مشاهده / بستن موضوعات

راهکار های توسعه گردشگری گيلان با تاکيد بر پتانسيل های سرمايه گذاری خارجی

2050 بازدید

امروزه جهانگردي به عنوان يک صنعت پردرآمد واشتغالزا در صحنه جهاني به اهميت زيادي دست پيدا کرده است و اين نيز در آينده دوچندان خواهد شد وتوريسم برطبق آمارهاي جهاني بيش از10٪ سهم توليد ناخالص دنيا را ازآن خود کرده است واين سهم نيز بطورفزاينده اي درحال افزايش است که مي تواند درزمينه جهانگردي از يگران سرآمد باشد. اين تحقيق در پي آن است که به بررسي عوامل موثر در جلب وجذب سرمايه گذاري خارجي در صنعت توريسم ايران بپردازد وموانع ومزاياي آن را برشمرده وراه کارهاي مناسبي در اين ارباط ارائه نمايد به اين منظور از روش سنجش مخاطب استفاده شده و با توزيع پرسشنامه بين افراد نتايج را مورد بررسي قرار داده ودر پايان به ذکر موانع اهداف وتوصيه هايي موضوع تحقيق پرداخته شده است.

 

 

 130صفحه فایل ورد (Word) فونت 14 منابع دارد قیمت 32000 تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 

1مقدمه
امروزه جهانگردی به عنوان یک صنعت پردرآمد و اشتغال زا در صحنه جهانی به اهمیت زیادی دست پیدا کرده است و این نیز در آینده دو چندان خواهد شد و توریسم بر طبق آمارهای جهانی بیش از 10% سهم تولید ناخالص دنیا را از آن خود کرده است و این سهم نیز بطور فزاینده ای در حال افزایش است که
می تواند در زمینه جهانگردی از دیگران سر آمد باشد .این تحقیق در پی آن است که به بررسی عوامل موثر در جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت توریسم ایران بپردازد و موانع و مزایای آن را برشمرده و راه کارهای مناسبی در این ارتباط ارائه نماید به این منظور از روش سنجش مخاطب استفاده شده و با توزیع پرسشنامه بین افراد نتایج را مورد بررسی قرار داده و در پایان به ذکر موانع اهداف و
توصیه هایی موضوع تحقیق پرداخته شده است .(اکبريان،1390،ص150)

1-2 بيان مساله
امروزه صنعت توریسم ابزاری برای توسعه و بالندگی اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی هر کشور محسوب شده و موجب افزایش تولید ناخالص ملی ، اشتغال زایی ، تعامل فرهنگی بین اقوام و ملل مختلف محسوب می گردد.لذا اغلب کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزدیک در پی بهره گیری از توانمندی های کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتری از درآمد ناشی از صنعت توریسم را به خود اختصاص دهند و با ساده ترین شکل ممکن به اشتغال زایی بپردازند.ایران از جمله کشورهایی است که دارای جاذبه های فراوانی در زمینه گردشگری است هر گوشه از این کشور زیبایی های خود را دارد . در بین تمام استان های کشور استان گیلان از جمله استان هایی است که دارای قابلیت های زیادی در زمینه طبیعی ، تاریخی ، زیارتی و باستانی است . با توجه به جاذبه های فراوان آن سیل مشتاقانی که هر ساله از نقاط مختلف برای دیدن آن می آیند بنا به نبود امکانات نمی توانند بیشتر از یک روز در این استان بمانند و معمولا برای اقامت به استان های همجوار مانند مازندران را انتخاب می کنند .این در حالی است که در این استان سرمایه گذار برای احداث امکانات برای اقامت گردشگران خارجی مانند هتل چند ستاره که مورد توجه این نوع از گردشگران است وجود ندارد .در صورتی که با جذب سرمایه گذاران برون مرزی و فراهم نمودن بستر مناسب برای فعالیت آن ها در این استان می توان امکانات مورد نیاز گردشگران را فراهم نمود و با افزایش

تعداد گردشگران استان به توسعه گردشگری دست یافت. بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی توسعه گردشگری در سطح استان با تاکید بر قابلیت های سرمایه گذار خارجی است .(رضايي،1389،ص3)

1-3 اهمّيت و ضرورت تحقيق
امروزه در شرايطي که اقتصاد ومسائل ناشي از آن توجه بسياري از سياستگذاران وبرنامه ريزان اقتصادي را به خود جلب نموده، گردشگري به عنوان صنعتي پويا، پردرآمد و متنوع، فصل جديدي در مناسبات اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي سياسي بسياري از کشورهاي جهان به ويژه کشورهاي در حال توسعه است.(الواني،1385،ص25)
از نکات مهم مطرح شده در توسعه صنعت گردشگري ضرورت توجه همه جانبه اين صنعت در مناطق مورد نظر به گونه است که ضمن ارتقاي اقتصادي اين نواحي بسترهاي مناسب جهت حفظ واحياي منابع مورد بهره برداري قرار گرفته در فرايند توسعه گردشگري را نيز فراهم آورد. گردشگری به علت خاصيت بازدهی زودهنگام آن ، بسترمناسبی برای سرمايه گذاری است.گردشگری می تواند هر دو سرمايه گذاری داخلی وخارجی را جذب نموده واقتصاد رابه حرکت در‌آورد.سرمايه گذاری خارجی بخصوص برای کشورهای در حال توسعه مهم است، اما در ساير کشورها که سرمايه گذاران داخلی علاقه‌ای به سرمايه گذاری در گردشگری ندارند؛سرمايه گذاري خارجی می تواند توسعه گردشگری را سرعت بخشيده ومعيارهای اقتصادی را ارتقا داده و ايده‌ها ، فن آوری ، تماس‌ها و بازارهای جديد رابه ارمغان آورد.برخلاف ديگر سرمايه گذاری ها ، چنين سرمايه گذاری در کشورها باقی خواهد ماند.هتل ها را نمی توان مانند کالاهای اصلی يا ساير کالاها جابجا کرد.براين مبنا می توان رهيافتی را در قالب سرمايه گذاری گردشگری مابين مرکز وپيرامون ،رويه‌ای معکوس از جريان سرمايه دانست.در اين رهيافت سرمايه‌ها در زمينه گردشگری از مرکز به پيرامون در حرکت است که تنها می تواند سودآوری خود را در زمينه گردشگری در مقاصد، همان کشورهای پيرامونی،حفظ نمايد.از اين رو نگرش مرکزـ پيرامون در زمينه گردشگری حالت عکس می گيرد.درست است که مازاد اقتصادی به وسيله يک سيستم مازاد ستانی جهانی به مراکز باز می گردد ولی در اين نقطه سرمايه گذاری بر روی گردشگری ، به پيدايش مشاغل ودرآمدهای منتهی گرديده ؛ که جوامع محلی از آن بهرمند می شوند.(شفق،1383،ص54)
با توجه به مطالب فوق الذکر و با در نظر گرفتن اين که با دستيابي به شناخت مناسب از نحوه تأثيرگذاري گردشگري در جذب سرمايه گذاري خارجي ، مديران اين امكان را مي یابند كه اقدامات مناسب تري را در راستاي افزايش قابليت هاي گردشگري استان در جلب سرمايه گذاري خارجي وداخلي انجام دهند.
1-4فرضیه های تحقیق
استان گیلان قابلیت های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی را دارد.
سرمایه گذاری خارجی با ایجاد زیرساخت های توسعه گردشگری در استان رابطه دارد.
جذب سرمایه گذاری خارجی موجب توسعه صنعت گردشگری در منطقه آزاد انزلی می گردد.
1-5 اهداف تحقیق
شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب توریسم
بررسی میزان امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب توریسم
بررسی راه های جذب سرمایه گذار خارجی

1-6 تعاريف مفهومی و عملیاتی متغیّرهای اصلی تحقیق

سرمايه گذاري خارجي: سرمایه گذاری عبارتست از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می شود. در حقیقت تعریف دقیق تر، که شامل توصیف فوق نیز می شود، عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آنها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف است و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه گذاری نام دارد.(مولايي،1385،ص 182)

گردشگري:
گردشگري به جابجايي موقت مردم به مکاني خارج ازمحل زندگي وکارمعمولي شان اطلاق شده است ببه طوري که مسافران درمدت اقامت درمقصد،فعاليت هايي انجام مي دهندوبراي رفع نيازهاي آنهاتسهيلات ويژه اي فراهم مي شود.انجمن گردشگري بريتانيا،گردش کوتاه مدت مردم درمکان هايي دورازمحل زندگي وکارانهاراگردشگري دانسته است که افراددراين مدت فعاليت هايي رادرخلال اقامت خودانجام
ميدهند،بازديدهاوگردشهاي روزانه ياگردش هاي دسته جمعي ازجمله اين فعاليتها ست.
(beeton,2006,p:13)

1-6 قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق ، بررسی توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی می باشد .
قلمرو زمانی: پژوهش حاضر در سال 1390 به اجرا درمی¬آيد .
قلمرو مکانی: استان گیلان ، بخصوص منطقه آزاد انزلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 -1 مقدمه
صنعت گردشگری در ایران دارای مزیت نسبی بالایی است که در صورت دستیابی به جایگاه شایسته خویش می تواند به رشد اقتصادی ، بهبود اشتغال ، افزایش رفاه اجتماعی و موارد بسیار دیگری منجر گردد . قرائن مشهود از قبیل افزایش روزهای تعطیل ، درآمد ، طول عمر ، تکامل روز افزون صنعت هواپیمایی و راه آهن ، گسترش ارتباطات جهانی ، دورنمای جهانگردی و گسترش هر چه بیشتر آن را نوید می دهد . با انقلاب فناوری ، جهانگردی عصر سنت نیز متحول شده و گردشگری عصر مدرن پدیدار گشته است . در قرن بیست و یکم گسترش و پیشرفت فناوری موجب خواهد شد که وقت انسان بیش از پیش آزاد گردد ، ثروتش افزون شود و زمان بیشتری را صرف اوقات فرا..............................................

 

بلافاصله بعد از پرداخت موفق میتوانید فایل کامل این پروژه را با سرعت و امنیت دانلود کنید

قیمت اختصاصی و استثنایی این پروژه در پایان نامه دات کام : تنها , 32000 تومان

 

قیمت قبلی : 420000 ریال

قیمت جدید : 32000 تومان  |   جهت خرید محصول بر روی تصویر روبرو کلیک نمایید :

خرید آنلاین این مطلب

0 نظر
نام:*
ایمیل:*
متن نظر:
پررنگ کج خط دار خط دار در وسط | سمت چپ وسط سمت راست | قرار دادن شکلک قراردادن لینکقرار دادن لینک حفاظت شده انتخاب رنگ | پنهان کردن متن قراردادن نقل قول تبدیل نوشته ها به زبان روسی قراردادن Spoiler
کد را وارد کنید: *


تماس با ما
کد تماس با ما