مشاهده / بستن موضوعات

بررسی جاذبه های طبیعی شهرستان سنقر در توسعه توریسم و گردشگری

1878 بازدید

كشور ايران با برخورداري از انواع جاذبه هاي مهم جهانگردي جزء ده كشو رمهم توريستي جهان و پنجمين كشور اكوتوريستي جهان مي باشد كه مي تواند نقش بسيار مهمي هم از نظر اقتصادي ، اجتماعي ،‌فرهنگي داشته باشد .شهرستان سنقر كلياتي درقسمت شمال شرقي استان كرمانشاه واقع گرديده از توانهاي اقتصادي اجتماعي ، فرهنگي ، محيطي بالايي برخوردار است وشرايط كاملاً مساعدي براي سرمايه گذاري دربخش صنعت توريسم دارد لذا يكي ازاهداف مهم اين رساله شناساندن شهرستان سنقر ازلحاظ ويژگيهاي طبيعي و جاذبه هاي اكوتوريستي آن وهمان نقشي است كه اين جاذبه ها مي توانند دربخش توسعه پايدار گردشگري ناحيه داشته باشند.
شهرستان سنقر داراي شرايط ژئومورفولوژيكي واقليمي است بطوري كه تقريباً بيشترين ميزان بارندگي در استان دراين شهرستان مي بارد،ازچشم اندازهاي بكر و طبيعي خاص برخوردار مي باشد .كليه جاذبه هاي طبيعي شهرستان سنقر در مرحله اوليه اكتشافي است بيشتر درسطح منطقه مورد استفاده قرار مي گيرد .هدف از توسعه گردشكري اين ناحيه ابتدا توجه به گردشگري داخلي مي باشد تا زير ساختهاي لازم درزمينه ي گردشگري دراين ناحيه انجام گيرد سپس براي جذب گردشگري خارجي اقدام نمود.

 

200صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع  دارد قیمت 33000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام پروپوزال مقاله و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری02166479693


عنوان فهرست مطالب صفحه
مقدمه 1
فصل اول کلیات تحقیق 3
1-1 بیان مسئله 4
1-2 اهمیت موضوع 5
1-3 سوالات تحقیق 7
1-4 فرضیات تحقیق 7
1-5 اهداف تحقیق 8
1-6 روش تحقیق 8
1-7 پیشینه تحقیق 9
1-8 قلمرو تحقیق 11
1-9 تنگناها و محدودیتهای تحقیق 12
فصل دوم مبانی نظری تحقیق 12
مقدمه
2-1 مفاهیم جهانگردی و سفر 13
2-1-1 مفاهیم جهانگردی 13
2-1-2 مفاهیم سفر عبارتند 16
2-2 توریسم 16
عنوان فهرست مطالب صفحه
2-3 تاریخچه مسافرت و جهانگردی 18
2-3-1 عهد باستانی 18
2-3-2 قرون وسطی 20
2-3-3 رنسانس 21
2-3-4 انقلاب صنعتی 22
2-3-5 جهانگردی نوین 23
2-3-6 رابطه بین فرهنگ و جهانگردی 24
2-3-7 ارتباط علمی و کارکرد و جغرافیا با موضوع تحقیق 24
2-3-8-1 کانونها و جاذبه های جهانگردی 25
2-3-8-1 جاذبه های طبیعی 25
2-3-8-2 جاذبه های فرهنگی هنری 26
2-3-8-3 جاذبه های یادمانی تاریخی 26
2-3-9 تاسیسات جهانگردی یا عوامل زیر بنائی جهانگردی 26
2-3-9-1 حمل و نقل 26
2-3-9-2 تاسیسات اقامتی 27
2-3-9-3 تاسیسات پذیرائی 27
2-4 صنعت گردشگری در ایران( از گذشته تا امروز) 27

عنوان فهرست مطالب صفحه
2-4-1 در برنامه اول توسعه اقتصادی کشور از سال 1368 الی 1372 28
2-4-2 در برنامه دوم توسعه اقتصادی،دولت در زمینه گسترش و توسعه صنعت توریسم 29
2-4-3 جایگاه گردشگری در برنامه های توسعه عمرانی کشور 31
2-4-3-1 جایگاه صنعت گردشگری ملی برنامه اول تا سوم عمرانی 31
2-4-3-2 جایگاه گردشگری در برنامه 5 ساله چهارم عمرانی(51-1346) 31
2-4-3-3 جایگاه گردشگری در برنامه 5 ساله پنجم عمرانی (56-1351) 31
2-4-3-4جایگاه گردشگری در برنامه اول توسعه عمرانی جمهوری اسلامی ایران (72-1368) 32
2-4-3-5 جایگاه گردشگری در برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (78-1374) 32
2-4-3-6 جایگاه گردشگری در برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران (83-1379) 32
2-4-3-7 جایگاه گردشگری در برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران(88-1384) 33
2-5 انواع جهانگردی با توجه به انگیزه و اهداف 35
2-5-1 جهانگردی تفریحی و استفاده از تعطیلات 35
2-5-2 جهانگردی با اهداف فرهنگی 35
2-5-3 جهانگردی با اهداف مذهبی زیارتی 35
2-5-4 جهانگردی با اهداف ورزشی 36
2-5-5 جهانگردی با اهداف درمانی – بهداشتی 36
2-5-6 جهانگردی با اهداف تاریخی هنری 36

عنوان فهرست مطالب صفحه
2-5-7 بازرگانی – تجاری 37
2-5-8 جهانگردی با اهداف سیاسی 37
2- 5-9 جهانگردی تابستانی 37
2-5-10 جهانگردی زمستانی 38
2-6 مفهوم اوقات فراغت و کارکردهای آن 40
2-7 تعریف جهانگردی پایدار 43
2-7-1 توسعه جهانگردی پایدار 44
2-7-2 اصول جهانگردی پایدار 45
2-7-3 هدف ها و ویژگیهای جهانگردی پایدار 45
3-8 ارزشها و اثرات صنعت توریسم 46
3-8-1 اثرات منفی جهانگردی 47
2-8-2 اثرات مثبت جهانگردی 47
فصل سوم: ساختار جغرافیایی ناحیه 48
مقدمه
3-1 موقعیت جغرافیای استان کرمانشاه 49
3-2 موقعیت جغرافیایس شهرستان سنقر 50
3-2-1 موقع ریاضی 50

عنوان فهرست مطالب صفحه
3-2-2 محدوده سیاسی شهرستان سنقر 50
3-3 جغرافیای طبیعی شهرستان سنقر 51
3-3-1 بررسی وضعیت زمین شناسی سنقر 51
3-3-2 توپوگرافی عمومی اطراف شهرستان سنقر 51
3-3-3 مشخصات سنگ شناسی 54
3-3-4 زمین ساخت (تکنونیک) 55
3-3-5 زلزله خیزی منطقه 55
3-4 اقلیم شناسی منطقه 56
3-4-1 عوامل اقلیمی 57
3-4-2 وضعیت اقلیم شناسی سنقر 57
3-4-3 ویژگیهای بارش در شهرستان سنقر 58
3-4-4 ساعات آفتابی 59
3-4-5 دما 60
3-4-6 تعداد روزهای یخبندان 60
3-4-7 رطوبت نسبی 61
3-4-8 تبخیر 61
3-4-9 بارندگی 62

عنوان فهرست مطالب صفحه
3-4-10 باد 63
3-5 منابع آبی شهرستانم سنقر کلیاتی 64
3-5-1 آبهای سطحی شهرستان سنقر 64
3-5-2 آبهای زیرزمینی شهرستان سنقر کلیاتی 69
3-5-2-1 چشمه های موجود در شهرستان سنقر کلیاتی 69
3-5-2-2 سرابهای موجود در شهرستان سنقر کلیاتی 69
3-5-2-3 چاه های موجود در شهرستان سنقر کلیاتی 70
3-5-2-4 قنوات موجود در شهرستان سنقر 87
3-6 وضعیت خاکها 71
3-6-1 ویژگیهای خاک زراعی شهرستان سنقر 71
3-7 پوشش گیاهی شهرستان سنقر و کلیاتی 73
3-7-1 جنگل 73
3-7-2 مراتع 73
3-7-3 انواع گیاهان مرتعی در شهرستان سنقر 74
3-7-4 کونه های جانوری منطقه عبارتند از 75
3-8 ویژگیها و چشم اندازهای زیست محیطی سنقر 75
3-8-1 قابلیتها و ظرفیت های زیست محیطی 76

عنوان فهرست مطالب صفحه
3-8-2 نقاط َآسیب پذیر طبیعی 77
3-9 ویژگیهای جمعیتی شهرستان سنقر 80
3-9-1 وضعیت سواد در شهرستان سنقر 81
3-9-2 مهاجرت 81
3-9-3 وضعیت اشتغال در شهرستان سنقر 82
3-10 زبان و دین مردم شهرستان سنقر 83
3-11 پیشینه تاریخی سنقر 83
3-12 ساختار اقتصادی شهرستان سنقر 85
3-13 راههای شهرستان سنقر 87
فصل چهارم بررسی جاذبه های طبیعی شهرستان سنقر 89
مقدمه
4-1 تاریخچه اکوتوریسم 90
4-2 قطب گردشگری شهرستان سنقر دارای هفت حوزه می باشد که شامل موارد زیر است 93
4-3 مفهوم گردشگری روستائی 94
4-4 روستاهای هدف گردشگری شهرستان سنقر 96
4-4-1 روستای چرمله علیا 96
4-4-2 روستای ورمقان 98

عنوان فهرست مطالب صفحه
4-4-3 روستای گلویچ 102
4-4-4 روستای آئینله 104
4-4-5 روستای کیونان 105
4-4-6 روستای چنگیزه 106
4-4-7 روستای ملک آباد 108
4-5 کوهها 110
4-5-1 کوه دالاخانی 110
4-5-2 کوه مادیان کوه 110
4-5-3 کوه نخود چال و امروله 112
4-5-4 تفریح گاه کوه قره قی 114
4-5-5 کوههای بدروپریشان 115
4-6 غارها 116
4-6-1 غار ورمقان 117
4-6-2 غار پاتخت و ماراو 117
4-6-3 غار شراب خوار گلویچ 117
4-7 رودها 118
4-7-1 گاوه رود 118

عنوان فهرست مطالب صفحه
4-7-2 رودخانه جامیشان 119
4-7-3رودخانه خاله سره (کنگرهشاه) 119
4-8 چشمه ها 120
4-8-1 سراب گز نهله 121
4-8-2 سراب گلویچ 122
4-8-3 سراب سیرجان 123
4-8-4 سراب برنیل 124
4-8-5 سراب پیرسلیمان 124
4-9 سد سلیمان شاه 125
4-9-1 آشیانه لک لک ها 126
4-10 آبشارها 126
4-10-1 آبشار پریشان 127
4-10-2 آبشار گیشنابسند 127
4-11 جنگل ها 128
4-12 جاذبه های تاریخی شهرستان سنقر 129
فصل پنجم اثبات فرضیات، ارائه پیشنهادات ،نتیجه گیری 131
مقدمه

عنوان فهرست مطالب صفحه
5-1 آزمون فرضیات 132
5-1-1 فرضیه اول 132
5-1-2 فرضیه دوم 133
5-1-3 فرضیه سوم 134
5-2 تنگناها و مشکلات توسعه کالبدی فعالیتهای گردشگری نقاط قوت ، ضعف،
فرصتها و تهدیدها 135
5-2-1 نقاط قوت 135
5-2-2 نقاط ضعف 135
5-2-3 فرصتها 136
5-2-4 تهدیدها 137
5-3 راهبردهای کلان توسعه منابع طبیعی گردشگری 137
5-4 پیشنهادات 139
5-4-1 طرحهای پیشنهادی بلند مدت 140
5-4-2 طرحهای پیشنهادی کوتاه مدت 141
5-5 نتیجه گیری 141
فهرست منابع و مآخذ 213


عنوان فهرست جداول صفحه
جدول شماره (2-1) شاخص هسته ای صنعت جهانگردی پایدار 143
جدول شماره (3-1) مشخصات برخی از کوههای معروف شهرستان سنقر عبارتند از 144
جدول شماره(3-2) مشخصات محل و زمان وقوع زلزله ها تا شعاع km 50 سنقر 145
جدول شماره (3-3) تعداد ساعات آفتابی ایستگاه سنقر در طی سالهای 85-1376 146
جدول شماره(3-4) میانگین دمای ماهانه ایستگاه سنقر طی سالهای 85-1376 به سانتیگراد 147
جدول شماره(3-5) میانگین حداکثر درجه حرارت ماهانه ایستگاه سنقر طی
سالهای 85-1376 به سانتیگراد 148
جدول شماره(3-6) میانگین حداقل درجه حرارت ماهانه ایستگاه سنقر طی سالهای 85-1376 به سانتیگراد 149
جدول شماره(3-7) تعداد روزهای همراه با یخبندان ایستگاه سنقر در طی سالهای 85-1376 150
جدول شماره(3-8) میانگین ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سنقر در طی سالهای 85-1376 151
جدول شماره(3-9)تبخیر ماهانه ایستگاه سنقر طی سالهای 85-1376 152
جدول شماره (3-10) بارندگی ماهیانه و سالیانه ایستگاه سنقر در طی سالهای 85-1376 153
جدول شماره(3-11) تعداد روزهای بارانی ایستگاه سنقر طی سا لهای (85 - 1376) 154
جدول شماره(3-12) جهت و سرعت ورزش بادهای ایستگاه سنقر در طی سالهای 85-1379 155
جدول شماره(3-13) مشخصات کلی سد سلیمانشاه 156


عنوان فهرست جداول صفحه
جدول شماره(3-14) مساحت اراضی مشروب شدهاز منابع مختلف آبی در
سنقر در سال 1385 157
جدول شماره(3-15) تعداد جمعیت خانوار شهرستان سنقر به تفکیک دهستان در طی سالهای 85-1355 158
جدول شماره(3-16) جمعیت شهرستان سنقر و کلیاتی بر حسب سن و جنس 1385 159
جدول شماره(3-17) جمعیت شهر سنقر بر حسب سن و جنس 1385 160
جدول شماره(3-18) جمعیت 10 ساله و بیشتر بر حسب وضعیت فعالیت
به تفکیک شهرستان 1385 161
جدول شماره(3-19) میزان سطح زیر کشت محصولات زراعی در سال 86-1385 162
جدول شماره(3-20) فاصله هر یک از شهرستانها در استان کرمانشاه تا شهر کرمانشاه به کیلومتر163
جدول شماره(4-1) جمع بندی نقش عملکرد و اولویت سطوح برنامه ریزی حوزه های قطب گردشگری 164
جدول شماره (4-2) وضعیت حوزه های قطب گردشگری سنقر 165
جدول شماره (4-3) وضعیت حوزه های قطب گردشگری سنقر 166
جدول شماره (4-4) وضعیت حوزه های قطب گردشگری سنقر 167
جدول شماره (4-5) وضعیت حوزه های قطب گردشگری سنقر 168


عنوان فهرست نمودار صفحه
نمودار شماره (3-1) تعداد ساعات آفتابی ایستگاه سنقر در طی سالهای 85-1379 169
نمودار شماره (3-2) میانگین دما، حداکثر،حداقل دمای ایستگاه سنقر در طی
سالهای 85-1376 170
نمودار شماره (3-3) تعداد روزهای همراه با یخبندان ایستگاه سنقر در طی
سالهای 85-1376 171
نمودار شماره (3-4) میانگین ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سنقر در طی
سالهای 85-1376 172
نمودار شماره (3-5) تبخیر ماهانه ایستگاه سنقر در طی سالهای 85-81 به میلی متر 173
نمودار شماره(3-6) بارندگی ماهیانه و سالیانه ایستگاه سنقر در طی سالهای 85-1376 174
نمودار شماره (3-7) تعداد روزهای بارانی ایستگاه سنقر در طی سالهای 85-1376 175
نمودار شماره (3-8) نمودار فصلی میزان بارش ایستگاه سنقر در طی سالهای 85-1376 176
نمودار شماره( 3-9) گلباد ایستگاه شهرستان سنقر در طی سالهای 85-1379 177
نمودار شماره (3-10) هرم سنی و جنسی شهرستان سنقر در سال 1385 178
نمودار شماره (3-11) هرم سنی و جنسی شهر سنقر در سال 1385 179
نمودار شماره (3-12) تعداد مهاجر فرستی شهرستان سنقر به دیگر استانها
طی سالهای 86-1375 180


عنوان فهرست عکس ها صفحه
عکس شماره 1 نمایی از روستای چرمله علیا 181
عکس شماره 2 نمایی از روستای ورمقان 181
عکس شماره 3 نمایی از روستای گلویچ 182
عکس شماره 4 نمایی از روستای آئینله 183
عکس شماره 5 نمایی از روستای کیونان 184
عکس شماره 6 نمایی از روستای چنگیزه 185
عکس شماره 7 نمایی از روستای ملک آباد 186
عکس شماره 8 نمایی از کوه دالاخانی 187
عکس شماره 9 نمایی از کوه مادیان کوه 187
عکس شماره 10 نمایی از کوه نخود چال 188
عکس شماره 11 نمایی از کوه امروله 189
عکس شماره 12 نمایی از کوه قره قی 190
عکس شماره 13 نمایی از چشمه باباخان 191
عکس شماره 14 نمایی از سراب گز نهله سنقر 192
عکس شماره 15 نمایی از سراب گلویچ 193
عکس شماره 16 نمایی از سراب سیرجان 194
عکس شماره 17 نمایی از سد سلیمانشاه سنقر 195

عنوان فهرست عکس ها صفحه
عکس شماره 18 نمایی از آبشارپریشان 196
عکس شماره 19 نمایی از آبشار گیشنابسند 197
عکس شماره 20 نمایی از چشمه شاه بسند 197
عکس شماره 21 نمایی از جنگل بلوطستان 198
عکس شماره 22 نمایی از چشمه کافی آباد 199
عکس شماره 23 نمایی از آشیانه لک لک ها 200
عکس شماره 24 نمایی از رودخانه گاوه رود 200
عکس شماره 25 نمایی از لاله واژگون 201
عکس شماره 26 نمایی از شهر سنقر 202
عکس شماره 27 نمایی از روزهای یخبندان سنقر 202
عکس شماره 28 نمایی از امامزاده احمد 203
عکس شماره 29 نمایی از بقعه مالک 204

 

 


عنوان فهرست نقشه ها صفحه
نقشه شماره 3-1 موقعیت استان کرمانشاه 205
نقشه شماره 3-2 موقعیت شهرستان در استان 206
نقشه شماره 3-3 نقشه شهرستان به تفکیک دهستان 207
نقشه شماره 3-4 زمین شناسی سنقر 208
نقشه شماره 3-5 شکل ناهمواریهای استان کرمانشاه 209
نقشه شماره 3-6 خطوط هم لرزه استان کرمانشاه 210
نقشه شماره 3-7 آب و هوای استان کرمانشاه 211
نقشه شماره 3-8 پراکندگی روزهای استان کرمانشاه 212

 

دراین تحقیق ویژگی جاذبه های طبیعی سنقر در جذب گردشگر را مشخص و اثرات ناشی از آن در فعالیت های توریستی بیان شده است .
فصل اول : تحت عنوان کلیات تحقیق که شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع تحقیق و ... می باشد.
فصل دوم : تحت عنوان مبانی نظری توریسم به بیان توصیف مفهوم توریست (گردشگر)، تاریخچه ی توریسم و ....پرداخته شده است .
فصل سوم : بررسی کلی از سنقر شامل : زمین شناسی ، آب و هواشناسی ، ساختار اقتصادی ، توبوگرافی ،.... می باشد .
فصل چهارم : بررسی جاذبه های گردشگری سنقر
فصل پنجم : تحت عنوان ، تجزیه و تحلیل ، اثبات فرضیات ، پیشنهادات ، نتیجه گیری ، می باشد.

فصل اول:
کلیات تحقیق

 

 


بیان مسئله : 1 ـ 1
درعصر کنونی ما از جهانگردی و توریسم بعنوان پایه مشترک نزدیکی روابط بین ملتها و تمدن های دنیا یاد می شود و از آن بعنوان میراث مشترک بشریت درگذشته و حال و و سیله ای درجهت نزدیکی روابط صلح و آرامش استفاده می شود .
از نظر اقتصادی نیز اهمیت موضوع صنعت جهانگردی بر هیچ کس پوشیده نیست چرا که گردشگری از پویا ترین بخش های اقتصادی و ملی هر کشور بحساب می آید .درواقع صنعت توریسم از صنایعی است که به سرعت درحال پیشرفت می باشد .اما وجود صنعت توریسم هر منطقه جغرافیایی نیازمند شرایط و امکانات خاصی می باشد .
جاذبه های گردشگری سرمایه اصلی یک کشور یا استان برای توسعه امر جهانگردی بشمار می رود کشورایران از نظر برخورداری از جاذبه های طبیعی در رتبه پنجم و جاذبه های تاریخی در رتبه ی دهم جهان قرار دارد.(سازمان ایرانگردی و جهانگردی مازندران،82 ، 27)
شهرستان سنقر نیزدارای جاذبه های گوناگون و متنوع است بیشتر این جاذبه ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن آن دربخش طبیعت گردی است .
قله ی بلند سهیل در کوه دالا خانی با ارتقاع 3350 متر ارتفاع بعنوان یکی از جاذبه های طبیعی معروف استان و با دارابودن ساحل زیبا و مناسب رودخانه ها به همراه وجود غارها ، آبشارها ، سرابها جنگل و .... دراستان دارای جایگاه خاص برای طبیعت گردان می باشد .
وجود آب هوای مناسب در فصول گرم سال هوای سردسیر ییلاقی و هوای سرد خشک با تعداد روزهای بخبندان، دمای 25- درجه زیر صفر که گردشگران خاصی را بطرف خود جلب می کند .
با توجه به موارد فوق باید گفت که شهرستان سنقر شرایط طبیعی و انسانی بسیار مناسبی در جذب توریست دارد، اما تنها این عوامل نمی توانند سبب جذب گردشگر شوند بلکه درکنار این جاذبه های طبیعی و انسانی باید یکسری امکانات زیربنایی خدماتی .درمانی رفاهی جاده ای و... را فراهم نمود .با استفاده از فناوری و پیشرفت های جدید متناسب با شرایط طبیعی رودخانه ، کوهها ، خاک پوشش گیاهی و ... موجود درشهرستان بدون شک سنقر به یکی از شهرهای مهم توریستی تبدیل خواهد شد. .فعالیتهای گردشگری ویژگیهای مثبت زیادی دارد ولی جنبه های منفی بالقوه ای وجود دارد که باید کنترل شود تا اثرات آن به حداقل برسد . اثرات منفی توریسم نقش مخربی را در شرایط طبیعی ، اجتماعی اقتصادی حتی سیاسی در سطوح ملی و محلی ایفا می کند .

اهمیت موضوع تحقیق : 1 ـ 2
گردشگری یکی از بخشهای اقتصادی است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته و توجه به آن روز به روز بیشتر می شود . در دنیای امروز گردشگری بزرگترین منبع تجارتی بین المللی محسوب می گردد و از نظر اقتصادی بسیار مهم و پر ارزش است. مواردی که درتوسعه ی توریسم هر کشوری در رابطه با جاذبه های جهانگردی اعم از طبیعی ، فرهنگی ، مذهبی سیاسی ، تاریخی ، فراغتی و نظایر آن حائز اهمیت است. آماده سازی آنها برای بازدید و استفاده ی توریست ست، چنین تسهیلاتی زمانی فراهم می گردد که خدمات جنبی و زمینه ساز فعالیتهای توریستی فراهم گردد که شامل تاسیسات اقامتی ، پذیرایی ، راههای دسترسی به کانونهای توریستی است .
این نوع تاسیسات بعنوان عوامل اصلی برای تقویت جهانگردی بین المللی محسوب می شوند اهمیت دادن به این موارد بایستی مورد توجه دولتها قرار گیرد ، و با تبلیغات و مدیریت صحیح می تواند به صنعت توریسم در محدودی تحت سلطه خود گسترش خاصی دهند .
یکی از مهمترین فعالیتهای هر سازمان ملی جهانگردی درهرکشوری سعی درشناساندن کشور مزبور بعنوان مقصد و میعادگاه جهانگردان است .
خوشبختانه درسالهای اخیر اهمیت موضوع گردشگری هر چه بیشتر برای مجریان و مسئولین امر آشکار شده است و امید آن است تا با انجام این پژوهش بتوانم استعدادهای گردشگری بخصوصی (طبیعی ) شهر و شهرستان سنقر بشناسانم واین امر زمینه ای باشد برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی سنقر و گامی درجهت اشتغال زایی ناحیه و رفع معضل بیکاری.
درحال حاضر گردشگری در سنقر بیشتر بصورت ایران گردی، حتی استان گردی و کمتر بصورت جهانگردی می باشد، یعنی اکثر گردشگران و مسافران این شهرستان از استانهای همجوار و بصورت محدود از دیگر استانهای کشور می باشند که از جاذبه های طبیعی و دیگر جاذبه های گردشگری بازدید می کند . این نوع گردشگری که غالبا با گذران اوقات فراغت همراه است حائز اهمیت فراوان می باشد .
از نظر اقتصادی، مسافران و گردشگران بخصوص مسافران نوروزی و تابستانی یکی از منابع عمده درآمد سنقر را تشکیل می دهند. نکات مهم از نظر برنامه ریزی با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی این است که اگر چه مسافران بعنوان گردشگر سیاح بیشتر برای حظ بصری و بهره مندی از چشم اندازهای زیبا ی طبیعی ، هوای ملایم و مطبوع و گذران ایام تعطیلات خود به محیطهای جذاب کوهستانی سنقر تمایل نشان می دهند . ولی باید توجه داشت که برای استمرار این روند نیازمند جلب رضایت گردشگران است . از آنجایی که بخشی از نارضایتی های افراد ناشی از مشکلات و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی و ... می باشد که متاسفانه دراین شهرستان بسیار زیاد می باشد .برای فراهم نمودن امکانات رفاهی خدماتی و ... بدون در دست داشتن اطلاعاتی نسبتا جامع از شرایط اقلیمی و عوامل آب وهوایی کاری فوق العاده دشوار است .
تحقیق حاضر با فراهم نمودن اطلاعات علمی در زمینه ی ویژگیهای طبیعی (نوع آب و هوا ، خاک ، پوشش گیاهی ، ناهمواریها ، منابع آب و ..) عناصر ، اقلیمی (دما ، رطوبت ، بارش ، تبخیر ، ساعات آفتابی ، تعداد روزهای یخبندان وبارانی ) ونیز ویژگیهای اقتصادی شناخت و آگاهی لازم درزمینه گردشگری فراهم می سازد .مجموع این آگاهی ها که از طریق بررسی علمی فراهم می گردد، زمینه های مناسبی برای برنامه ریزیهای لازم جهت جذب گردشگران فراهم می نماید .

سوالات تحقیق :1-3
1 ـ آیا شهرستان سنقر دارای توانهای طبیعی مناسب برای توسعه گردشگری می باشد .
2 ـ آیا جهانگردی (گردشگری ) می تواند با ایجاد و افزایش درآمد موجب بهبود وضعیت اقتصادی شهرستان سنقر شود .
3 ـ محدودیتها و تنگناهای توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه کدامند .

فرضیات :1-4
1 ـ شهرستان سنقر دارای جاذبه طبیعی خاص برای توسعه گردشگری درسطح ملی و محلی می باشد .
2 ـ گردشگری موجب ایجاد اشتغال برای افراد مختلف درشهرستان سنقر می شود .به گونه ای که افراد بدون تخصص و صاحبان مهارتهای گوناگون می توانند دراین زمینه شاغل می شوند .
3 ـ از جمله مشکلات و تنگناهای منطقه در ارتباط با جلب توریست را می توان عدم اطلاع رسانی و تبلیغات و ذهنیت منفی نسبت به ورود گردشگران به منطقه و کمبود امکانات و تاسیسات رفاهی خدماتی ، کمبود امنیت و ... می باشد .

 


اهداف تحقیق :1-5
درمرحله ی اول : شناخت عوامل موثر درتوسعه و تقویت و توانمند ساختن گردشگری شهرستان سنقر یا تاکید بر جاذبه های اکوتوریستی همچون کوه ، غار ، رودخانه ، چشمه ، سراب ، آبشار ، جنگل ... می باشد .
مرحله ی دوم : معرفی و شناساندن جاذبه های طبیعی و برخی از پنانسیلهای بالقوه منطقه و ارائه راه حلهای اساسی جهت بالفعل کردن آنها برای جذب گردشگر در سطح ملی و جهانی در کل ایجاد اشتغال زائی است . از اینرو شناسایی و بررسی امکانات موجود و توانمندیهای طبیعی سنقر جهت توسعه گردشگری یکی از نیازهای جامعه محسوب می شود .
سومین و مهمترین مرحله : دراین تحقیق، استفاده از اطلاعات موجود برای برنامه ریزی جامع تر توریسم سنقر می باشد

روش تحقیق :1-6
1 ـ مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اسناد و مدارک مورد نیاز پژوهش
2 ـ جمع آوری اطلاعات وضع موجود از سازمانها و ادارات مربوط
3 ـ عملیات میدانی ( از طریق مشاهده ، مصاحبه و کسب تجربیات از نمونه گیری قبلی )
4 ـ تهیه ی نقشه ها وعکس های مورد نیاز
5 ـ تنظیم و طبقه بندی اطلاعات بدست آمده
6 ـ تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و ارائه ی گزارش نهایی همراه با پیشنهادات .

 

پیشینه تحقیق :1-7
درارتباط با جهانگردی و جهانگرد دردنیا و ایران کتب و مقالات متعددی به رشته تحریر درآمده یا به فارسی برگردانده شده اند و پروژه های را دانشجویان دانشگاه های ایران درباره وضعیت توریسم درمناطق مختلف ایران گردآوری کرده اند که آنها را می توان به سه گروه تقسیم کرد .

گروه اول : آثار و تحقیقات انجام گرفته درارتباط با توریسم درایران عبارتند از :
1 ـ شکویی .حسین ، مقدمه ای بر جهانگرد، انتشارات دانشگاه آذربایجان تبریز سال 1354
2 ـ محلاتی صلاح الدین ، درآمدی بر جهانگردی ، انتشارات تهران ـ دانشگاه شهید بهشتی سال 1380
3 ـ برخی از مقالات ارائه شده در دو سمینار ایرانگردی ، جهانگردی ، توسعه، تهران سال 1372
4 ـ مقدمه ای برشناخت ، اثرات و اهمیت جهانگردی دردنیای معاصر،...؟

گروم دوم : تحقیقات و آثار مربوط جهانگردی درایران
دراین قسمت بیشتر به بررسی وضعیت جهانگردی و کم کیف جریانهای..............................................

 

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 33000 تومان

 

 

 

 

 

قیمت قبلی : 550000 ریال

قیمت جدید : 33000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما