نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی و مدیریت کانونهای گردشگری

1516 بازدید

نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی و مدیریت کانونهای گردشگری

چکيده

موفقیت مدیریت کانونهای گردشکری در یک منطقه وابسته به شناسایی دقیق کانونها، برنامه ریزی و توسعه آنها می باشد که این امر نیاز به استفاده از فناوریهای نوین و پیشرفته مدیریتی همچون سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) دارد. اینگونه مدیریت و برنامه ریزی مستلزم بکارگیری حجم وسیعی از داده ها است که مدیریت این حجم اطلاعات تنها با استفاده از ابزاری قدرتمند همچون GIS امکان پذیر است. در این راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه ریزی و مدیریت کانونهای گردشگری در استان چهارمحال و بختیاری که یکی از مناطق مهم کشور به جهت داشتن منابع گردشگری طبیعی می باشد انجام گرفته است. این استان در جنوب غربي ايران و در بخش مرکزي رشته کوههاي زاگرس واقع شده است، یکی از پتانسیل های مهم استان چهارمحال و بختیاری منابع آب نسبتا قابل توجه آن می باشد. موقعیت خاص استان از نظر توپوگرافی و قرار گرفتن در مسیر عبور توده های بارانزا سبب ریزشهای جوی نسبتا مناسبی در استان شده و به تبع آن چشمه سارها و جویبارها و رودخانه های فراوانی در آن پدیدار شده است. با توجه به اهميت اين استان از لحاظ منابع آب، در این تحقيق چشمه ها جهت مطالعه انتخاب شدند.بدین منظور موقعیت 74 چشمه مهم استان با استفاده از دستگاه GPS برداشت گردید و پس از ورود به نرم افزار Excel در محیط GIS وارد شد و با استفاده از نرم افزارهای Ilwis و ArcGis مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از میان آنها 40 چشمه برای مطالعات دقیق انتخاب شدند. به منظور ارائه مناسب ترین مکانهای قابل توسعه معیارهایی نظیر راه دسترسی، شیب، ارتفاع، نزدیکی به کانونهای زلزله، نزدیکی به مراکز جمعیتی، اقلیم و کاربری اراضی در نظر گرفته شد و نقشه پارامترهای فوق در محیط GIS تهیه گردید. در مرحله بعد نقشه ها با چشمه های انتخاب شده به تفکیک رویهم اندازی شده و در نهایت بر اساس شاخصهای موجود و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از همپوشانی نقشه ها، نقشه پهنه بندی آنها در محیط GIS تهیه گردید. واژگان کلیدی: سیستم اطلاعات جغرافیایی، گردشگری، چهارمحال و بختیاری.

 22صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 4000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 


بررسی تاثير فرهنگ قومی و محلی بر صنعت گردشگری

1213 بازدید

 مقاله بررسی تاثير فرهنگ قومی و محلی بر صنعت گردشگری

چکيده

کشورايران از ديربازشهره وسرامد فرهنگ وتمدن در گستره جهان بوده است ونيز با توجه به اينکه ايران از لحاظ جاذبه هاي گردشگري جزء ده کشور برتر جهان محسوب مي شود ، متأسفانه نتوانسته است در اين زمينه از پتانسيل هاي خود به طور مطلوب بهره مند شود. انسان محور بودن گردشگري موجب شده تا نقش عوامل انساني در توسعه آن بسيار چشمگيرباشد. يکي از مهمترين ارزش ها و اثرات ناشي از صنعت توريسم، تبادل فرهنگي بين جوامع مختلف بشري است که موجب تکامل شخصيت فردي و رشد فرهنگ همگاني مي گردد. مقاله حاضربا استفاده از ادبيات موضوع و با روشي تحليلي- توصيفي  به بررسي اثرات متقابل فرهنگ و گردشگري پرداخته و از طرفي، آنها را با شرايط ايران ربط داده است تا شايد کمکي به درک بهتر روابط اين متغييرها وتأثير آنها بر توسعه صنعت گردشگري که از آن به عنوان صادرات نامرئي نيز ياد مي شود؛نمايد .

  واژگان کليدي :گردشگري ، فرهنگ ، توريسم فرهنگي ، توسعه پايدار

 

 20صفحه فایل ورد منابع  و پاورقی دارد قیمت: 4000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 

 

 


پرنده نگری و توريسم پرندگان بررسی پتانسيل ها و چالش ها در كشور ايران

2670 بازدید

پرنده نگری و توريسم پرندگان بررسی پتانسيل ها و چالش ها در كشور ايران

چكيده

توريسم يكي از مهم ترين صنايع كشورهاي توسعه يافته و از اصلي ترين محورهاي توسعه پايدار محسوب مي شود. توريسم پرندگان كه خود، شاخه اي از اكوتوريسم است، علي رغم عدم نياز به صرف هزينه هاي زياد در زمينه ايجاد زيرساخت هاي توريسمي نسبت به ساير بخش هاي صنعت گردشگري، همه ساله گردشگران فراواني را مجذوب خود ساخته و درآمد ارزي قابل توجهي را براي كشورهاي داراي پتانسيل در اين زمينه به ارمغان مي آود. كشور ايران با داشتن  517 گونه پرنده و برخورداري از 22 تالاب بين المللي به عنوان مأمن اين پرندگان، داراي پتانسيل هاي زيادي در اين حوزه اكوتوريسمي است. اين مقاله، سعي در تبيين پتانسيل هاي ايران در زمينه توريسم پرنده و تحليل چالش هاي پيش روي آن دارد.

 

واژگان كليدي: اكوتوريسم / توريسم پرنده / پرنده نگري / تالاب هاي ايران

 

 

 20صفحه فایل ورد منابع  و پاورقی دارد قیمت: 5000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


پيامدهای گردشگری در نگاه جامعه ميزبان روستايی

1482 بازدید

پيامدهای گردشگری در نگاه جامعه ميزبان روستايی (مورد مطالعه روستاي ده چشمه از توابع شهرستان فارسان)

 

چكيده

گردشگري بعنوان بعد چهارمين فعاليت هاي انسان معاصر (بعد از صنعت، خدمات و کشاورزي) است که همسو با شکل يابي، عامليت تغييرات شگرفي در بستر وقوع خود و در ابعاد زيست محيطي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي- اجتماعي مي شود. بر اين مبنا گردشگري در نواحي روستايي داراي پتانسيل مي­تواند بعنوان مبدأ شکل بخشي به توسعه درون زاي پايدار اين نواحي محسوب شود. اين مقاله در تلاش است به ارزيابي پيامد هاي گردشگري از نگاه جامعه ميزبان در روستاي ده چشمه بپردازد. روش انجام پژوهش بصورت اسنادي-ميداني است و اطلاعات مورد نياز عمدتا" از منابع معتبر استخراج  و بر اساس اطلاعات گردآوري شده از طريق پرسشنامه و مصاحبه به روش کيفي و کمي (نرم افزاز spss و با استفاده از آزمون كاي- اسكوئر)تحليل گردیده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهند که گرچه در اين روستا نتايج بسيار ارزنده گردشگري غیر قابل انکار است اما، در بحث اقتصادي و نيز اجتماعي پيامدهاي منفي هم از ديد جامعه ميزبان پنهان نمانده است. از نتایج منفی گردشگري و در نگاه ساكنين، آلودگیهای زیست محیطي، ناهنجاریهای اخلاقی جوانان، تخریب باغات و مزارع و افزایش ناامنی در محیط روستا، با میانگین رتبه­ای بالاتر از( سه3) همسویی بیشتری را در مقايسه با سایر شاخصها، بیان می­دارند. همچنین بسته به سطح اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن، بعضی از پیامدها گردشگری در نگاه روستاییان با بازتابي دوگانه و متضادی همراه بوده است. تاثیر بر مهاجرتهای روستا-شهری، افزایش قیمت زمین و کالا در روستا، افزایش فرهنگ شهرنشینی، تغییر سبک معماری از اين جمله است .در مجموع گويه‌هاي مورد سنجش، توافقي معنادار در پيامدهاي گردشگري و بشكل مثبت و منفی گردشگری با سطح 95% نگاه ساكنين روستاي توريستي ده‌چشمه، وجود دارد.

 

واژگان كليدي: گردشگر،پيامدهاي گردشگري، جامعه ميزبان.

 

  48صفحه فایل ورد منابع  و پاورقی دارد قیمت فقط : 6500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

د

 

 

 

 

 

 


تاثیر گردشگری الکترونیک و شرکت های مجازی در رشد گردشگری منطقه

1417 بازدید

تاثیر گردشگری الکترونیک و شرکت های مجازی در رشد گردشگری منطقه

چکیده

پیشرفت پرشتاب و توسعه روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات مهمترین مشخصه دنیای معاصراست.بهره گیری فراگیر و اجتناب ناپذیر از امکانات نوین ارتباطی و بزرگراههای اطلاعاتی باعث کوتاه شدن فوق العاده فاصله ها و زمان شده است و دهکده جهانی،حاصل نفوذ و گسترش ابزارهای ارتباطی جدید و دستاوردهای تکنولوژیکامپیوتری بر تمامی عرصه های زندگی انسانی است. صنعت گردشگری نیز از جمله عرصه های انسانی است که تحت تاثیر فناوری اطلاعات قرار گرفته است و احتمالا در آینده ای نزدیک به صنعت گردشگری الکترونیکی تبدیل می شود.هدف این مقاله بررسی ماهیت و توسعه صنعت گردشگری الکترونیکی در منطقه اصفهان و شهر کرد و یزداست.این صنعت بوسیله شرکت های مجازی که می توانند کیفیت و اطمینان در تحویل سریع خدمات گردشگری را با هزینه ای کمتر و انعطاف پذیری بالاتر ارائه دهند شکل می گیرد که تاثیر زیادی بر رشد صنعت توریسم منطقه دارد.

واژگان کلیدی: جهانی شدن، سازمان های مجازی، گردشگری الکترونیک.

 

  19صفحه فایل ورد فونت 14 منابع و پاورقی دارد قیمت: 6500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

 


تحليلی بر اكوتوريسم شهری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

1324 بازدید

تحليلی بر اكوتوريسم شهری(مطالعه موردی شهر اصفهان)

چكيده:

شهر اصفهان، يكي از بزرگترين شهر هاي گردشگر پذير در ايران و حتي در جهان محسوب مي شود. اين شهر از لحاظ طبيعي و جغرافيايي داراي موقعيت ممتازي است و نقاط گردشگري محيطي زيادي را در خود جاي داده است. هدف اين تحقيق شناخت اجمالي مكانهاي طبيعي حائز اهميت شهر اصفهان و بررسي وضعيت مكانهاي گردشگري مورد نظر  از لحاظ امكانات، تأسيسات، تسهيلات و در نهايت مشكلات گردشگري و كيفيت جاذبه ها و ميزان رضايت گردشگران در شهر اصفهان مي باشد. از آنجايي كه ميزان رضايت مندي گردشگران از يك مقصد گردشگري، انگيزه بازديد مجدد از آن مكان را فراهم مي نمايد. بنابراين امروزه توجه به رضايت مندي گردشگران از اهميت ويژه اي برخوردار است و در واقع مي توان گفت رضايت گردشگران از مقاصد گردشگري منجر به نوعي بازاريابي بدون هزينه، براي مقاصد گردشگري مي شود. روش اين پژوهش، مبتني بر پيمايش ميداني، پرسشگري و بررسي اسناد و مدارك است و اين تحقيق در فصل پاييز ودر مكانهاي طبيعي حائز  اهميت شهر اصفهان انجام شده است. نتايج به دست آمده نشان     مي دهد كه بيشتر گردشگران از زيبايي هاي طبيعي شهر اصفهان راضي هستند ولي از نبود امنيت و تا حدودي، كمي تأسيسات زيربنايي و خدماتي و... و كمبود وقت براي گذران اوقات فراغت در شهر اصفهان ناراحت هستند. پس بر مسئولين كشور و شهرداريها و سازمان هاي مربوطه است كه با برنامه ريزيهاي لازم و راهكارهاي بنيادي اين مشكلات را رفع نمايند.

 

واژه هاي كليدي: گردشگري، بوم گردي(اكوتوريسم)، شهر، اصفهان

 

  37صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 7000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 

 


توسعه صنعت توریسم و نقش امنیت ملی و فراملی

1444 بازدید

توسعه صنعت توریسم و نقش امنیت ملی و فراملی

چکیده

 

بحث امنیت و صنعت گردشگری دارای اثرگذاری متقابلی است به گونه ای که از یک سو تامین امنیت باعث رونق بازار گردشگری و از سوی دیگر رونقاین صنعت باعث ایجاد شناخت کشور و منطقه با ضرایب امنیتی بالا تر در جهان میگردد و میتواند ساختار سیاسی و اجتماعی کشور را در رسیدن بهاهدافش یاری کند.جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در منطقه غرب آسیاو در میان کشورهایی با بحران های سیاسی و اقتصادی، تا اندازه ایفرصت استفاده بهینه خود از تمام ظرفیت های موجود گردشگریش را در گرو نا امنی های منطقه ای از دست داده است.با نگاهی دیگر،عدم اتخاذ استراتژی های جدید در استفاده از سهم اقتصاد گردشگری جهانی توسط کشور وضعیت را مبهم تر نموده است.امنیت را می توان در گستره داخلی نیز مهم دانست و با نگاهی وسیع به تامین امنیت درون مرزی،شناخت مثبتی از کشوررا به بحث فرامنطقه ای کشاند و با طرح شاخصه های اصلی امنیت فردی و بکارگیری اصول استاندارد،تبلیغات سوء و نگرشهای منفی را پاسخ داد.از آنجایی که بحث امنیت ملی یکی از گسترده ترین عوامل موفقیت در عرصه صنعت گردشگری می باشدتوجه ویژه به این موضوع و سعی در بهبود آن با اصول روانشناسانه و نظری و استفاده بالفعل از ظرفیت های بالقوه کشور،می تواند راه را برای رسیدن ایران به سهم بیشتری از این صنعت هموار نماید.روش اجرا در این تحقیق کتابخانه ای و استفاده از آمارهای تحلیلی می باشد.در این تحقیق سعی بر آن است تا با ارائه چارچوب نظریدر بخش هایی نظیر اهمیت امنیت ملی و فراملی در صنعت توریسم،بررسی امنیت منطقه و کشور،تحلیل عوامل ناامنی،طرح دیدگاههای مختلف،نتیجه گیری،ارائه پیشنهادات و راهکارهای میان مدت و بلند مدت،واقعیت وجود امنیت و تفکیک مسائل پیرامون امنیتی تاثیر گذار را مورد بررسی قرار دهیم.

 

واژه های کلیدی:امنیت ملی،صنعت توریسم،گردشگری،ناامنی

 

  40صفحه فونت 14 فایل ورد  قیمت: 4500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 

 


طراحی معماری مجتمع توريستی اقامتی اصفهان

1927 بازدید

طراحی معماری مجتمع توريستی  اقامتی اصفهان

چكيده

شايد به ندرت بتوان هنري يافت كه به اندازه معماري با زندگي مردم پيوند داشته باشد. عوامل و پديده هاي مختلفي وجود دارند كه در شكل دهي فضاهاي معماري نقش دارد. فرهنگ يكي از عوامل مهم در چگونگي شكل گيري فضاهاي معماري به شمار مي آيد. گاهي برخي فرهنگ را حتي مهمتر از اقليم عامل درجه اول برمي شمارند. فرهنگ را در يك تعريف بسيار كلي مي توان مجموعه اي از اعتقادات ، باورها ، سنت ها و الگوهاي رفتاري و نيز دانش ، اطلاعات و ادبيات مكتوب و شفاهي يك جامعه دانست و آن را از تمدن كه در اين تعريف مجموعه اي از دستاوردهاي جامعه است متفاوت است. هر جامعه اي داراي فرهنگ خاص خود است كه شالوده معماري آن جامعه را پايه گذاري مي كند و معماري آن جامعه تصويرعيني آن فرهنگ مي باشد. در حقيقت معماري وسيله واقعي سنجش فرهنگ يك ملت بوده و هست . فرهنگ هر جامعه پاسخگوي چگونگي شكل گيري فضاهاست.

واژه های کلیدی: اکوتوریسم، تاسیسات اقامتی جهانگردی، توریسم، جهانگرد، جهانگردی

 

 

  62صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 11500تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 


مدل آشفته مناسب‏ترین مدل‏ برای تحلیل سیستم چند بازیگر گردشگری

2662 بازدید

 مدل آشفته مناسب‏ترین مدل‏ برای تحلیل سیستم چند بازیگر گردشگری

چکیده

صنعت گردشگری به‏صورت یک سیستم پیچیده، غیرخطی و غیرقطعی عمل می‏کند و شامل عناصر و فعالیت‏های بیشماری است که به هم وابسته‏اند. تفکر سیستمی، ابزاری قدرتمند برای شناسایی پیچیدگی‏های این صنعت و تعاملات آن با اقتصاد، محیط‏زیست و ساختارهای بومی است. همچنین تفکر سیستمی به ساده‏سازی و مشخص ساختن مشکلات مرتبط با این صنعت کمک کرده و مکانیسمی را برای بررسی راه‏حل‏های بالقوه بدست می‏دهد. تا به حال به‏منظور شناسایی و انعکاس سیستم گردشگری در سطوح مختلف، مطالعات متعددی انجام و مدل‏های زیادی ارائه شده‏ است. در این مقاله، مدل‏های ارائه شده برای سیستم گردشگری جمع‏آوری و تطابق آن‏ها با ماهیت این سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. در نتیجه، ملاحظه شد که اغلب مدل‏ها در توضیح کامل روابط پیچیده موجود بین عناصر مختلف سازنده یک سیستم گردشگری درست عمل نکرده‏اند. تنها مدلی که ماهیت پیچیده (و به تعبیری آشفته) گردشگری را مد نظر قرار داده است، مدل آشفته[1] گردشگری است که این مقاله با بهره‏گیری از روش تحلیل محتوا به‏ معرفی آن پرداخته است.

 

واژه ‏های کلیدی: سیستم گردشگری، تفکر سیستمی، مدل آشفته گردشگری، سیستم چند بازیگر


 45صفحه فونت 14 فایل ورد منابع  دارد قیمت: 9000تومان

 

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید 

 

انجام کلیه کارهای تحقیقاتی و پایان نامه گردشگری در کوتاهترین زمان با موضوعات خاص شما. منتظر تماس شما هستیم

 

از ساعت 11 الی 19 روزهای کاری0216647969

 

 

 

 

 


مشکلات امنیت فرهنگی توریسم در شهر اصفهان و تاثیر نیروی انتظامی در این زمینه

1747 بازدید

موانع و مشکلات امنیت فرهنگی توریسم در شهر اصفهان و تاثیر نیروی انتظامی در این زمینه

 چكيده

اين پژوهش با هدف بررسي موانع و مشكلات امنیت فرهنگي توريسم در شهر اصفهان انجام گرفته است و بدين منظور نقش  وتاثیرابعاد پنج گانه :باورها و اعتقادات مذهبي مردم، آداب و رسوم رايج در بين مردم، اطلاع رساني و تبليغات، سرمايه گذاري هاي اقتصادي در بخش توريسم، نيروي انساني مجرب و ماهر برامنیت توريسم در شهر اصفهان مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي بود. جامعه آماري تحقيق را كليه راهنمايان تور عضو انجمن راهنمايان به تعداد 120 نفر تشكيل داد كه به دليل محدوديت جامعه آماري، كل آن به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شد. ابزار گردآوري اطلاعات پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش بود. بخش اول ويژگي هاي جمعيت شناختي آزمودنيها شامل (سن، جنس،تاهل، تحصيلات، سابقه خدمت) و بخش دوم شامل 50 سوال بسته در مورد متغيرهاي اصلي تحقيق بود كه اعتبار آن براساس آلفاي كرونباخ 91/0 بدست آمد. تجزيه و تحليل نتايج تحقيق با استفاده از آمار توصيفي در سطح (جداول، فراواني، انحراف معيار و ميانگين) نشان داد كه تعصب درباورهاو اعتقادات مذهبي مردم (با ميانگين22/3)، آداب رسوم رايج در بين مردم(با ميانگين 66/3)، ضعف اطلاع رساني و تبليغات (با ميانگين 81/3) و ضعف سرمايه گذاري هاي اقتصادي( با ميانگين 64/3) و ضعف نيروي انساني(با ميانگين 52/3) بيش از سطح متوسط در بروز مشكلات و موانع امنیت فرهنگی توريسم موثر بودند.

 

كليد واژه : توريسم، آداب و رسوم، اطلاع رساني، تبليغات، نيروي انساني

 16صفحه فایل ورد منابع فارسی و انگلیسی دارد قیمت:3500تومان

  

پس از پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید

 اگر مطلب مورد نظر خود را در این سایت پیدا نکردید میتوانید از قسمت سفارش پروژه جدید کار تحقیقی خود را به ما سفارش دهید

ید
تماس با ما
کد تماس با ما