مشاهده / بستن موضوعات

بررسی نقش تأثیر پرورش گل و گیاه در توسعه گردشگری شهر محلات

2397 بازدید

امروزه گردشگری و به ویژه گردشگری مبتنی بر طبیعت ( اکوتوریسم ) می تواند نقش به سزایی در توسعه اقتصادی و درآمدزایی جوامع انسانی داشته باشد که این امر با توجه به وابستگی های طبیعی و زیست بومی هر کشور متفاوت است . کشور ایران با توجه به موقعیت مداری و نصف النهاری در موقعیتی قرار گرفته است که دارای موقعیت ویژه ایی است ، ایران با توجه به موقعیت دارای موقعیت های جغرافیایی متفاوتی است که می¬تواند بیشترین بهره و استفاده را در زمینه اکوتوریسم و طبیعت گردی نماید. شهر محلات با توجه به موقعیت کوهستانی و اقلیم متعادل خود زمینه مناسبی را برای این امر و به خصوص در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی فراهم آورده است . در این پژوهش تلاش شده است تا با مروری بر ادبیات گردشگری طبیعت گردی ، تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر توسعه گردشگری شهر محلات بررسی شود . در این پژوهش روش توصیفی ـ تحلیلی مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در اسناد و مدارک کتابخانه ایی و نیز روش میدانی که شامل مشاهده وضعیت موجود گردشگری شهر محلات می باشد ، است . نتایج تحقیقات نشان میدهد که شهر محلات با توجه به دارا بودن موقعیت طبیعی و وجود منابع تاریخی و فرهنگی و بخصوص منابع طبیعی توانمندی فراوانی در زمینه گردشگری طبیعت گردی داشته که می تواند با سیاست گذاری های مناسب و مسئولانه گامی مؤثر در زمینه توسعه اقتصادی و گردشگری شهر برداشت .
کلمات کلیدی : اکوتوریسم ، توسعه پایدار ، گل و گیاهان زینتی ، شهر محلات

 

200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق
عنوان صفحه
1-1 بیان مسئله 5
1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-3 اهداف تحقیق 10
1-4 سئوالات تحقیق 11
1 ـ 5 فرضیه ی تحقیق 11
1ـ 6 جامعه آماری تحقیق .............................................................................................11
1 ـ 7 روش تحقیق و مراحل آن 12
1 ـ 7 ـ1 روش تحقیق 12
1 ـ 7 ـ 2 مراحل تحقیق 12
1 ـ 7 ـ 2 ـ 1 مرحله ی جمع آوری اطلاعات 12
1 ـ 8 محدوده ی مورد مطالعه 12
1 ـ 9 محدودیت ها و موانع تحقیق 14
1ـ 10 واژه ها و مفاهیم 14

فصل دوم : مبانی نظری - تکنیک های تحقیق - پیشینه ی تحقیق
عنوان صفحه
2ـ1 گردشگری 19
2 ـ 2 اکوتوریسم 21
2ـ 3 اکوتوریسم و توسعه شهری 25
2 ـ 4 اشکال مختلف اکو توریسم در نواحی شهری 31
2 ـ 4 ـ 1 توریسم مردم شناسی ( از دیدگاه اکوتوریسم ) (Anthropology of Tourism )......... 32
2ـ 4 ـ 2 توریسم دامنه نوردی ( Domain Tourism Trekking ) .............................34
2 ـ 4 ـ 3 توریسم کوهنوردی و غارگردی ( Mountaineering and Tourism Ghargrdy )..... 35
2 ـ 4 ـ 4 توریسم ورزش های ساحلی و آبی ( Coastal Tourism and water Sport ).......36
2 ـ 4 ـ 5 توریسم بیابانگردی ( Desert Tourism ) ................................39
2 ـ 4 ـ 6 توریسم طبیعت درمانی ( Nature Tourism and Health ) ................................40
2 ـ 5 پیشینه ی تحقیق ................43

فصل سوم :ویژگی های محیطی _ اجتماعی _ اقتصادی _ کالبدی شهر محلات
عنوان صفحه
3 ـ 1 مطالعات ساختار طبیعی ناحیه مورد مطالعه ....52
3 ـ 1 ـ 1 موقعیت جغرافیایی شهر محلات ..................................................................... 52
3 ـ 1 ـ 2 بررسی ویژ گی های طبیعی شهر محلات ......................................................... 53
3 ـ 1 ـ 3 زمین شناسی ................................................................................................... 53
3 ـ 1 ـ 4 توپوگرافی .......56
3 ـ 1 ـ 5 اقلیم ( آب و هوا ) .......58
3 ـ 1 ـ 6 درجه حرارت .......58
3 ـ 1 ـ 7 ریزش های جوی ( بارندگی ) ......60
3 ـ 1 ـ 8 رطوبت نسبی .......61
3 ـ 1 ـ9 منابع آب ـ هیدرولوژی .................................................................................... 63
3 ـ 1 ـ 10 خاک ........................................................................................................... 65
3 ـ 2 مطالعات ساختار اجتماعی ـ فرهنگی و سیاسی ناحیه مورد مطالعه ............................. 67
3 ـ 2 ـ 1 وجه تسمیه و سوابق تاریخی ........................................................................... 67
3 ـ 2 ـ 2 تعداد و تراکم جمعیت ........67
3 ـ 2 ـ 3 ساخت جنسی و سنی جمعیت ......................................................................... 68
3 ـ 2 ـ 4 تعداد و بعد خانوار .......69
3 ـ 2 ـ 5 سواد ......70
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نمونه های آماری مختلف
عنوان صفحه
4 ـ 1 یافته های حاصل از ویژگی های نمونه های آماری ...74
4 ـ 1 ـ 1 خصوصیات فردی پاسخگویان................................................................................... 74
4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 وضعیت سنی پاسخگویان ......................................................................... 75
4 ـ 1 ـ 1 ـ 2 وضعیت سواد پاسخگویان ........................................................................ 76
4 ـ 1 ـ 1 ـ 3 وضعیت تأهل پاسخگویان ........................................................................ 78
4 ـ 1 ـ 1 ـ 4 بررسی دیدگاه گردشگران ......................................................................... 78
4 ـ 1 ـ 1 ـ 5 رسانه های ارتباط جمعی ............................................................................79
4 ـ 1 ـ 1 ـ 6 آداب و رسوم و سنت های مردم ............................................................... 81
4 ـ 1 ـ 1 ـ 7 ویژگی های معماری ................................................................................. 82
4 ـ 1 ـ 1 ـ 8 بررسی امکانات رفاهی .............................................................................. 83
4 ـ 1 ـ 1 ـ 9 انتخاب شهر محلات برای گردشگری ......................................................... 87
4 ـ 1 ـ 1 ـ 10نمایشگاه گل و گیاه .................................................................................. 87
4 ـ 1 ـ 1 ـ 11 بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاه زینتی ............................................ 89
4 ـ 1 ـ 1 ـ 12 اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی .................................................. 91
4 ـ 1 ـ 1 ـ 13 بازدید دوباره از شهر محلات ................................................................ 92
4 ـ 1 ـ 2 بررسی وضعیت تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی در شهر محلات ............... 93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 مشخصات فردی و حرفه ایی تولیدکنندگان .............................................. 93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 ـ 1سواد ..............................................................................................................93
4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 ـ 1 مقطع تحصیلی .................................................................................. 95
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 سن .................................................................................................. 95
4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 سابقه کار در تولید گل و گیاهان زینتی ...................................................... 96
4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 مشاوره گرفتن در انجام فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی...... 97
4 ـ 1 ـ 2 ـ 4 دلائل اشتغال ب تولید گل و گیاهان زینتی ................................................. 98
4 ـ 1 ـ 2 ـ 5 آشنایی با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی ................................... 99
4 ـ 1 ـ 2 ـ 6 صادرات محصول .................................................................................... 100
4 ـ 1 ـ 2 ـ 7 مشکلات بکارگیری کودها و سموم شیمیایی .............................................. 101
4 ـ 1 ـ 2 ـ 8 بازدید کارشناسان و متخصصان مدیریت جهادکشاورزی از گلخانه ............... 102
4 ـ 1 ـ 2 ـ 9 اطلاع از تحقیقات در زمینه گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی .................. 104
4 ـ 1 ـ 2 ـ 10 نتیجه فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه و تأثیر آن در توسعه کمی و
کیفی تولیدات گل و گیاهان زینتی در استان مرکزی ................................................... 105
4 ـ 1 ـ 2 ـ 11 مشکلات در دریافت وام بانکی ......................................................... 106
4 ـ 1 ـ 2 ـ 12 میزان توجه برنامه ریزان کشور به توسعه تولید گل و گیاهان زینتی ......... 106
4 ـ 1 ـ 2 ـ 13 میزان دسترسی به واریته های بذور و پیازهای مناسب برای کشت ......... 107
4 ـ 1 ـ 2 ـ 14 استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه ................................. 108
4 ـ 1 ـ 2 ـ 15 مشکلات تولید گل و گیاهان زینتی از نظر گلکاران و تولید کنندگان .......110
4 ـ 1 ـ 2 ـ 16 تولید گل و گیاهان زینتی به عنوان شغل اصلی ..................................... 111
4 ـ 1 ـ 2 ـ 17 وضعیت مالکیت اراضی ..................................................................... 113
4 ـ 1 ـ 2 ـ 18 مسائل و تنگناهای اساسی تولید گل و گیاهان زینتی .............................. 114
4 ـ 1 ـ 2 ـ 19 استاندارد نبودن غالب گلخانه های کشور .............................................. 115
4 ـ 1 ـ 2 ـ 20 گرانی وسائل و تجهیزات گلخانه های استاندارد ..................................... 116
4 ـ 1 ـ 2 ـ 21 ضعف توانائی های علمی و تجربی تولیدکنندگان برای تولید بموقع گل و
گیاهان زینتی از طریق کنترل زمان کشت و متغیرهای محیط گلخانه ............................... 117
4 ـ 1 ـ 2 ـ 22 ضعف مدیریت در تولید گل و گیاهان زینتی ........................................ 119
4 ـ 1 ـ 2 ـ 23 بالا بودن هزینه های تولید نسبت به درآمدهای حاصله ........................... 120
4 ـ 1 ـ 2 ـ 24 ناآگاهی تولیدکنندگان از شیوه های بازایابی نوین ................................... 121
4 ـ 1 ـ 2 ـ 25 نبود استانداردهای آموزشی مناسب برای تولیدکنندگان یه منظور تولید گل
و گیاهان زینتی صادراتی متناسب با سلیقه مردم کشورهای خریدار ............................... 122
4 ـ 1 ـ 2 ـ 26 نبود کارشناسی مستمر برفعالیت های تولیدکنندگان گل و گیاه زینتی ...... 123
4 ـ 1 ـ 2 ـ 27 ضعف برنامه ریزی در شرکت های تعاونی تولیدکنندگان گل و گیاه
زینتی ....................................................................................................................... 124
4 ـ 1 ـ 2 ـ 28 عدم نظارت کافی بر نهاده های مناسب برای تولید گل های مناسب
صادراتی .................................................................................................................. 125
4 ـ 1 ـ 2 ـ 29 نامناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی ..................................... 126
4 ـ 1 ـ 2 ـ 30 نبودن اساتید و متخصصین کافی برای آموزش کارشناسان و مروجین گل
و گیاهان زینتی ......................................................................................................... 127
4 ـ 1 ـ 2 ـ 31 ضعف توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید ................. 128
4 ـ 1 ـ 2 ـ 32 تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری شهر محلات از نظر تولید
ـ کنندگان و گلکاران ................................................................................................ 129
4 ـ 1 ـ 2 ـ 33 تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر اشتغالزائی از نظر گلکاران ............. 130
4 ـ 1 ـ 2 ـ 34 مسائل و تنگناهای تولید گل و گیاهان زینتی از نظر کارشناسان ، مسئولین
ومتخصصین .......................................................................................................... 131
4 ـ 3 جاذبه های گردشگری شهر محلات ................................................................ 132
4 ـ 3 ـ 1 جاذبه های طبیعی ...................................................................................... 133
4 ـ 3 ـ 1 ـ 1 پارک سرچشمه ................................................................................... 133
4 ـ 3 ـ 1 ـ 2 مجتمع گلخانه ایی شهر محلات ............................................................ 135
4 ـ 3 ـ 1 ـ 3 آبگرم محلات ..................................................................................... 136
4 ـ 3 ـ 1 ـ 4 کوچه باغ پولگان ................................................................................. 138
4 ـ 3 ـ 1 ـ 5 چنار 1150 ساله .................................................................................. 139
4 ـ 3 ـ 1 ـ 6 باغ های پرورش گل ............................................................................ 140
4 ـ 3 ـ 1 ـ 7 باغ لاله ها ....................................................................................... 141
4 ـ 3 ـ 2 آثار باستانی ................................................................................................ 143
4 ـ 3 ـ 2 ـ 1 آتشکده آتشکوه .................................................................................... 143
4 ـ 3 ـ 2 ـ 2 قلعه جمشیدی ...................................................................................... 145
4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 اتشکده باستانی خورهه .......................................................................... 146
فصل پنجم : آزمون فرضیه ها ، نتیجه گیری و ارئه راهکارها
عنوان صفحه
5 ـ 1 مقدمه ................................................................................................................ 150
5 ـ 2 آزمون فرضیه ها ................................................................................................... 150
5 ـ 2 ـ 1 آزمون فرضیه اول ........................................................................................... 150
5 ـ 2 ـ 2 آزمون فرضیه دوم ........................................................................................... 151
5 ـ 3 نتیجه گیری .......................................................................................................... 152
5 ـ 4 ارائه پیشنهادات و ارائه راهکارها ............................................................................ 153
5 ـ 5 منابع و مأخذ ........................................................................................................ 155
ضمائم ......................................................................................................................... 159
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول( 3 ـ 1 ): مشخصات ایستگاه سینوپتیک خمین ...58
جدول( 3 ـ 2) : معدل 5 ساله حداقل درجه حرارت ایستاه سینوپتیک ...................................... 58
جدول (3 ـ 3) : معدل 5 ساله حداکثر درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک ... 59
جدول( 3-4) : مجموع 5 ساله بارندگی در ایستگاه خمین ( 2005 ـ 2001 ) ...60
جدول(3-5): حداکثر رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 ) ..61
جدول (3-6): حداقل رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 ) ...62
جدول(3 ـ 7) : تعداد جمعیت شهرستان محلات به تفکیک ..68
جدول (3 ـ 8 ): تعداد و بعد خانوار در شهرستان محلات .69
جدول (3 ـ 9) : وضعیت سواد شهر محلات 71
جدول (4-1) : مشخصات جامعه آماری بر اساس جنس افراد پاسخگو 74
جدول (4-2) : مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو 76
جدول (4-3) : مشخصات و جامعه آماری بر اساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو 77
جدول (4-4) : مشخصات جامعه آماری بر اساس وضعیت تاهل افراد پاسخگو 78
جدول (4-5) : تاثیر بناهای فرهنگی و تارخی شهر محلات در جذب گردشگر 79
جدول (4-6) : تأثیر اطلاع رسانی رسانه ها در تصمیم گردشگران 80
جدول (4-7) : تأثیر آداب و رسوم در جذب گردشگر 81
جدول (4-8) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر 82
جدول (4-9) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر 83
جدول (4-10) : تاثیر امکانات رفاهی در رضایتمندی گردشگران 85
جدول (4-11) : دلایل انتخاب شهر محلات برای گردشگری 87
جدول (4-12) : اطلاع گردشگران از برگزاری نمایشگاه های گل و گیاه 88
جدول (4-13) : نحوه اشنایی گردشگران با عامل گل و گیاه در شهر محلات 89
جدول (4-14) : بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاهان زینتی 90
جدول (4-15) : تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر رونق گردشگری شهر محلات 91
جدول (4-16) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغالزایی 92
جدول (4-17) : بازدید دوباره گردشگران از شهر محلات 93
جدول (4-18) : میزان سواد تولیدکنندگان 94
جدول (4-19) مقطع تحصیلی تولیدکنندگان گل و گیاه 95
جدول (4-20) : سن تولیدکنندگان گل و گیاه 96
جدول (4-21) : میزان سابقه تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه 97
جدول (4-22) : مشاوره گلکاران در فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی 98
جدول (4-23) : دلایل اشتغال به کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه 99
جدول (4-24) : آشنایی گلکاران با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی 100
جدول (5-25) : زمان صادرات محصول گل و گیاه 101
جدول (4-26) : مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی 102
جدول (4-27) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها 103
جدول (4-28) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها 103
جدول (4-29) : اطلاع گلکاران از پژوهش های گل و گیاه در استان مرکزی 104
جدول (4-30) :تاثیر فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه در تولیدات گل و گیاه 105
جدول (4-31) : مشکلات دریافت تسهیلات بانکی 106
جدول (4-32) : توجه برنامه ریزان کشوری به توسعه تولید گل و گیاه 107
جدول (4-33) : میزان دسترسی به واریته های مناسب کاشت گل 108
جدول (4-34) : تمایل به استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه 109
جدول (4-35) : دلایل عدم به روز رسانی گلخانه های سطح شهر 110
جدول (4-36) : مشکلات تولید گل و گیاه از نظر تولیدکنندگان 111
جدول (4-37) : تولید گل و گیاه به عنوان شغل اصلی 112
جدول (4-38) : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه 113
جدول (4-39) : وضعیت مالکیت اراضی تولیدکنندگان 114
جدول (4-40) : میزان آگاهی تولیدکنندگان از دانش روز برای تولید گل و گیاه 115
جدول (4-41) : میزان استاندارد بودن گلخانه های کشور 116
جدول (4-42) : گرانی تجهیزات گلخانه های استاندارد 117
جدول (4-43) : ضعف تولیدکنندگان برای تولید به موقع محصول 118
جدول (4-44) : ضعف مدیریتی در تولید گل و گیاهان زینتی 119
جدول (4-45) : بالا بودن هزینه تولید نسبت به درآمد تولید محصول 120
جدول (4-46) : ناآگاهی تولید کنندگان از شیوه های بازاریابی نوین 121
جدول (4-47) : میزان استانداردهای آموزشی مناسب 122
جدول (4-48) : میزان رضایت از وجود کارشناسی مستمربر فعالیت تولیدکنندگان 123
جدول (4-49) : وجود کارشناسی مستمر بر فعالیت تولید گنندگان گل و گیاه 124
جدول (4-50) : میزان نظارت بر بر نهاده های مناسب 125
جدول (4-51) : میزان مناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی 126
جدول (4-52) : وجو متخصصین برای آموزش کارشناسان گل و گیاه 127
جدول (4-53) : میزان توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید 128
جدول (4-54) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری 129
جدول (4-55) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغال زایی 130
جدول (4-56) : مسائل تولید گل و گیاه از نظر کارشناسان و مسئولین 131
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 1ـ 1 موقعیت جغرافیایی شهر محلات در کشور ، استان و شهر .....13
نقشه 3 ـ 1 نقشه زمین شناسی محلات ........................................................................... 55
نقشه 3 ـ 2 نقشه توپوگرافی شهر محلات ... 57
نقشه 3 ـ 3 نقشه آب و هیدرولوژی ................................................................................ 64
نقشه 3 ـ 4 نقشه خاک .................................................................................................... 66
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (3 ـ 1) : معدل 5 ساله حداقل درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک 59
نمودار (3 ـ 2) : معدل 5 ساله حداکثر درجه حرارت ایستگاه سینوپتیک 60
نمودار (3-3) : مجموع 5 ساله بارندگی در ایستگاه خمین ( 2005 ـ 2001 ) 61
نمودار (3-4) : حداکثر رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 ) 62
نمودار ( 3-5) : حداقل رطوبت نسبی ایستگاهه سینوپتیک خمین ( 2005 ـ 2001 ) 63
نمودار (3 ـ 6) : تعداد جمعیت شهرستان محلات 68
نمودار(3 ـ 7) : تعداد خانوار در شهر محلات 70
نمودار (3 ـ 8) : بعد خانوار درشهر محلات 70
نمودار (3 ـ 9) : جمعیت باسواد شهر محلات 71
نمودار (3 ـ10) : درصد باسواد شهر محلات 72
نمودار (4ـ1) : مشخصات جامعه اماری براساس جنس افراد پاسخگو 75
نمودار (4ـ2) : مشخصات جامعه آماری بر اساس سن افراد پاسخگو 76
نمودار (4ـ3) : مشخصات و جامعه آماری بر اساس میزان تحصیلات افراد پاسخگو 77
نمودار (4ـ4) : مشخصات جامعه آماری بر اساس وضعیت تاهل افراد پاسخگو 78
نمودار (4-5) : تاثیر بناهای فرهنگی و تارخی شهر محلات در جذب گردشگر 79
نمودار (4-6) : تأثیر اطلاع رسانی رسانه های ارتباط جمعی در تصمیم گردشگران 80
نمودار (4-7) : تأثیر آداب و رسوم در جذب گردشگر 81
نمودار (4-8) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر 82
نمودار (4-9) : ویژگی های خاص معماری در جذب گردشگر 83
نمودار (4-10) : تاثیر امکانات رفاهی در رضایتمندی گردشگران 86
نمودار (4-11) : دلایل انتخاب شهر محلات برای گردشگری 87
نمودار (4-12) : اطلاع گردشگران از برگزاری نمایشگاه های گل و گیاه 88
نمودار (4-13) : نحوه اشنایی گردشگران با عامل گل و گیاه در شهر محلات 89
نمودار (4-14) : بررسی سطح کیفی نمایشگاه گل و گیاهان زینتی 90
نمودار (4-15) : تأثیر پرورش گل و گیاهان زینتی بر رونق گردشگری شهر محلات 91
نمودار (4-16) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغالزایی 92
نمودار (4-17) : بازدید دوباره گردشگران از شهر محلات 93
نمودار (4-18) : میزان سواد تولیدکنندگان 94
نمودار (4-19) : مقطع تحصیلی تولیدکنندگان گل و گیاه 95
نمودار (4-20) : سن تولیدکنندگان گل و گیاه 96
نمودار (4-21) : میزان سابقه کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه 97
نمودار (4-22) : مشاوره گلکاران در فعالیت های مربوط به تولید گل و گیاهان زینتی 98
نمودار (4-23) : دلایل اشتغال به کار تولیدکنندگان در تولید گل و گیاه 99
نمودار (4-24) : آشنایی گلکاران با استانداردهای بهداشتی گل و گیاهان زینتی 100
نمودار (4-25) :زمان صادرات محصول گل و گیاه 101
نمودار (4-26) : مشکلات بکارگیری کودها و سموم تخصصی 102
نمودار (4-27) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها 103
نمودار (4-28) : بازدید کارشناسان جهاد کشاورزی از گلخانه ها 104
نمودار (4-29) : اطلاع گلکاران از پژوهش های گل و گیاه در استان مرکزی 104
نمودار (4-30) : تاثیر فعالیت مرکز تحقیقات گل و گیاه در تولیدات گل و گیاه 105
نمودار (4-31) : مشکلات دریافت تسهیلات بانکی 106
نمودار (5-32) : توجه برنامه ریزان کشوری به توسعه تولید گل و گیاه 107
نمودار (4-33) : میزان دسترسی به واریته های مناسب کاشت گل 108
نمودار (4-34) : تمایل به استفاده از سیستم های جدید برای تجهیز گلخانه 109
نمودار (4-35) : دلایل عدم به روز رسانی گلخانه های سطح شهر 110
نمودار (4-36) : مشکلات تولید گل و گیاه از نظر تولیدکنندگان 111
نمودار (4-37) : تولید گل و گیاه به عنوان شغل اصلی 112
نمودار (4-38) : شغل دوم تولیدکنندگان گل و گیاه 113
نمودار (4-39) : وضعیت مالکیت اراضی تولیدکنندگان 114
نمودار (4-40) : میزان آگاهی تولیدکنندگان از دانش روز برای تولید گل و گیاه 115
نمودار (4-41) : میزان استاندارد بودن گلخانه های کشور 116
نمودار (4-42) : گرانی تجهیزات گلخانه های استاندارد 117
نمودار (4-43) : ضعف تولیدکنندگان برای تولید به موقع محصول 118
نمودار (4-44) : ضعف مدیریتی در تولید گل و گیاهان زینتی 119
نمودار (4-45) : بالا بودن هزینه تولید نسبت به درآمد تولید محصول 120
نمودار (4-46) : ناآگاهی تولید کنندگان از شیوه های بازاریابی نوین 121
نمودار (4-47) : میزان استانداردهای آموزشی مناسب 122
نمودار شماره (4-48) : میزان رضایت از وجود کارشناسی مستمربر فعالیت تولیدکنندگان 123
نمودار (4-49) : وجود کارشناسی مستمر بر فعالیت تولید گنندگان گل و گیاه 124
نمودار (4-50) : میزان نظارت بر بر نهاده های مناسب 125
نمودار (4-51) : میزان مناسب بودن بازار داخلی گل و گیاهان زینتی 126
نمودار (4-52) : وجو متخصصین برای آموزش کارشناسان گل و گیاه 127
نمودار (4-53) : میزان توان مالی تولیدکنندگان برای اصلاح روش های تولید 128
نمودار (4-54) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر رونق گردشگری 129
نمودار (4-55) : تأثیر پرورش گل و گیاه بر اشتغال زایی 130
نمودار (4-56) : مسائل تولید گل و گیاه از نظر کارشناسان و مسئولین 131
فهرست عکسها
عنوان صفحه
عکس 1 سرچشمه محلات 134
عکس 2 سرچشمه محلات 134
عکس 3 مجتمع گلخانه ایی 135
عکس 4 نمونه ایی از گلخانه گل 137
عکس 5 مجتمع آبگرم محلات 137
عکس 7 کوچه باغ پولگان 138
عکس 8 کوچه باغ پولگان 139
عکس 9 چنار 1150 ساله 139
عکس 10 گلخانه کاکتوس 140
عکس 11 گلخانه تخصصی کاکتوس 140
عکس 12 گلخانه تخصصی گل های آپارتمانی 141
عکس 13 باغ لاله ها ...................................... .. 142
عکس 14 باغ لاله ها ................................................................................................................ 142
عکس 15 آتشکده آتشکوه ........................................................................................... 144
عکس 16 آتشکده آتشکوه ............................................................................................ 145
عکس 17 قلعه جمشیدیه .............................................................................................. 146
عکس 18 سرستون های سنگی خورهه ........................................................................... 147
عکس 19 نمونه ایی از تخریب زیست محیطی گردشگران .............................................. 148

 

 


مقدمه
قرن بیست و یکم سده بهره گیری از فرصت های تجاری ارزشمند در بخش های خدماتی به ویژه گردشگری است . گردشگری یکی از بزرگترین فعالیت های اقتصادی جهان است . این صنعت در بسیاری از کشورها با رشد سریع تر نسبت به سایر بخش های اقتصادی و با ایجاد فرصت های شغلی جدید ، یک صنعت پیشرو تلقی می شود . وابستگی های توریسم به دارایی های فرهنگی و سلامت طبیعت و محیط زیست نیز اکنون به عنوان یک اصل مهم در رشد و توسعه ی توریسم مطرح شده است (عربی و همکاران , 1387 ، ص 1 ). گفته می شود گردش مالی صنعت گردشگری جهان در این سده از گردش مالی بخش صنعت فراتر خواهد رفت و در چند سال آینده دست کم به دو تریلیون دلار خواهد رسید . در این فرآیند دستیابی کشورهایی که از جاذبه ی وسیع گردشگری برخوردار هستند ، به یک درصد ارزش گردش مالی این صنعت ،سالانه درآمدی حدود 20 میلیارد دلار ایجاد خواهد کرد که برای اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران رقم قابل توجهی است و می تواند تمام فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد . با این وجود برای دستیابی به چنین درامد قابل حصولی می بایست برنامه ریزی جامعی صورت گرفته و سرمایه گذاری های مناسب در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری این صنعت صورت پذیرد ( پیروز و همکاران ، 1387 ) .
ایجاد اشتغال و رشد صادرات غیر نفتی دو موضوع اساسی اقتصاد ایران است که با برنامه ریزی جامع برای بهره برداری بهینه از استعدادها و توانایی های بالقوه اقتصاد کشور در بخش مختلف قابل حصول می باشد . ایران کشوری وسیع با تنوع آب و هوایی است . از چهارده اقلیم شناخته شده در جهان ، ایران دوازده گونه ی آن را در نقاط مختلف کشور داراست ؛ از این رو از استعداد طبیعی برای رویش انواع گیاهان همچون گل ها و گیاهان زینتی برخوردار است ( امیدبیگی ، 1374 ) .
تحقیق حاضر تحت عنوان " بررسی نقش گل و گیاه در توسعه ی گردشگری شهر محلات " با بهره گیری از داده های میدانی و کتابخانه ایی ، مشاهده و مصاحبه در پنج فصل به شرح ذیل انجام شده است :
فصل اول : کلیات تحقیق شامل بیان مسئله ، روش تحقیق ، اهداف تحقیق ، سئوالات تحقیق و ... انجام می شود .
فصل دوم : مبانی نظری که شامل تعاریف ، مفاهیم ، مرور منابع ، ادبیات تحقیق و پیشینه ی تحقیق می شود .
فصل سوم : ویژگی های اجتماعی ، طبیعی ، اقتصادی ، فضایی و کالبدی منطقه ی مورد نظر توضیح داده شده است .
فصل چهارم : پتانسیل ها و ظرفیت های گردشگری منطقه ی مورد مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق است .
فصل پنجم : با استفاده از بحث و نتیجه گیری از آمار توصیفی ، آزمون فرضیه ها و تفسیر و بیان نتایج حاصل از تحقیق به ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای اجرایی پرداخته شده است .
این تحقیق دارای تعداد 52 نمودار و تعداد 52 جدول و تعداد 2 نقشه و تعداد 16عکس می باشد که امیدوارم برنامه ریزان شهر محلات از یافته های این پژوهش جهت توسعه پرورش گل و گیاه و استفاده مطلوب نمایند.


حمیده عرب
اسفند 1392

 

 

 

 

 

 


فصل اول
(کلیات تحقیق)

 


1-1 بیان مسئله
براساس برآورد سازمان تجارت جهانی در حالی که رشد عمومی صنعت توریسم تا دو دهه ی دیگر به طور میانگین 1/4 در سال پیش بینی می شود ، این تعداد در سال 2010 حدود یک میلیارد نفر در سال و در سال 2020 به 6/1 میلیلرد نفر خواهد رسید . صنعت توریسم بزرگترین محل اشتغال افراد می باشد که حدود دویست میلیون شغل با حدود ده درصد کل مشاغل بطور مستقیم یا غیر مسقیم به آن وابسته است ( آی تی روبوت ) .
گردشگری یکی از بزرگترین فعالیت¬های اقتصادی جهان است. این صنعت اکنون در بسیاری از کشورها با رشد سریع تر نسبت به سایر بخش های اقتصادی و با ایجاد فرصت های شغلی جدید ، یک صنعت پیشرو تلقی می¬شود. وابستگی توریسم به دارایی¬های فرهنگی و سلامت ، طبیعت و محیط زیست نیز اکنون به عنوان یک اصل مهم در رشد و توسعه¬ی توریسم مطرح شده است. (آی تی روبوت ) .
یکی از اهداف کشورها ، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار است . در این راستا شناخت عوامل موثر بر رشد اقتصادی اهمین ویژه ایی دارد بنابراین ، اهمیت کاهش وابستگیاقتصادی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت از یک طرف و جایگاه صادرات و تنگناهای آن در مسائل اقتصادی از طرف دیگر کاملا محسوس است. از جمله کالاهایی که در برخی نقاط ایران قابل تولید است و همچنین ارزآوری بالایی دارد و می تواند به عنوان یکی از کالاهای عمده غیر نفتی در ترکیب صادرات کشور قرار گیرد ، گل و گیاهان زینتی می¬باشد ( چیذری و همکاران ، 1385 ، ص2 ). یافته های موجود بیانگر آن است که بیشترین بخش رشد صنعت توریسم به بخش" اکوتوریسم" تعلق داشته و به طور کلی رشد این قسمت بین ده تا سی درصد خواهد بود . حتی براساس برخی برآوردها ، حتی از پنجاه درصد کل سفرهایی که در جهان انجام می شود نیز فراتر خواهد رفت ( آی تی روبوت ) .
ايران کشوري است با وسعت 1648195 کيلومتر مربع و موقعيت استراتژيک با 700 کيلومتر مرز ساحلي در درياي مازندران، بيش از 1800 کيلومتر مرز ساحلي در کنار درياي عمان و خليج فارس، تنوع اقليمي، دارا بودن 18 درياچه، وجود آبگرم هاي درماني متعدد و بالاخص تنوع بالاي گونه هاي مختلف گل و گياهان زينتي عواملي هستند که ايران را در بين 10 کشور نخست جهان از نظر جاذبه هاي اکوتوريستي قرار مي دهد. در اين ميان نقش گل و گياهان زينتي ( اعم از درختان، درختچه ها، گلهاي فصلي و دائمي و....) در توليد و ايجاد جاذبه هاي گردشگري و در پي آن توسعه شهري و اجتماعي غير قابل انکار مي¬باشد (آی تی روبوت ). شهر محلات با داشتن منابع مختلف اکوتوریسمی مانند آب و هوای مناسب در تمام فصول ، بناها و آثار باستانی متنوع ، مزارع مختلف گلکاری در فصول مختلف در داخل و اطراف شهر ، گلخانه های متعدد تولید گل شاخه بریده و آپارتمانی، آب های گرم معدنی و گونه های متعدد حیات وحش ستری مناسب را در زمینه ی توریسم کشاورزی و اکوتوریسم فراهم کرده و بخصوص در زمینه ی گیاهان زینتی به عنوان کانون اصلی جذب گردشگری و فعالیت های آگروتوریسم مطرح است ( آی تی روبوت ) ؛ که با مدیریت مناسب تر می تواند سهم بیشتری از ارزآوری اکوتوریسم را برای شهر و ساکنان آن فراهم کند. این هدف زمانی محقق می شود که زیر ساخت های مناسب این صنعت نظیر ایجاد مکان های مناسب استراحت و اقامت ، تمیز نگه داشتن فضاهای عمومی ، چاپ نقشه های راهنمای جامع شهر برای تویست ها ، ایجاد نمایشگاه دائمی گل و گیاهان زینتی ( حداقل در فصل بهار و تابستان ) و از همه مهم تر ترویج و آموزش فرهنگ برخورد با توریست در بین مردم از مواردی است این شهر زیبای کوچک را به مکانی مهم جهت جذب توریست تبدیل کند. این موضوع نه تنها برای ارتقای سطح فرهنگی و اقتصادی هر مفید می¬باشد ، بلکه با ایجاد زمینه¬هایی برای اشتغال افراد ، می¬تواند در کاهش بیکاری منطقه نیز مؤثر باشد (آی تی روبوت ) .

 

 


1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق
اقتصاددانان از صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت مولد سرمایه و اشتغال نام می¬برند و توجه خاصی به این صنعت دارند لذا معتقدند توسعه ی صحیح گردشگری به لحاظ اقتصادی موجب افزایش ارزآوری می شود.صاحب نظران علم اقتصاد معتقدند اگر کشوری بتواند از پتانسیل ها استفاده کرده و چرخ های این صنعت را به حرکت درآورد شاهد شکوفایی شگرفی در سطح اقتصاد خواهد بود. تاثیر این صنعت از جهات مختلف قابل بررسی و مهم است که به تعدادی از این مولفه ها در زیر اشاره شده است: ورود ارز به کشور، اشتغال در بسیاری از زمینه ها،پویایی بازار خرده فروشی، فعال شدن فرودگاه ها و سیستم حمل و نقل، افزایش سرمایه گذاری، افزایش تولیدات محلی و بومی و صنعتی¬( صنایع دستی و محصولات فرهنگی)، افزایش میزان سرمایه¬گذاری بخش خصوصی (هتل سازی¬و سایر خدمات مرتبط ) و بسیاری از موارد دیگر که به تنهایی قابل بررسی و مطالعه می باشد .
امروزه اکوتوریسم یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی در نقاط مختلف جهان محسوب می شود. اکو توریسم فرصت بسیار مناسبی در اختیار بازدیدکنندگان قرار می¬دهد تا نسبت به حفظ فرهنگ ها و چگونگی محافظت از فرهنگ های محلی و طبیعت آگاه شوند. این شراط برای جوامع محلی و روستاها و نواحی دوردست طبیعی درآمد خوبی ایجاد می¬کند. همچنین توسعه و اجرای اکوتوریسم دربردارنده ی نتایجی است: اهمیت نواحی حفاظت شده و اکوسیستم ها را افزایش داده و ارزش اقتصادی آن ها را بالا می برد، برای نواحی حفاظت شده درآمد مستقیم ایجاد می¬کند،منجر به ایجاد تشکیلات منسجم برای پایش از نواحی حفاظت شده در سطح جوامع محلی و بین المللی می شود ، باعث ارتقاء فرهنگ استفاده پایدار از منابع طبیعی شده و منجر به کاهش تهدیدات جوامع زیستی می¬شود. در مناطق با جاذبه های طبیعی قابلیت بالایی برای تحقق سودبخشی اکوتوریسم به اقراد محلی وجود دارد. در حالی که در نواحی با بازدیدکنندگان کمتر این قابلیت وجود ندارد. اکوتوریسم می تواند در جوامع محلی پیرامون آن اشتغال زایی نموده و در آن انگیزه اقتصادی ایجاد کند .
گردشگران بسیاری به تدریج از سفرهای صرفا" تاریخی در مسیرهای تکراری ، فاصله گرفته و به طبیعت گردی در مسیره و مناطق بکر و تازه ، روی آورده اند . تجربه ی دنیاهای تازه و شگفت انگیز ، آشنایی و حتی هم زیستی کوتاه مدت با مردم و فرهنگ های گوناگون ، انرژی گرفتن از طبیعت و غوطه ور شدن در دنیای ژرف آن ، از نیازهای جدی انسان امروز است و هم از این روست که طبیعت گردی با همه ـ ی جلوه هایش حرکتی نو در جهان است. اما اکوتوریست¬ها، همچون توریست های فرهنگی، اغلب توریست هایی هستند که مقابل هنجارهای اجتماعی و مذهبی کشور میزبان قرار نگرفته بلکه آن ها را رعایت می کنند از دیدگاه دیگر ، توسعه ی اکوتوریسم نیازمند سرمایه گذاری گسترده برای امکانات زیر بنایی مثل هتل و جاده نیست اکوتوریسم بیش از تاسیسات رفاهی و اقامتی نیاز به منابع انسانی دارد ، به همین دلیل شاید نیازی به سرمایه گذاری های سنگین نداشته باشد ، در حالی که از سوی دیگر می تواند با ایجاد حجم انبوه تری از فرصت های شغلی ، منافع آن را بطور مستقیم متوجه مردم بومی و اقشار تهیدست جامعه سازد . حفاظت از منابع طبیعی ، منافعی نظیر هوای پاکیزه ، آب پاکیزه ، بانک ژن ، ذخیره ی کربن ، حفاظت ساحلی ، تفرج و مواردی از این دست را فراهم می سازد . هر چند که این فوائد به صورت ارزش بازاری در نیامده است ولی مردم به صورت رایگان از آنها لذت می برند .
تنوع زیستی تا سال 2003 در سه لایه ی ژن ، گونه و اکوتوریسم بود ؛ اما از سال 2003 به بعد منظر هم جزو لایه های زیستی قرار گرفته که این خود باعث شده حفظ زیبایی و نگهداری از محیط امروزه اهمیت ویژه ایی داشته باشد . بر این مبنا ، اکوتوریسم ، به طور بالقوه میتواند ملاحظات اقتصادی و حفاظتی را با هم درآمیزد . به دلیل همین رقابت بر سر منابع ، حفاظت کنندگان متوجه شدند که شرایط و اوضاع اقتصادی جوامع محلی باید به طور توأم و در کنار هم برای راهکارهای حفاظتی در نظر گرفته شود . در اغلب موارد ساکنین محلی برای حفظ و مدیریت منابع طبیعی پایدار به به انگیزه های مالی نیاز دارند . تحولات سیاسی و اقتصادی اغلب باعث محدودیت انتخاب و افزایش اتکاء افراد محلی به مناطق طبیعی میشود .
کشور پهناور ما ، با ویژگی¬های طبیعی خاص برای شیفتگان اکوتوریسم منطقه بسیار مستعد در زمینه ی جذب گردشگران طبیعی در سطح بین المللی به شمار می آید باید توجه داشته باشیم که صنعت اکوتوریسم علاوه بر پدید آوردن هزاران فرصت شغلی تازه ، بهره برداری ناپایدار از عرصه های منابع طبیعی کشور را ، به بهره برداری پایدار از منابع مذبور تبدیل کند .
براساس گزارش سازمان جهانی گردشگری ، ایران رتبه ی دهم جاذبه های باستانی و تاریخی و رتبه ی پنجم جاذبه های طبیعی رار داراست . با این وجود از لحاظ بهره برداری از این منابع در جایگاه مطوبی قرار ندارد . با این اوصاف سهم ایران از درآمد صنعت گردشگری جهان 04/0 است . براساس آمارهای اعلام شده طی سال های گذشته از مجموع گردشگران وارد شده به ایران تنها 02/2 آنها اکوتوریسم بوده اند .
البته منابع و ذخایر طبیعی ایران و امکان سنجی هریک از جاذبه های اکوتوریستس قابل سرمایه گذاری در ایران حاکی از آن است که اکوتوریست در ایران یک منبع اقتصادی کم نظیر و بسیار مستعد و البته رها شده به حال خود است قطعا موقعیت اکوتوریسمی ایران در وهله ی نخست ناشی از شرایط توپوگرافی آن در جوار منطقه ی پرفشار و جنب منطقه¬ی حاره است به طور معمول انتظار می رود کشورهایی که در این حوزه پرفشار قرار دارند ، برخوردار از اقلیم خشک و نیمه خشک و چشم اندازهای ناشی از این پدیده اقلیمی باشند . اما مجموعه ایی از عوامل تکتونیکیکه شامل مجموعه ایی از چین خوردگی های دوران اول ، دوم و سوم زمین شناسی است ، موجب شده است ایران به یکی از بلندترین فلات های دنیا تبدیل شود . در نتیجه عامل ارتفاع به شدت در تقابل با عامل عرض جغرافیایی عمل کرده و موجب شده است وضعیت طبیعی ایران تفاوت های بسیاری با مقعیت جغرافیایی آن در کره زمین داشته باشد .
بررسی جغرافیایی سنجی طبیعی ایران و نیز امکان سنجی هر کدام از جاذبه های اکوتوریستی قابل سرمایه گذاری در کشور ما بیانگر آن است که اکوتوریست در کشور ما یک منبع اقتصادی کم نظیر خاص ، بسیار مستعد و البته توسعه نیافته است ( انسانی ) .
شهر محلات در استان به دلیل داشتن شرایط مناسب از نظر کشت گل و گیاه می تواند از مکانهای جذب اکوتوریسم باشد که اهمیت این تحقیق می باشد هنر گلکاری و پرورش گل به عنوان یک فعالیت اقتصادی از سال ۱۳۰۰ آغاز شده و شهر محلات به عنوان پایه گذار، ایجاد کننده و توسعه دهنده این صنعت نقش مهمی داشته‌است (ویکی پدیا ) این شهر در جنوب استان مرکزی و شرق اراک قرار دارد و به دلیل قرار گرفتن در دامنه کوهستان، وجود باغ ها ، مزرعه های پروش گیاه زینتی و همچنین دور بودن از مراکز و کارخانه های آلاینده هوا، از سوی گردشگران خارجی به بهشت افسانه ای نیز شهرت پیدا کرده است.اکثر خانه های این شهر خانه باغ است و هنر گلکاری و پرورش گل نه تنها به عنوان یک فعالیت اقتصادی در این شهر مطرح است بلکه به عنوان یک ذوق و علاقه مورد توجه محلاتی هاست و در همه خانه های این شهرستان باغچه ای از گل و گیاهان زینتی گوشه ای از طبیعت را برای اهالی خانه به رخ می کشد.شاید همه ما قصه توسعه گلخانه های هلند را شنیده باشیم که با خشکاندن ساحل ، پرورشگاه های گل خود را افزایش داده اند و این در حالی است که محلات با قابلیت های خدادادی به دلیل نوع طبیعت و آب و هوایی که مناسب لطافت گل است مورد بی توجهی است.جای جای محلات، این گلستان کوچک ایران قابلیت پرورش گل را دارد که درک این موضوع نیازمند توجه ، آینده نگری و برنامه ریزی مسئولان دارد (خبرگزاری مهر ) .
1-3 اهداف تحقیق
اهداف این تحقیق به دو دسته تقسیم می شود :
1ـ اهداف نظری :
در این تحقیق تلاش براین است تا به تأثیرگردشگری به عنوان یک صنعت درآمدزایی که می تواند جانشین بسیاری از صنایع سرمایه در منطقه مورد مطالعه باشدـ اشاره می شود، و دیگر این که صنعت اکوتوریسم می تواند در روند توسعه ی شهری با ارائه ی پیشنهادات و برنامه های دراز مدت با توجه به پتانسیل های گردشگری شهر محلات سبب توسعه اقتصادی شهر می شود . اهداف نظری شامل موارد ذیل می شود :
1 . بررسی رابطه بین اکوتوریسم و توسعه ی اقتصادی شهر محلات .
2 . شناخت عواملی که سبب افزایش پتانسیل های طبیعی و انسانی اکوتوریسم در شهر محلات می شود.
3 . بررسی پیامدهای ناشی از توسعه ی اکوتوریسم در شهر محلات .
2ـ اهداف کاربردی : این اهداف جنبه عملیاتی و کاربردی دارد و می تواند به عنوان راهکاری عملی برای مدیران و برنامه ریزانی که سعی دارند تا با برنامه ریزی دقیق سبب توسعه ی گردشگری شهری شوند. هدف های کاربردی عبارت است از :
1. تعیین ارتباط بین اکوتوریسم و اقتصاد شهر محلات .
2. تحلیل و بررسی اشتغال در بخش اکوتوریسم به عنوان مکمل اقتصاد شهری در شهر محلات .
3 . معرفی شهر محلات به عنوان یکی از قطب های گردشگری .
4 . ارائه ی راهکارها در جهت رفع معضلات توسعه ی اکوتوریسم در منطقه ی مورد مطالعه .
5 . بررسی توان و قابلیت های اکوتوریسم در شهر محلات .
6 . ایجاد اشتغال در بخش اکوتوریسم به عنوان مکمل اقتصاد شهری .

1-4 سئوالات تحقیق
پرسش اصلی تحقیق :
پرورش گل و گیاه تا چه حد می تواند بر توسعه ی گردشگری شهر محلات مؤثر باشد؟
پرسش فرعی تحقیق :
پرورش گل و گیاه تا چه حد می تواند در توسعه اقتصادی شهر و رفع بیکاری مؤثر باشد ؟
1 ـ 5 فرضیه ی تحقیق
برای این تحقیق دو فرضیه قابل بررسی می باشد :
1 ـ پرورش گل و گیاه موجب رونق گردشگری و توسعه شهر محلات می گردد.
1 ـ پرورش گل و گیاه باعث اشتغال و ایجاد فرصت شغلی در شهر محلات میشود.

1 ـ 6 جامعه آماری تحقیق
در این تحقیق از 3 گروه آماری استفاده شده است : 1ـ کارشناسان ، مسئولین و متخصصین 2ـ گردشگران 3ـ تولیدکنندگان . در این تحقیق از روش مورگان استفاده شده است . متغیر مستغل این تحقیق ، " شهر محلات " و متغیر وابسته " تأثیر گل و گیاه در گردشگری " می باشد .
1 ـ 7 روش تحقیق و مراحل آن
1 ـ 7 ـ1 روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف ،" کاربردی" و مبانی و روش آن " توصیفی ـ تحلیلی " است .به عبارتی در این تحقیق به بیان ویژگی¬های شهر مورد مطالعه از شیوه ی توصیف و در بخش اکوتوریسم و نقش آن در توسعه ی شهر محلات از شیوه ی توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است .
1 ـ 6 ـ 2 مراحل تحقیق
1 ـ 6 ـ 2 ـ 1 مرحله ی جمع آوری اطلاعات
جمعیت شهر محلات براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، بالغ بر 40582 نفر بوده است متغیر مستقل در این تحقیق شهر محلات و متغیر وابسته نقش گل و گیاه و توسعه شهری شهر محلات می باشد در این تحقیق سه جامعه آماری مختلف وجود دارد : تولید کنندگان در امر گل و گیاه ، مسئولین و متولیان مرتبط با امر گل و گیاه و گردشگران مرتبط با امر گل و گیاه با توجه به این که تکمیل پرسشنامه از کل جامعه ی آماری امکان پذیز نبود ، لذا تعداد 100 پرسشنامه ( براساس روش استاندارد شده ی مورگان ) در شهر محلات به صورت نمونه توسط سه گروه نامبرده ی فوق پر شده است .
1 ـ 8 محدوده ی مورد مطالعه
شهرستان محلات در جنوب شرقی استان‌ مركزي قرار گرفته که از شمال به قم و آشتیان ، از شمال غربی به شهرستان تفرش، از غرب به شهرستان های اراك و خمين، ‌از شرق به شهرستان دليجان ، از جنوب به اصفهان و گلپايگان و از جنوب شرقی به بخش ميمه اصفهان محدود می‌شود.این شهر از نظر تقسیمات سیاسی از یک بخش به نام بخش مرکزی.............................................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 32000 تومان

 

 

 

 

قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 32000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما