مشاهده / بستن موضوعات

بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اراک نسبت به مونث یا مذکر بودن اساتید

دسته بندی: آمار
1608 بازدید

  بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اراک نسبت به مونث یا مذکر بودن اساتید

 

چکیده

 

از آنجا که معقوله های سنجش کارآامدی دانشگاه ها  میزان رضایت مندی دانشجویان از نحوه تدریس اساتید می باشد ، به منظور افزایش بهبود کیفیت تدریس و سطح علمی دانشگاه ها این تحقیق انجام گرفته است .

هدف از این تحقیق بیان نمودن رضایت مندی دانشجویان از نحوه تدریس ، نحوه نمره دادن اساتید مونث و مذکر می باشد واینکه اساتید تا چه میزان باعث  افزایش انگیزه و علافه به درس در رشته های مختلف تحصیلی می باشد .

این تحقیق در دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی  انجام گرفته است که شامل رشته های تحصیلی شیمی ، آمار ، فیزیک ، ریاضی ، معلمی و دبیران ، میکروبیولوژی و زیست شناسی می باشد .

این پایان نامه با استفاده از درس روشهای ناپارامتری انجام شده است .نرم افزار های استفاده شده در این پایان نامه عبارتند از Excel    و S-plus  می باشد

 

 57صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  و پرسشنامه دارد  قیمت: 9500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 

1-1- تعاریف و مفاهیم

1-2- جامعه آماری :

عبارت است از مجموعه کامل اندازه های ممکن اطلاعات  ثبت شده از یک صفت کیفی در مورد گرد آورده

کامل واحد ها که می خواهیم استنباط هایی راجع به آن انجام دهیم . جامعه , آماج تحقیق است و منظور

از  عمل گرد آوری داده ها استخراج نتایج در مورد جامعه می باشد .

1-3- نمونه :

نمونه ای از جامعه آماری , مجموعه اندازه هایی است که عملا در جریان یک تحقیق گرد آوری می شود .

1-4- روش و مراحل تحقیق

1-5- جامعه در این تحقیق :

جامعه مورد نظر در این پروژه عبارت از کلیه دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد

1-6- هدف :

هدف کلی در این پروژه , بررسی میزان رضایت مندی دانشجویان نسبت به مذکر یا مونث بودن اساتید .

 

 

1-7- دلایل نمونه گیری :

در  این تحقیق بنا به دلایل ذیل مجبور به نمونه گیری شدیم و نتوانستیم از کل جامعه داده های مورد نظر را جمع آوری کنیم :

1-  بزرگ بودن جامعه

2- زمان اندک برای انجام این تحقیق

3 - پر هزینه بودن کار

و موارد دیگر تاثیر گذار بود.

1-8- روش نمونه گیری:

نمونه گیری بدین صورت انجام گرفت : با توجه به تحقیقات برنامه ریزی دانشکده علوم پایه مشخص

شده که تعداد کل دانشجویان علوم پایه حدود 4000 دانشجو می باشد با استفاده از فرمول

  که در آن     (1-1)    

 می شود  سپس با استفاده از فرمولn̥=96/.4  می باشد   ,   p̂=q̂=./5 , d= ./1, z./ ₉₅=1.96

 

  بدست می آید که برای بدست امدن نتایج بهتر حجم نمونه را  n = 93/78  حجم نمونه

به 7 طبقه افراز کردهایم که تعداد طبقات را برابر تعداد رشته های تحصیلی دانشکده علوم در نظرگرفته

  ایم. انتخاب واحد های طبقه با تخمین متناسب بوده یعنی از هر رشته 14 دانشجو (7 دانشجو مذکر و 7

دانشجو مونث ) در نظر گرفته ایم .

1-9- طراحی پرسشنامه

 برای گرد آوری داده ها معمولا از پرسش نامه استفاده می کنند در متن پرسش ها باید

 نکات زیر رعایت شود :

تطبق با اهداف, ایجاد انگیزه برای پاسخ ,جلوگیری ازایجاد انخراف در پاسخ ها وبسیاری

نکات ظریف دیگر . باید گفت که پرسشنامه باید با توجه به روانشناسی  پاسخ گویان تهیه

شود . داده های حاصل باید از نظر اینکه دقیقا در راستای اهداف بررسی باشند , کنترل

شوند  نباید داده های اساسی از قلم بیفتد . گاهی  در پرسش نامه یا مصاحبه ها سوالاتی

 مطرح می شوند  که اصولا در تحلیل های بعدی مورد استفاده قرار نمی گیرند .  یک

 پرسش نامه طویل از کیفیت پاسخ ها می کاهد .

در این پرسش نامه سعی شده است که سوالات در عین کامل بودن و در بر گرفتن همه

مسائل , خیلی خلاصه طرح شوند .

1-10- پردازش داده ها :

 

مرحله بعد آماده کردن پرسش نامه های تکمیل شده و ورود به داده ها به کامپیوتر است در این مرحله

نیز سعی شده که خطای ثبتی انجام نگیرد.

تعداد پرسشنامه های تکمیل شده در این نمونه 100 برگ می باشد که نمونه آن در انتها ی پروژه آورده

شده است.                  

انجام گرفته است  Exsel ,spluss در ضمن تمامی محاسبات این تحقیق توسط نرم افزارآماری

قابل ذکر است که تمامی پاسخ های پنج گانه در پرسش نامه به ترتیب کد گذاری شده اند یعنی  به گزینه

های بسیار زیاد, زیاد , متوسط , کم , خیلی کم به ترتیب به کدهای 1 و2و3و4و5 اختصاص داده شده

 است و نیز به سن  و تحصیلات  و ترم  جاری و جنسییت  کد داده شده است

امید است که نتایج بدست امده در این تحقیق و پژوهش مورد استفاده مسئولین این سازمان قرار بگیرد و

بتوانند جهت بازنگری و اصلاح روش ها ی انجام کاردر سازمان از این پژوهش بهره ببرند.

 

 

 

 

 

2-1 روش وارد نمودن داده ها

 ابتدا داده هاي مربوط به هر پرسشنامه را وارد نرم افزار      Excel  نموده ايم بدين صورت كه هر سطر مربوط به يك پرسشنامه(يك فرد) و ستون اول مربوط به پارامتر سن ، ستون دوم مربوط به پارامتر جنسيت ، ستون سوم مربوط به پارامتر رشته تحصيلي ، ستون چهارم مربوط به پارامتر ترمي كه دانشجو در آن تحصيل مي كند ، ستون پنجم مربوط به سؤال 1پرسشنامه ، ستون ششم مربوط به سؤال 2پرسشنامه ... وستون چهل وچهارم مربوط به سؤال 40پرسشنامه مي باشد.

داده ها به صورت كد مي باشند يعني براي پارامتر سن 4كد به صورت 1، 2 ،3 ،4 در نظر گرفته شده است كه كد1 مربوط به سنين  19الي21 مي باشد ، كد2 مربوط به سنين 21 الي 23 مي باشد، كد 3مربوط به سنين 23 الي 25 مي باشد وكد4 مربوط به سنين 2 وبالاتر از آن مي باشد. براي پارامتر جنسيت 2 كد به صورت 1، 2 در نظر گرفته شده است كه كد 1 مربوط به جنسيت مذكر دانشجويان وكد 2 مربوط به جنسيت مؤنث دانشجويان مي باشد.براي پارامتر رشته تحصيلي 7 كد به صورت 1 ،2 ،3 ،4 ،5، 6 ،7 در نظر گرفته شده است كه كد1 مربوط به رشته رياضي ، كد 2 مربوط به رشته شيمي ، كد 3 مربوط به رشته معلمين و دبيران ، كد 4 مربوط به رشته آمار ، كد 5 مربوط به رشته فيزيك ، كد6 مربوط به رشته ميكروبيلو‍‍‍زي و كد 7مربوط به رشته زيست شناسي مي باشد. براي پارامتر ترم 4 كد به صورت 1 ،2 ،3 ،4 در نظر گرفته شده است كه كد1 مربوط به ترم هاي اول ودوم ، كد2 مربوط به ترم هاي سوم وچهارم ، كد 3 مربوط به ترم هاي پنجم وششم وكد 4 مربوط به ترم 7 و بالاتر از آن مي باشد.

 

 

فهرست مطالب

                                                                                                           

چکیده ................................................................................................................................................................1

فصل اول : تعاریف و مفاهیم کلی.........................................................................................................................2

1-1-  تعاریف و مفاهیم ......................................................................................................................................3

1-2- جامعه آماری .............................................................................................................................................2

1-3- نمونه .........................................................................................................................................................2

1-4- روش و مراحل تحقیق ................................................................................................................................2

1-5- جامعه در این تحقیق...................................................................................................................................2

1-6- هدف........................................................................................................................................................ 2

1-7- دلایل نونه گیری .......................................................................................................................................4

1-8- روش نمونه گیری ......................................................................................................................................4

1-9- طراحی پرسشنامه .......................................................................................................................................5

1-10-پردازش داده ها........................................................................................................................................6.

فصل دوم: نحوه انجام کار ...................................................................................................................................7

2-1-روش وارد نمودن داده ها ............................................................................................................................8

فصل سوم : تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری داده ها ...............................................................................................15

ضمائم ..............................................................................................................................................................31

منابع و مآخذ ....................................................................................................................................................53

قیمت قبلی : 110000 ریال

قیمت جدید : 9500 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما