تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دسته بندی: علوم تربیتی
2652 بازدید

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بود. پژوهش حاضر ، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی شهرستان قزوین بود. که تعداد 60 دانش آموز دختر به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و کنترل به صورت تصادفی ( هر گروه 30 نفر ) قرار گرفتند . ابزارهای پژوهش مشتمل بود بر آزمون سلامت روان کلدبرگ ، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت و راهنمای عملی آموزش مهارت های زندگی .

در روش تجزیه و تحلیل داده ها ، ازآزمون آماری t گروههای مستقل، استفاده شد و این نتایج حاصل شد .

1- آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان دانش آموزان را بهبود می بخشد.

2-آموزش مهارتهای زندگی، عزت نفس دانش آموزان را بهبود می بخشد.

3- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر نشانه های جسمانی واضطراب و بی خوابی معنا دار بوده است، اما بر نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی معنا دار نبوده است.

4- تاثیرآموزش مهارتهای زندگی بر عزت نفس کلی،عزت نفس اجتماعی،عزت نفس تحصیلی معنا دار بوده است.اما بر عزت نفس خانوادگی معنا دار نبوده است.

کلید واژه ها : آموزش مهارتهای زندگی ، سلامت روان ، عزت نفس

 

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی میزان تاثیر نوع برخورد والدین هنگام مواجهه با مشکلاتشان بر روی سازگاری کودکان پیش دبستانی

دسته بندی: علوم تربیتی
2342 بازدید

یکی از عوامل موثر در رفتار فرد خانواده است. محیط خانواده اولین و بادوام ترین عاملی است که در رشد شخصیت افراد تاثیر می گذارد. خانواده اولین زمینه های رشد و تکوین شخصیت فرد را فراهم می سازد. کودک لحن سخن گفتن را از خانواده می آموزد، ارزشهای اخلاقی را از آنان می گیرد و روابط اجتماعی آینده او متاثر از چگونگی روابطشان با اعضای خانواده است (مختاری، 1385).

با توجه به اینکه برای کودک در سالهای اولیه، تنها روابط موجود، رابطه با والدینش می باشد و کودک اولین و حساس ترین دوره سنی و بیشترین اوقات خود را در کنار خانواده می گذراند، بهترین و مؤثرترین نتایج را در سلامت و بهداشت روانی او خواهد داشت. بنابراین پدر و مادر اولین کسانی هستند که کودک از آنها تقلید می کند و با توجه به حرکات و رفتار اطرافیان شخصیت کودک تکوین می یابد (عریضی، 1381).

با توجه به اهمیتی که خانواده در رشد اجتماعی فرد دارد، بعضی از افراد نظیر الکایند[1]، 1987؛ سیگل[2]، 1987؛ کانینگ و لیون[3]، 1991؛ به نقل از لفرانسویس[4]، 1996 معتقدند که نباید کودکان را بی محابا به سمت آموزش های پیش دبستانی بکشانیم و جو حاکم بر بسیاری از برنامه های پیش دبستانی ممکن است کودکان را آن طور که باید و شاید به سوی پیشرفت رهنمون نسازد. از سوی دیگر بسیاری از صاحب نظران مثل دومان[5]، 1984؛ رسکورلا[6]، 1991؛ پاندی[7]، 1991؛ به نقل از لفرانسویس، 1996 معتقدند که تجربه های پیش دبستانی تاثیر مثبتی بر تحول کودکان خواهد گذاشت.

بدون شک اگرچه دوران پیش دبستانی می تواند تأثیر به سزایی در رشد کودک و به ویژه رشد اجتماعی وی داشته باشد، خانواده همچنان به عنوان اولین عامل مؤثر است.

 

 109صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 28000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسي ميزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر قزوین

دسته بندی: علوم تربیتی
1321 بازدید

امروزه تغييرات ناشي از فناوري­هاي اطلاعاتي و ارتباطي تاثير بسزايي بر كار و زندگي مردم گذاشته و با همه سبك­ها و روش­هاي گذشته به مقابله پرداخته است. بطوري­كه هر چه زمان مي­گذرد ناكارآمدي نظام­هاي آموزشي بيشتر آشكار مي شود و نياز به تحول در نظام‌‌ آموزشي متداول بيشتر احساس مي شود. اساسا نياز به تغيير در نظام­هاي آموزشي نيازي ذاتي است. هر رويكرد جديدي نيز به هر تقدير بر نظام­هاي آموزشي تاثير گذار هستند. در چنين اوضاعي كه ICT به عنوان رويكرد جديد تمام ابعاد زندگي بشر را متاثر كرده است، ساده­انديشي است اگر تصور كنيم اين رويكرد بر نظام آموزشي ما بي­تاثير خواهد بود. بنابراین عاقلانه­تر آنست كه به جاي ايستادن در مقابل موج نوآوري­هاي آموزشي سوار بر اين امواج شويم (چوبينه، 1382). با توجه به تاثيرات غير قابل انكار فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كليه­ي فرايندهاي ياددهي يادگيري در اين پژوهش به بررسي نوع و ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در روش­هاي تدريس، نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در تهيه و توليد مواد آموزشي، موانع كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي، مراحل چهارگانه كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات، تاثير ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در عملكرد تحصيلي دانش­آموزان پرداخته شده است، تا شايد گامي كوچك در جهت روشن نمودن ارزش و سودمندي كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش باشد. جامعه­يآماري اين پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان مدارس متوسطه قزوین در سال تحصيلي 88-87 بود. نمونه ي آماري معلمان 196 نفر و نمونه­ي آماري دانش­آموزان شامل كل دانش­آموزان مقاطع اول، دوم، سوم رشته­هاي علوم انساني، تجربي و رياضي­فيزيك بود. جهت گردآوري داده­ها از پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. ضريب آلفاي كرانباخ پرسشنامه 1/78 بود. از نرم افزار SPSS براي تجزيه و تحليل داده­هاي بدست آمده از پرسشنامه استفاده شد. با استفاده از روش­هاي آماري توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، نمودار و جدول) و روش هاي آماري استنباطي (آزمون T، ضريب همبستگي و U من ويتني) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. یافته ها نشان داد که ميزان استفاده از ICT در میان معلمان كمتر از حد متوسط است. معلمان بيشترين نقش ICT را در روش تدريس باعث پياده شدن روش هاي مورد علاقه دانش آموزان و استفاده از روش هاي مختلف تدريس و ... مي­دانند. همچنين معلمان بيشترين ميزان استفاده از ICT را در تهيه و توليد مواد و منابع آموزشي در تكثير راحت جزوات با استفاده از پرينتر و مطالعه­ي اطلاعات گردآوري شده از اينترنت و ... و كمترين ميزان استفاده را در تهيه و ساخت نرم افزارهاي آموزشي و گفتگوي اينترنتي با متخصصان بيان كردند. از مهمترين موانع موجود در مدارس براي استفاده از ICT را تعداد ناكافي رايانه و فرصت زماني اندك تدريس بيان نمودند. اين موانع در مصاحبه نيز كمبود امكانات، تعداد زياد دانش­آموزان و ناآشنايي با ICT را موانع موجود براي استفاده از ICT دانستند. در مشاهده نيز وضعيت مدارس، گوياي كمبود امكانات و كم­توجهي به كاربرد ICT بودند. تجزيه و تحليل مصاحبه­ها نيز نشان دادند كه استفاده از ICT در برخي مدارس در مرحله ظهور كننده و در برخي ديگر در مرحله­ي كاربردي قرار دارد. آخرين نتايج این تحقیق نيز حاکی از نقش مثبت استفاده از ICT در مدارس بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت.

کلید واژه ها: فناوري اطلاعات و ارتباطات، برنامه درسي، روش­ها و فنون تدريس، مواد آموزشي

            

 

 190صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی نقش دانشگاه در شکل گیری هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد کرج

دسته بندی: علوم تربیتی
2125 بازدید

تحقیق حاضر به بررسی وضعیت هویت دانشجویان سال آخر دانشگاه آزاد واحد کرج پرداخته است. جامعه پژوهش 6500 نفر از دانشجویان سال آخر دانشگاه به استثناء دانشجویان دامپزشکی میباشد . به منظور بررسی سؤالات اصلی، طبق جدول مورگان تعداد 360 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. اما تعداد 296 پرسشنامه تکمیل و عودت گردید. سنجش انواع هشت گانه هویت (فردی، اجتماعی، ملی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی، خانوادگی، شغلی) به وسیله آزمون هویت خویشتن آدامز و بیتون (1998) که به وسیله دکتر شکرکن استاندارد و بومی شد انجام گرفت.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که در تمامی انواع هویت ها، دانشگاه در شکل گیری تمامی هویت های هشت گانه نقش موثری داشته و دانشجویان در شرایط نسبتا مطلوب قرار دارد. به گونه ای که میانگین هویت ها در میان دانشجویان مورد مطالعه در هویت فردی با میانگین 3.74؛ هویت اجتماعی با میانگین 3.3 ؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت ملی با میانگین 3.56؛ هویت مذهبی با میانگین 3.24؛ هویت سیاسی با میانگین 3.41؛ هویت فرهنگی با میانگین 3.57؛ هویت خانوادگی با میانگین 3.65؛ و هویت شغلی با میانگین 3.39 همگی در حد نسبتا مطلوب و در بعد مهلت خواه ارزیابی شدند. لذا هویت فردی دارای مطلوب ترین وضعیت در میان هشت نوع هویت میباشد. در آخر باید به این نکته اشاره شود که دانشگاه ها در برنامه درسی و غیر درسی توجه و تلاش بیشتری در شکل گرفتن هویت های دانشجویان داشته باشند.

 

 160صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی نقش واسطه‌ای باورهای شناخت شناسی بین الگو های ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت

دسته بندی: علوم تربیتی
3483 بازدید

شناخت­شناسی حوزه­ای از فلسفه است که به بررسی ماهیت دانش پرداخته و چگونگی قضاوت و ارزیابی یافته­های علمی را مورد مطالعه قرار می­دهد. در پژوهش حاضر نقش واسطه­ای باورهای شناخت­شناسی بر الگوهای ارتباطی و انگیزش پیشرفت مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه 63 گویه­ای شومر برای باورهای شناخت­شناسی، (1990)، پرسشنامه مک­للند (1973) برای انگیزش پیشرفت و پرسشنامه فیتزپاتریک و ریچی (1997) برای الگوهای ارتباطی خانواده استفاده گردید. آزمودنیهای این پژوهش شامل 400 دانشجوی رشته علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه شیراز بودند که به شیوه خوشه­ای تصادفی انتخاب گردیدند. نتایج بدست آمده بر اساس روش آماری بارون و کنی (1986) حاکی از آن بود که الگوی گفت­وشنود تأثیر معناداری بر باورهای شناخت­شناسی دانشجویان داشت و نیز الگوی گفت­وشنود پیش­بینی­کننده مثبت و معناداری برای انگیزش پیشرفت بود. در نتیجه نقش واسطه­ای باورهای شناخت­شناسی در رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش پیشرفت از طریق الگوی گفت­وشنود مورد تأیید قرار گرفت.

واژه­های کلیدی: الگوهای ارتباطی خانواده، باورهای شناخت­شناسی، انگیزش پیشرفت تحصیلی.

 

 

 

 115صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد+پرسشنامه  قیمت 29000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


آموزش و پرورش در دوره ساسانی

دسته بندی: علوم تربیتی
10728 بازدید

از آن جایی که دوران حکومت ساسانیان یکی از درخشان ترین ادوار شاهنشاهی ایران باستان می باشد و در زمینه های مختلفی بویژه طب و نجوم بسیار پیشرفت داشته است و همچنین ایرانیان این دوره از نظر پیشرفت تمدن و علم و دانش در بین ملل آن زمان اولین رتبه را دارا بوده‌اند، یکی از دلایل مهمی که محقق در پی آشکار سازی آن برآمده است، بررسی عوامل مؤثر بر روی نظام تعلیماتی آن دوره می باشد. از عوامل مهم مؤثر بر نظام تربیتی آن عهد می‌توان به نقش آئین زرتشت، آموزه‌ها وتعلیمات مانی و مزدک و سیستم طبقاتی حاکم بر آن دوره و نیز وقوع و حادث شدن جنگ های برون مرزی ساسانیان اشاره نمودکه هریک به نوبه خود سهم بزرگی برروی تعلیم و تربیت ساسانی داشته اند،ولی همین نظام تعلیماتی نیز دارای نقاط ضعفی بوده است که این خود از جمله دلایل انتخاب این موضوع از نظر محقق می‌باشد.

در راستای انجام و ارائه پژوهش یکی از مشکلات و مسائل پیش روی محقق،عدم دسترسی به منابع وافی و کافی در این زمینه بوده است.به هرحال محقق امید وار است که انتخاب و نگاشتن چنین موضوعی سبب شود تا سازمان و مراکز تحقیقات تاریخی و تربیتی با در دسترس قرار دادن منابع و مآخذ مورد نیاز محققین رشته تعلیم و تربیت ،گامی در جهت پیشرفته کردن نظام تعلیم و تربیت امروزین جامعه ما بردارند.

 

 100صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 25000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی معلمان

2355 بازدید

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه حل مسئله اجتماعی و هوش معنوی معلمان بود. نوع تحقيق توصيفي از نوع همبستگي , جامعه آماري پژوهش شامل کليه معلمان دوره متوسطه شهر یزد به تعداد 3000 نفر بود كه از بين اين جامعه تعداد 300 نفر به روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. بدین صورت که در مرحله اول به صورت هدفمند دو منطقه به عنوان نمونه انتخاب شد و در مرحله بعد به صورت تصادفی 4 دبیرستان انتخاب شد. ابزارگردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه حل مساله اجتماعی هپنر و پترسن (1982) با 35 سوال و پرسشنامه هوش معنوی با 42 سوال بود. روايي پرسشنامه ها توسط اساتيد راهنما و ديگر متخصصين بررسي و تأييد شده است. پايايي اين ابزار به روش آلفاي كرونباخ برايپرسشنامه حل مساله اجتماعی90/0 و برای پرسشنامه هوش معنوی ... بر آورد شده است. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحقيق نشان داد که:

 

 

کليد واژه : حل مسئله اجتماعی ،هوش معنوی ،معلمان

    

 

80صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 19000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه رفتار دینی والدین با روابط عاطفی موجود درخانواده و خودشکوفایی دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان گرمسار

2242 بازدید

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه رفتار ديني والدين با روابط عاطفي موجود در خانواده و خود شكوفايي دانش‌آموزان دختر و پسر متوسطه ناحيه 2 شهرستان كرمان مي‌باشد. روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي بوده است. حجم نمونه در اين پژوهش 309 نفر دانش‌آموز و والدين آنها بوده است و روش نمونه‌گيري به صورت طبقه‌بندي و تصادفی بوده است.

در اين پژوهش از پرسشنامه رفتار ديني والدين و روابط عاطفي موجود در خانواده و خود شكوفايي دانش‌آموزان استفاده شد. پس از جمع‌آوري پرسشنامه تجزيه و تحليل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS استفاده گرديد.

در اين پژوهش نتايج به دست آمده به صورت زير مي‌باشند:

29/1 درصد دانش‌آموزان دارای خود شکوفایی کم، 15/17 درصد متوسط و 55/81 درصد زیاد بوده است.

همچنین نتایج نشان داد 4/9 درصد روابط عاطفی موجود در خانواده نامطلوب و 3/55 درصد نسبتاً مطلوب و 3/35 درصد مطلوب بوده است.

و همچنین 27/2 درصد رفتار دینی والدین نامناسب و 13/29 درصد نسبتاً مناسب و 61/68 درصد مناسب بوده است.

- بين رفتار ديني والدين با روابط عاطفي موجود در خانواده دانش‌آموزان همبستگي معنی‌دار مثبتی وجود دارد.

- بين رفتار ديني والدين با خود شكوفايي دانش‌آموزان همبستگي معنی‌داری وجود ندارد.

- بين روابط عاطفي موجود در خانواده با خود شكوفايي دانش‌آموزان همبستگی معنی‌دار مثبتی وجود دارد.

 

واژگان كليدي: رفتار ديني والدين، روابط عاطفي موجود در خانواده ، خودشكوفايي دانش‌آموزان

 

 165صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد +پرسشنامه قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان

دسته بندی: علوم تربیتی
1968 بازدید

مسئله مورد بررسی در این پژوهش، بررسی رابطه صلاحیت و ویژگی های مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در واحد های آموزش و پرورش، که به تفکیک متغیر مورد بررسی ؛ویژگی شخصیتی مدیران، مهارت های مدیریتی مدیران، سن، سابقه کاری و تجربیات مدیریتی مدیران می باشد. روش مطالعه در این پژوهش، توصیفی – تحلیلی می باشد از جامعه آماری مورد مطالعه معلمان شهرستان بجنورد بوده که طبق روش تعیین حجم نمونه فوق الذکر تعداد افراد نمونه مورد نیاز حداقل 359 نفر بود. برای دستیابی به نمونه مکفی، 200 پرسشنامه تهیه و پس از نمونه گیری به شیوه نمونه گیری سهل الوصول[1]، از 200 پرسشنامه، 186 پرسشنامه برای تحلیل در نظر گرفته شد. داده های حاصل از پرسشنامه ها، با استفاده از روش های آمار استنباطی (آزمون t گروه های دو نمونه ای مستقل، آزمون همیستگی پیرسون، تحلیل واریانس آنوا و حدود اطمینان 95%) در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل آماری سئوالات پژوهش معلوم ساخت که: سطح معناداری بدست آمده از متغیر جنسیت بین 63 زن و 82 مرد کمتر از 05/ است بنابراین رابطه معناداری بین ویژگی شخصی مدیران با رضایت شغلی معلمان وجود دارد، سطح معناداری بدست آمده بیشتر از 05/ است بنابراین رابطه معناداری بین مهارتهای مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح 5 درصد وجود ندارد. رابطه معناداری بین صلاحیت های مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح 5 درصد وجود ندارد.رابطه معنی داری بین سابقه کاری و رضایت شغلی وجود ندارد. رابطه معناداری بین نگرش مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح 5 درصد وجود دارد. سطح معناداری بدست آمده بیشتر از 05/ است بنابراین رابطه معناداری بین تجربیات مدیریتی مدیران با رضایت شغلی معلمان در سطح 5 درصد وجود ندارد.

کلید واژه ها:مهارتهای مدیریتی، رضایت شغلی، صلاحیتهای مدیران، سابقه کاری، مدیریت آموزشی

 

 150صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 25000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید


بررسی رابطه ويژگی های سازمان يادگيرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی

2309 بازدید

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه ويژگي هاي سازمان يادگيرنده با خلاقيت مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان بود. نوع تحقيق توصيفي از نوع همبستگي , جامعه آماري پژوهش شامل کليه مدیران مدارس ابتدائی شرق گیلان بود كه با توجه به تعداد متغيرهاي مورد پژوهش از بين اين جامعه تعداد 150نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارگردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه ويژگي هاي سازمان یادگیرنده با 41 سوال و پرسشنامه خلاقیت با 50 سوال بود. روايي پرسشنامه ها توسط اساتيد راهنما و ديگر متخصصين بررسي و تأييد شده است. پايايي اين ابزار به روش آلفاي كرونباخ برايپرسشنامه سازمان یادگیرنده 93/0 و برای پرسشنامه خلاقیت 87/0 بر آورد شده است. داده هاي بدست آمده با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چند متغيره تجزيه و تحليل شدند. نتايج تحقيق نشان داد که:

 

 

کليد واژه : ویژگی های سازمان یادگیرنده ،خلاقیت ،مدیران، مدارس ابتدائی

    

 70صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد  قیمت 18000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید
تماس با ما
کد تماس با ما