرات دیگر فراهم می کند،سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی و اجتماعی شده ومردم را از کار وفعالیت دلسرد می کند زیرا کوشش خود را نابود شده می بیند به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می آورند(قائمی1364ص 82)

جرم سرقت تاریخچه ای بس کهن دارد و در گذشته های دور نیز وجود داشته وتقریباً در همه جوامع امری زشت ونکوهیده تلقی می شده وبه همین منظور مجازاتهای سنگینی برای آن در نظر گرفته اند واندیشمندان هر جامعه به دنبال حل این مشکل بوده اند که چرا عده ای از افراد مرتکب سرقت می شوند وهنجارها وقواعد اجتماعی را نادیده می گیرند امروزه با پیشرفت تکنولوژی وصنعت لوازم داخل خودروسازی وتولید روز افزون آن واستفاده گسترده که مردم از این وسیله دارند همه مردم به نوعی با لوازم داخل خودرو ارتباط دارند.

 

190 صفحه فایل ورد فونت 14 منابع  دارد قیمت:19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه نظامی در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

امروزه یکی از مسائل پیچیده ونگران کننده وتقریباً از دغدغه های اصلی پلیس موضوع سرقت اتومبیل است که روز به روز هم گسترش بیشتری می یابد و از آن بعنوان مادر سرقتها نام می برند برای اینکه ازاین وسیله نقلیه در ارتکاب سایر جرائم مانند حمل مواد مخدر- حمل کالای قاچاق،حمل اموال مسروقه آدم ربائی- شرور وخرابکاری و...استفاده می کنند.

واین امر موجب عدم احساس امنیت کامل نزد شهروندان می شود بنابراین پلیس باید برای مبارزه ومقابله اساسی با این موضوع برنامه ریزی وطرح هایی تهیه وبه مورد اجرا بگذارد و برابر اتفاق نظر اندیشمندان پیشگیری بهترین،مؤثرترین وکم هزینه ترین روش مقابله با سرقت از جمله سرقت با خود رو می باشد بنابراین آنچه در این تحقیق موردنظر است بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو می باشد تا اقدامات مؤثرتر در این راستا شناسایی وبرنامه ریزی دقیق تر وسرمایه گذاری بیشتری روی آنان صورت پذیرد.

                                  

1-3- سوالات تحقیق

الف ) سوال اصلی:

اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو تا چه اندازه مؤثر بوده است.

 

ب ) سوالات فرعی :

1- آیا کنترل سارقین سابقه دار وسائط نقلیه در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو نقش دارد.

2- آیا اعزام گشت های لوازم داخل خودرویی در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو مؤثر است.

3-آیا اعزام گشت های پیاده در کاهش سرقت مؤثر است.

4-آیا استفاده از تجهیزات ایمنی توسط مالکان لوازم داخل خودرو در کاهش سرقت مؤثر است.

 

 

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق

          هرچند تاکنون تحقیقات گوناگونی پیرامون سرقت لوازم داخل خودرو از قبیل انگیزه سرقت،شگردسارقین عوامل مؤثر در کشف و...صورت پذیرفته است لیکن در خصوص بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرعت لوازم داخل خودرو تحقیقی صورت نپذیرفته است به دلیل اینکه سرقت لوازم داخل خودرو در بین سرقتها رتبه بالایی را بخود اختصاص داده است واز این وسیله نقلیه در ارتکاب سایر جرائم استفاده می شود واحساس ناامنی را در جامعه تشدید می نماید واز طرفی بهترین-کم هزینه ترین وسودمندترین روش مقابله با جرائم پیشگیری می باشد لذا نتایج این تحقیق می تواند پلیس پیشگیری را در انجام وظایف خود به نحو مؤثرتری یاری کند.

1-5-فرضیه ها:

1-   بنظر می رسد کنترل سارقین سابقه دار وسائط نقلیه در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو مؤثر است.

2-   اعزام گشت های لوازم داخل خودرویی در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو مؤثر است.

3- اعزام گشت های پیاده در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو مؤثر است.

4- به نظر می رسد بهره گیری از تجهیزات ایمنی توسط مالکان لوازم داخل خودرو با کاهش سرقت لوازم داخل خودرو مرتبط است.

 

 

1-6- انگیزه تحقیق

برابر آمارهای موجود نیروی انتظامی هر سال هزاران دستگاه لوازم داخل خودرو توسط سارقین سرقت می رود که علاوه بر تشدید احساس ناامنی صدمات جبران ناپذیری مادی ومعنوی بر مالکان لوازم داخل خودرو که بعضاً از قشر کم در آمد جامعه هستند وچه بسا لوازم داخل خودرو آنان وسیله امرار معاش مالکان وخانواده هایشان می باشد که با هزاران مشقت وبا وام وقرض بطور اقساط خریداری کرده اند ویا مالکان کارمندانی هستند که پس از عمری قناعت وجهی پس انداز توانسته اند وسیله ای تهیه نمایند تا دراواخر عمر راحت زندگی کنند.

واز طرفی برابر آمارها تعداد زیادی از لوازم داخل خودروهای مسروقه کشف نمی شوند یا هنگام کشف مشاهده می شود که لوازم داخل خودرو بشدت فرسوده گردیده واز طرفی در خصوص پیشگیری واقدامات مؤثر پلیس در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو تخصصی صورت نگرفته لذا اینجانب تصمیم گرفتم که این موضوع را برای تحقیق انتخاب نمایم.

 

1-7- اهداف

الف ) هدف اصلی تحقیق:

شناسایی اقدامات اثربخش پلیس پیشگیری در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو در شهرستان مشهد

 

ب ) اهداف فرعی

1-تعیین نقش گشت های لوازم داخل خودرویی در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو

2-شناسایی نحوه کنترل مجرمین سابقه دار درکاهش سرقت لوازم داخل خودرو

3-تعیین راهکارهای مناسب جهت کاهش سرقت لوازم داخل خودرو

 

1-8- نوع و روش تحقیق

این تحقیق ماهیتاً کاربردی و روش آن توصیفی وتحلیلی است که تشریح وتبیین دلایل چگونه بودن وچرائی وضعیت مسأله وابعاد آن را مورد بررسی قرار می دهد.

 

1-9- پیشینه تحقیق

          با بررسی های بعمل آمده از مراکز مختلف از قبیل مرکز اطلاعات ومدارک عملی ایران وابسته به معاونت پژوهش وزرات علوم تحقیقات وفناوری ودانشکده دافوس دانشگاه علوم انتظامی در حال حاضر هیچ یا نامه وطرح تحقیقاتی پیرامون این موضوع وجود ندارد.

2- 1-اثربخشی

هیچ  نوع  فعالیتی را نمی توان  بر شمرد که  بحث پویایی  و اثر بخشی  در آن  مطرح  نباشد ، عصر  حاضر  عصر پویایی است  - وابستگی  علوم و فنون  به یکدیگر  خود باعث  همبستگی  فعالیتهای  مختلف  گردیده  به طوریکه  تغییر و تحول  در هر یک  از فعالیت ه

-22-2 تعاریف مفهومی پلیس

پژوهشگران هر کدام از منظری خاص، به تعریف مفهومی پلیس پرداخته اند. برخی از این تعاریف، ویژگی های مختلف پلیس در جوامع امروزی را نشان می دهند. برای مثال «ماکس وبر» بر مفهوم قدرت در معنای مشروعیت تمرکز کرده است. تعریف مشهور وبر از دولت به سان دستگاهی که حق انحصاری استفاده از کاربرد زور مشروع را دارد، بیش از هر جایی در سازمان پلیس و حوزه اجرایی دولت محقق و جلوه گر می شود با این تعریف پلیس با استفاده از حق مشروع کاربرد وسایل اجبار، به استقرار نظم و امنیت در جامعه نایل می شود.

جرم شناسان به مفهوم دیگری از پلیس می پردازند که بازرسی، کشف و نظارت در عرصه جامعه و زندگی را در بر می گیرد. دستگیری متخلفان و قانون شکنان، آرایه خدمات اجتماعی امنیتی مثل برقراری نظم در رفت و آمد شهری، حضور به هنگام در مواقع بروز خطرات در سطح شهر و برخورد قاطع با قانون شکنان، اجزای تعریف جرم شناسان از پلیس می باشد.

دکتر ولی ا... انصاری واژه پلیس را برگرفته از واژه یونانی Politia دانسته و آن را با کلمه Politique به معنای سیاست، حکومت مدنیت، شهرنشینی  و نظارت، نزدیک و احتمالا هم ریشه می داند به اعتقاد وی پلیس در مفهوم امروزی آن در درجه اول یک سازمان دولتی یا محلی است که مسئول حفظ نظم، امنیت، آرامش عمومی و متصدی حراست از جان و مال و حیثیت اشخاص می باشد و در درجه دوم، بازرسی و کشف جرایم، جمع آوری دلایل، دستگیری متهمان و مجرمان و سرانجام اجرای احکام کیفری را بر عهده دارد                     ( انصاری، 1380 : 30 ).

به اعتقاد دکتر کی نیا پلیس عبارت است از یک سازمان دولتی که ماموریتش حمایت از قانون اساسی، جلوگیری از تخطی، تامین نظم عمومی و حفظ جان و ناموس اشخاص است ( میر شفعیان، 1359 : 14 ).

2-23- فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است:

« پلیس یک سازمان اجتماعی است که عهداه دار اجرای مقررات امنیت داخلی یک کشور و اعمال قدرت قانونی برای حفظ امنیت و آرامش آن است» ( آریانپور، 1370 : 1666 ).

بر اساس تعریی که فرهنگ علوم سیاسی ارائه کرده است، سازمان پلیس را می توان یک سازمان دولتی دانست که وظیفه اش برقراری و حفظ امنیت عمومی، اجرای مقررات و نظارت اجتماعی، پیشگیری از وقوع جرایم، تعقیب و کشف جرم، مبارزه با بزهکار و حمایت از یزه دیده و به طور کلی حفاظت از جان و مال و ناموس و شرافت مردم بر طبق قانون است. بر این اساس پلیس یک سازمان عصر مدرن است.

2-24- تعریف قانونی پلیس (تعریف پلیس بر اساس قانون)

 

 

 

ای  اقتصادی ، اجتماعی ،  سیاسی  - فرهنگی  لزوما باعث  ایجاد تحول  در دیگری  خواهد شد  سازمان  وسیله ای است  برای  ترکیب  منابع  انسانی  و عادی  در جهت تولید  و توزیع کالا و خدمات.

عناصر ضروری  سازمان عبارتند از :

  1. 1.                       مهارتها  و ارزشهای  انسانی
  2. 2.                       منابع مادی
  3. 3.                       تکنولوژی

 

 

 

...........................................

 

 

 

فرضیه چهارم:بهره گیری از تجهیزات ایمنی توسط مالکان لوازم داخل خودرو در کاهش سرقت لوازم داخل خودرو مؤثر است.

نتیجه حاصل از اجرای آزمون خی دو مربوط به سئوالهای فرضیه اول در کلیه سئوالات مربوط به این فرضیه با در جه آزادی2و3و4 در سطح احتمال خطا پذیری  05/0= 2œ از خی دو جدول بالاتر می باشد ومی توان بیان نمود بین فراوانی های مشاهده شده وفراوانی های مورد انتظار تفاوت معنی دار وجود دارد لذا فرضH0رد می شود وفرضیه پژوهشH1تایید می شود

 

همچنین کلیه شاخص های مربوط به سئوالات پرسش نامه با آزمون فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت تا براساس آن اولویت بندی آن برای محقق مشخص شود.از آنجا که برای سطوح پاسخ وبه ترتیب وخیلی زیاد=5،زیاد4=،متوسط=3 ، کم=2، خیلی کم=1  ارزش گذاری شده است از مجموع ارزش و وزن داده شده براساس انحراف معیار استاندارد میانگین وامتیازات5اولویت حاصل از آزمون مشخص شد.

 

1-    استفاده از نیروهای مجرب وآموزش دیده با انگیزه در گشتیها مهم ترین اولویت کاری قرار گرفت

2-    تجهیز،آموزش،بالا بردن سطح مهارت وایجاد انگیزه بین پرسنل کلانتری در اولویت دوم قرار گرفت.

3-    میزان تجربه،مهارت وآشنایی با حوزه استحفاظی ونحوه مدیریت روسای کلانتری اولویت سوم را دریافت نمود.

4-  استفاده از منابع ومخبرین در جهت شناسایی سارقین سابقه دار و شگردهای جدید آنان در اولویت چهارم را کسب نموده اند.

5-    شناسایی وکنترل مالخران وسائط نقلیه اولویت پنجم را دریافت نموده است.

 

ومولفه تعامل با اداره برق به منظور تامین روشنایی معابر وایست بازررسی مقطعی وسیار در سطح شهر می باشد نیز آخرین اولویت را دریافت نموده اند.

 

پیشنهادهای مرتبط با نتایج تحقیق 

 

با توجه به اینکه نیروی انسانی مهم ترین عامل مؤثر در نیروی انتظامی در پیشگیری از جرائم می باشد وآزمون فرید من در این پژوهش نیز مطلب را تایید نموده است لذا لازم است که مسئولین امر بیش از پیش به این موضوع توجه داشته باشند وبا برنامه ریزی مناسب بر بالا بردن سطح آموزش – مهارت ودانش علمی وعملی وایجاد انگیزه ورفع موانع موجود در اهتمام ورزند زیرا تجربه نشان داده است چنانچه نیروها وعوامل انسانی دچار بی امنیتی شوند وانگیزه خدمتی آنان تنزل پیدا نماید. در اختیار داشتن امکانات فنی و تکنولوژی مدرن نیز بخودی خود چاره ساز نخواهد بود...................

 

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 19000 تومان

 

 

 

قیمت قبلی : 210000 ریال

قیمت جدید : 19000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما